Фондове от Schroders

Възползвайте се от експертизата на Schroders - едно от най-големите
независими управляващи дружества в ЕвропаЧас Минути

048

Кои са Schroders?


  • Schroder & Co Ltd (Schroders) е компания за управление на активи, основана през 1800 г. във Великобритания от Johann Friedrich Schröder. През 1804 г. Johann Heinrich Schröder и Johann Friedrich Schröder започват да развиват компанията в областта на финансовите пазари и днес компанията притежава над 200-годишен опит в сферата на инвестициите.

  • Днес Schroders е вторият най-голям независим мениджър на фондове в Европа с над 815 млрд. EUR активи под управление в цял свят. Утвърдените инвестиционни традиции и екип от над 4 000 професионалисти на 5 континента, дават на Schroders възможността да намира устойчива доходност за клиентите си във всяка фаза на икономическия цикъл. Компанията е регулирана от надзорния орган на Великобритания - The Financial Conduct Authority.


fund schroders

 

005

Традиция и принципи


Управлението на активи е единственият бизнес на Schroders и компанията все още се контролира от представители на фамилията, която я е основала. Schroders работи независимо от банки и застрахователни институции, което й дава свободата сама да формулира подхода си и да се фокусира върху генерирането на дългосрочна стойност за клиентите, за да постигат финансовите си цели. Инвестиционният подход на Шрьодерс е базиран на:

  • Увереността, че задълбоченият независим фундаментален анализ може да генерира конкурентна доходност за клиентите.

  • Експертизата за внимателен анализ от множество перспективи, но фокусиран върху капацитета на компаниите да генерират печалби дългосрочно, да растат и да обслужват дълга си.

  • Интегрирането на макроикономически анализ в оценката на компаниите

  • Дългосрочен фокус - търпелива и ниско-оборотна стратегия.

  • Фокус върху качеството на конкретните компании пред размера, сектора или популярността им.

 Фондове в облигации в евро

SISF Euro Government Bond - EUR

Старт: 13.09.1994 | Синтетичен индикатор за риска: 3 от 7 (умерен риск) | Бенчмарк: ICE BofA Merrill Lynch Euro Direct Government Index| ISIN код: LU0106235962 | Morningstar рейтинг: 

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в облигации, издадени от правителства от Еврозоната.

[Документи и допълнителна информация за фонда]


SISF Euro Bond - EUR

Старт: 18.12.1998 | Синтетичен индикатор за риска: 2 от 7 (нисък риск) | Бенчмарк: Bloomberg Barclays EURO Aggregate | ISIN код: LU0106235533 | Morningstar рейтинг: 

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в корпоративни и държавни облигации деноминирани в евро от целия свят.

[Документи и допълнителна информация за фонда]


SISF Euro Corporate Bond - EUR

Старт: 30.06.2000 | Синтетичен индикатор за риска: 2 от 7 (нисък риск) | Бенчмарк: ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate Index | ISIN код: LU0113257694 | Morningstar рейтинг: 

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в облигации, деноминирани в евро, издадени от компании в целия свят.

[Документи и допълнителна информация за фонда]


SISF Global Credit Income - EUR Hedged

Старт: 30.11.2016 | Синтетичен индикатор за риска: 2 от 7 (нисък риск) | Бенчмарк: Няма | Референтен индекс: Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged | ISIN код: LU1514167722 | Morningstar рейтинг: 

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в облигации, издадени от правителства и компании в целия свят. Фондът цели да смекчава загуби при пазари с падащи цени. Смекчаването на загубите не може да бъде гарантирано.

[Документи и допълнителна информация за фонда]


SISF Euro High Yield

Старт: 14.11.2012 | Синтетичен индикатор за риска: 3 от 7 (умерен риск) | Бенчмарк: ICE BofA ML EUR HY Constrained TR Index | ISIN код: LU0849399786 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира приоритетно в облигации в евро с кредитен рейтинг под инвестиционния, издадени от компании в целия свят.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

*Абревиатурата „SISF“, пред името на всеки фонд на управляващото инвестиционни фондове дружество Schroders Investment Management, означава Schroder International Selection Fund – фонд администриращ множество под-фондове с различни инвестиционни стратегии, под общи правила и проспект.

Подробна информация относно дяловете от инвестиционни фондове управлявани от Schroders Investment Management (Europe) и дистрибутирани от Банка ДСК, може да получите от офисите на банката, дистрибутиращи дялове на инвестиционни фондове, както и от страницата на Schroders. Информацията е налична на български език.


Към калкулатор за предварителни разходи

Контакти


Contacts

Телефон за връзка с Контактен център:
*2375 / 0700 10 375013

Адрес: ул. Московска No.19 /
ул. Г. Бенковски No. 5, София 1036Клиентите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на инвестиционните фондове и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Бъдещите резултати от дейността на инвестиционните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Публикуваните на интернет страницата материали са с информационна цел и/или представляват маркетингово съобщение. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля прегледайте проспекта и основния информационен документ на фонда, в който ще инвестирате.

Банка ДСК е част от ОТП Груп и е свързано лице с УД „ДСК Управление на активи“ АД и УД ОТП Фонд Мениджмънт. Банката има приета Политика за конфликт на интереси за инвестиционни и допълнителни услуги, която прилага с оглед предотвратяване, идентифициране и управление на потенциални конфликти на интереси.