Уважаеми клиенти, Вашите оценки и препоръки са изключително важни, за да подобрим качеството на клиентското обслужване.


Уважаеми клиенти, настоящата анкета не е форма за подаване на жалби и оплаквания. Ако желаете да съобщите за възникнал проблем, моля използвайте формата за обратна връзка с Банката, за да можем да Ви отговорим своевременно.
Благодарим Ви за разбирането!

Най-често посещаван офис на Банка ДСК:
Критерий
Оценка
Отношение на служителите
Желание да Ви изслушат и помогнат
Компетентност на служителите
Качество и обхват на получената информация
Бързина на обслужването
Достъпност и ориентация в поделението
Моля, отбележете каква най-често е била целта на посещението Ви в този офис на Банка ДСК
Клиент ли сте на Банка ДСК?
Моля, отбележете, кои от продуктите на Банка ДСК използвате

Може да маркирате повече от един продукт:
Бихте ли препоръчали този офис на Банка ДСК на Ваш приятел или бизнес партньор?
Колко често посещавате този офис на Банка ДСК?
Като цяло, до колко сте доволен от обслужването в този офис на Банка ДСК.

Моля, оценете цялостно обслужването със скала от 1 до 10, в която 1 означава „изобщо не съм доволен”, а 10 „напълно съм доволен”
Вашият пол е:
 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5