empty image

Платинени кредитни карти

Описание
Карта Visa Platinum

Предимства:

027
Кредитен лимит от 10 000 лв. до 120 000 лв.
почивка
Кредитната карта Ви предоставя редица привилегии
035
Бонус money-back - 1% от изразходваната сума
лв.

Можете да изберете своята платинена карта - Mastercard Platinum, Visa Platinum и Mastercard Platinum-Private Banking, избор на кредитен лимит от 10 000 до 120 000 лв. Безплатен Priority pass до над 1 300 VIP салона по летища в целия свят. Ексклузивни предложения и отстъпки.
Вашите предимства

Вашите предимства

С платинените кредитни карти Mastercard Platinum, Visa Platinum и Mastercard Platinum-Private Banking Вие имате възможност да извършвате плащания в търговски обекти или в Интернет, да теглите пари в брой от банкомат или в банкови клонове, да направите резервация и да платите за хотел, да наемете кола, да резервирате и платите самолетни билети.

С Вашата платинена карта получавате безплатно и Priority Pass карта, която Ви осигурява достъп до над 1 300 VIP салона по летища в целия свят, независимо от авиокомпанията и класата, в която пътувате.

 • Бонус за активните клиенти - 0% лихва при активно използване на картата – при извършване на транзакции на обща сума над 2 000 лв. в рамките на месеца, от падежна до падежна дата, нямате лихва за следващия отчетен период

 • Отпуснатият Ви кредит е без краен срок за погасяване

 • Разполагате с високи лимити навсякъде и по всяко време

 • Избирате между три валути – лева, евро, щатски долари

 • Възможност за ползване на безлихвен кредит до 45 дни

 • Вие решавате кога и как да погасявате задълженията си, като след всяко погашение можете да ползвате кредита си отново

 • Възможност да захранвате картата и със собствени средства, с които да разполагате над кредитния си лимит

 • Можете да издадете допълнителни карти на Вас или на посочено от Вас пълнолетно лице

 • Плащате най-ниската месечна вноска на пазара по вашата карта

 • Получавате безплатно Priority Pass карта, която Ви осигурява достъп до над 1 300 VIP салона по летища в целия свят и ви дава възможност да се насладите на заслужен комфорт и удобство преди всеки полет

 • Ползвате значителни отстъпки при покупки в определени търговски обекти, за елитни хотели и курорти, рент-а-кар услуги и др., осигурявани специално за Вас чрез програмите Mastercard Premium и Visa Premium

 • Към всяка карта получавате безплатна застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“

 • Картата Ви е с чип, което осигурява по-висока степен на защита срещу измами, злоупотреби и фалшифициране

 • Платен достъп до lounge салони на летища с услугата LoungeKey по Платинени кредитни карти Visa;

 • С картата извършвате сигурни разплащания в Интернет – научете повече тук;

 • Безплатни SMS известия при извършване на транзакции с Вашата карта

 • Безплатни SMS известия за дължима сума за револвиране

 • В случай, че в рамките на гратисния период погасите цялото си задължение към падежна дата, няма да Ви бъде начислена лихва върху изразходваните суми за покупка на стоки при търговец.

 • Картата е включена в програма за лоялност Merci, чрез която можете да се възползвате от специални предложения и намаления.

Какво представлява застраховката „Помощ при пътуване“?

Застраховка "Помощ при пътуване" Ви осигурява денонощен асистанс на български език при нужда от спешна медицинска помощ в чужбина с мрежа от партньорски клиники навсякъде по света. Застраховката носи множество предимства, като 24/7 денонощна асистанс услуга в цял свят при злополука и внезапно заболяване по време на Вашето пътуване в чужбина, покритие при загуба на багаж и лични документи, правна помощ, обезщетение за закъснели полети и др. Можете да се запознаете с условията на застраховка "Помощ при пътуване" тук.

Какво представлява Priority Pass картата?

Заедно с Вашата платинена кредитна карта Вие получавате безплатно и Priority Pass карта, която Ви осигурява достъп до над 1 300 VIP салона по летища в целия свят. Цената на всяко посещение се удържа впоследствие от сметката, към която е издадена платинената Ви кредитна карта. Подробна информация за салоните, участващи в програмата, можете да намерите в Priority Pass каталога, който ще получите заедно с Вашата карта, както и на интернет страницата www.prioritypass.com. За достъп до персоналната Ви информация в страницата е необходимо да въведете номера на Вашата Priority Pass картa. Можете да се запознаете с условията за ползване на карта Priority Pass тук.

Наслаждавайте се на заслуженото внимание  и VIP отношение, което ще получавате навсякъде, по цял свят, с Вашата платинена карта.

Какво представлява услугата LoungeKey за Платинени кредитни карти Visa?

Вашата Платинена кредитна карта Visa Ви осигурява платен достъп до 1200 летищни салона с услугата LoungeKey.

Изтеглете приложението LoungeKey и регистрирайте свой профил тук, за да научите повече. При посещение на летищен салон, трябва само да покажете Вашата Дигитална карта чрез приложението или Вашата Платинена кредитна карта Visa и бордна карта, за да влезете – без нужда от допълнителни пластики.

Обслужване

Обслужване

Какво и кога трябва да внасям по картата си?

Всеки месец на избраната от Вас падежна дата (10-то или 20-то число) се изчислява минималната сума за револвиране, която трябва да внесете за ползването на картата. Минималната сума за револвиране не е такса – с тази сума Вие револвирате (възстановявате) част от изразходвания кредитен лимит.

Обърнете внимание: Вие разполагате с 15 календарни дни след падежната дата, за да внесете минималната сума за револвиране или да възстановите цялото си задължение и да се възползвате от допълнителния бонус, който Банката предлага - да не Ви се начислява лихва върху изразходваните суми за покупка на стоки при търговец.

От къде мога да разбера колко ми е
задължението по картата?

Всеки месец, след падежната дата, Банката генерира извлечение, чрез което научавате:

 • минимална сума за револвиране
 • датата, до която трябва да внесете
 • целия размер на усвоения кредит, както и информация за извършените трансакции.

За Ваше улеснение Ви предлагаме алтернативни възможности за получаване на месечното Ви извлечение:

 • във всеки офис на Банка ДСК
 • чрез електронното банкиране ДСК Директ
 • на хартиено извлечение, което получавате на посочен от Вас адрес. Важно е да знаете, че при неточен адрес или при промяна, Банкатa не е в състояние да достави извлечението Ви.

Как мога да внеса Минималната сума за револвиране?

За ваше улеснение ние Ви предлагаме няколко възможности за лесно обслужване на кредитния лимит по картата Ви. Вие можете да внесете минималната сума за револвиране:

 • във всеки офис на Банка ДСК
 • чрез превод по сметката на кредитната Ви карта – през ДСК Директ, в офис на Банката или чрез външен превод
 • чрез мобилно банкиране - DSK Smart
 • на банкомат на Банка ДСК – услугата е безплатна
 • автоматично от посочена от Вас сметка в Банка ДСК – услугата е безплатна

Информация за размера на минималната сума за револвиране може да получите още:

 • във всеки офис на Банка ДСК
 • чрез електронното банкиране ДСК Директ
 • чрез безплатен SMS на посочен от Вас мобилен телефон
 • чрез Call Center (на телефон 0700 10 375 или *BDSK /*2375/).

Платинени кредитни карти с револвиращ кредит Mastercard Platinum/Visa Platinum/Mastercard Platinum - Private banking

 


Лева

Евро

Щатски долари

Стандартен лихвен процент по кредита

17,95%

17,95%

17,95%

Лихвен процент при обезпечение залог на влог/депозит в Банката

12,95%

12,95%

12,95%

Преференциален лихвен процент при извършване на трансакции на обща стойност над 2000 лева/евро/щ. долари за отчетен период

0% за следващ отчетен период

0% за следващ отчетен период

0% за следващ отчетен период

Бонус при погасяване на цялата дължима сума за отчетен период

Без лихва върху сумите за покупка на стоки на ПОС на търговец

Без лихва върху сумите за покупка на стоки на ПОС на търговец

Без лихва върху сумите за покупка на стоки на ПОС на търговец

Лимити за транзакции

Лимити по Общи условия

Максимална стойност за договаряне на индивидуални лимити

Максимална стойност за еднократно увеличаване на лимити

24-часов лимит за теглене на суми в брой

5000лева/валутна равностойност

5000 лева/валутна равностойност

10 000 лева/валутна равностойност

24-часов лимит за плащане при търговец

25000 лева/валутна равностойност

25 000лева/валутна равностойност

25 000лева/валутна равностойност

Общ 24 - часов лимит

30000 лева/валутна равностойност

30000 лева/валутна равностойност

30000 лева/валутна равностойност

Бонуси

Бонуси

Програма Money-back по кредитни карти на Банка ДСК

 • Отстъпката Money-back е в размер на 1% и се прилага за сумите на транзакциите, извършени на ПОС на търговец в страната и чужбина по всички видове кредитни карти на клиентите, включително допълнителните карти, издадени към тях.

 • Отстъпката се изплаща от Банката веднъж годишно – през месец декември на текущата календарна година за извършените транзакции през предходните 12 месеца без значение от момента на издаването и активирането на кредитните карти. Максималният размер на отстъпката е 200 лева.

 • Независимо от валутата на картата, отстъпката Money-back се изплаща, а общата сума на транзакциите се отчита в лева.

 • Ако клиентът има повече от една кредитна карта, отстъпката Money-back се изплаща по тази кредитна карта, която е с по-малка наличност към датата на изплащане. При изплащане на суми по валутни сметки (в евро или щ. долари), за превалутиране на сумата се използва фиксингът на Банката за съответната валута в деня на изплащането.

 • Отстъпката Money-back не се изплаща на клиенти с кредитни карти, които към момента на изплащане на сумите, са с 4-то или 5-то поредно закъснение на плащане на минималната сума за револвиране; при настъпване на изискуемост на кредит, отпуснат по кредитна карта; както и в случаите на прекратен Договор за кредитна карта.

 • Не се изплащат суми за транзакции в Интернет сайтове за залагания и за захранване на микросметки, както и за транзакции, свързани с хазартни игри, залагания, покупка на чипове, валута, акции и други парични и финансови инструменти.

   

 • Банката има право да откаже изплащането на отстъпка Money-back на даден клиент в случай на установена злоупотреба с кредитната му карта

 • Кредитни карти по пакети „Частно банкиране” получават отстъпка Money-back в съответствие с условията на пакети „Частно банкиране”.

Бонус при възстановяване на цялата дължима сума

Ако в рамките на 15 календарни дни след падежната дата погасите цялото си задължение, Вие не дължите лихва върху парите за платени стоки и услуги чрез ПОС или Интернет за изтеклия период между последните две падежни дати.

Бонус за активните клиенти

0% лихва при активно използване на картата – при извършване на транзакции на обща сума над 2 000 лв. в рамките на месеца, от падежна до падежна дата, нямате лихва за следващия отчетен период.

Документи

Документи