dskbank cards

Полезна информация за банкови карти

Сигурни разплащания и защита

Изисквания при плащания в интернет с карти

Банка ДСК осигурява на своите клиенти най-високо ниво на защита при онлайн разплащания с карти.

Когато пазаруваш при търговци, които участват в програмите за сигурни плащания VISA Secure и Mastercard ID Check, се изисква трансакциите да бъдат потвърждавани двуфакторно, съгласно съвременните регулаторни изисквания.

Важно е да знаеш, че с твоята карта ще можеш да извършваш онлайн плащания и при търговци, които не са включени в програмите за сигурност на картовите организации.


Какви са методите, с които ще потвърждаваш плащанията си в интернет?

021

DSK mToken - мобилно приложение за потвърждаване на преводи наредени през интернет банкирането ДСК Директ и мобилното банкиране DSK Smart

022

Статичен ПИН код в допълнение към 3-D паролата. Той се създава от клиента за всяка банкова карта, а еднократната парола с получава чрез SMS, по време на плащането.


Колко ще струва?

Регистрирането на метод за потвърждаване на онлайн плащания с банкови карти (3-D парола в комбинация със статичен ПИН код и/или DSK mToken) е безплатно.


Какво трябва да направя?

За потвърждаване на плащания с банкови карти с DSK mToken:

  • Ако използваш мобилното приложение DSK mToken за потвърждаване на преводи в ДСК Директ и DSK Smart, можеш да го регистрираш и за потвърждаване на онлайн трансакции с карта. Опцията е достъпна през ДСК Директ >> Меню карти >> бутон 3-D парола, за всяка от банковите ти карти. Повече информация научи ТУК

За потвърждаване на плащания с 3-D парола и статичен ПИН код

  • Ако имаш заявено средство за подписване през ДСК Директ, можеш сам да регистрираш мобилен телефон, на който ще получиш временна парола за създаване на статичен ПИН код и на който щe получаваш еднократна 3-D парола за потвърждаване на плащанията. Услугата е налична в ДСК Директ >> Меню карти >> бутон 3-D парола. Повече информация научи ТУК


Ако нямаш заявено средство за подписване през ДСК Директ, можеш да се регистрираш за услугата в удобен за  теб банков офис.


Трансакции до посочения размер също ще се потвърждават двуфакторно (чрез DSK mToken или 3-D парола в комбинация със статичен ПИН код), в случай че:

  • търговецът е извън ЕИП – (Европейското Икономическо Пространство), или

  • извършите до 5 поредни плащания без двуфакторна идентификация ( при 6-тата транзакция ще бъде поискано допълнително потвърждение ), или

  • извършите поредни плащания, чиято обща стойност, включително стойността на текущото плащане, надвишава 100 EUR или валутната равностойност на тази сума.


Банката спазва общоприети добри практики за сигурност

С цел подобряване на защитата на обменяните и съхраняваните данни и чувствителна информация, свързани с банкови карти, както и постигане на единни критерии за сигурност на данни, Банка ДСК следва стандарти и общоприети добри практики за осигуряване на информационна сигурност като ISO 27001/2/5, PCI DSS, COBIT, NIST, OWASP и други.

Банка ДСК използва система за наблюдение на картови трансакции с цел намаляване на риска от злоупотреби с банкови карти. В тази връзка е възможно служител на банката да се свърже с теб по телефон за потвърждение на трансакции, които са класифицирани от системата като съмнителни.

При такова обаждане ще бъдеш уведомен за трансакция (група трансакции) с данни за дата, час, вид и идентификация на устройството, от което е извършена и ще бъдеш помолен да потвърдиш знанието си за тази трансакция. В случай, че не разпознаеш тази трансакция банката ще блокира незабавно картата с цел предотвратяване на бъдещи трансакции с тази карта.


Виж повече информация

020
009

Последни новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon