empty image

Стандартни кредитни карти - контактни и безконтактни

 

Можете да избирате между два от най-популярните брандове в света на картовите разплащания - Mastercard и Visa.

Заявете онлайн

Заявете онлайн

Кандидатствайте онлайн за стандартна кредитна карта - Galaxy

Заявете онлайн


Вашите предимства (only for admin)

Кредитните карти с револвиращ кредит на Банка ДСК Ви предлагат всичко, за което сте си мечтали. Те Ви дават свободата да разполагате със средства, винаги когато са Ви необходими, да се разплащате бързо, лесно и изгодно. Вие можете да избирате между два от най-популярните брандове в света на картовите разплащания - Mastercard и Visa.

Вашите предимства:

 • Отпуснатият кредит е без краен срок за погасяване;

 • Възможност за издаване без обезпечение;

 • Разполагате със средства по всяко време, навсякъде по света;

 • Избирате между три валути – лева, евро, щатски долари;

 • Дължите лихва единствено върху използваната част от кредита;

 • Възможност за ползване на безлихвен кредит до 45 дни;

 • Вие решавате кога и как да погасявате задълженията си, като след всяко погашение можете да ползвате кредита си отново;

 • Удобство при пътуване - можете да резервирате хотел, да закупите самолетен билет, да наемете автомобил;

 • Имате възможност да захранвате картата и със собствени средства, с които да разполагате над кредитния си лимит;

 • Можете да издадете допълнителни карти на Вас или на посочено от Вас пълнолетно лице;

 • Картата е с чип, което осигурява по-висока степен на защита срещу измами, злоупотреби и фалшифициране;

 • Сигурни разплащания в Интернет – за всяко плащане Ви изпращаме еднократна 3-D парола при пазаруване в сайтове, включени в програмите за сигурност Verified by Visa и Mastercard SecureCode;

 • Безплатни SMS известия при извършване на трансакции с Вашата карта;

 • Безплатни SMS известия за дължима сума за револвиране;

 • В случай че в рамките на гратисния период погасите цялото си задължение към падежна дата, няма да Ви бъде начислена лихва върху изразходваните суми за покупка на стоки при търговец;

 • Преференциални лихвени равнища при следните условия – в рамките на месеца, от падежна до падежна дата, да извършите поне 5 транзакции на обща сума над 500 лв.;

 • Безконтактните карти ви осигуряват бързина за разплащане в търговските обекти – плащате само с едно докосване на картата до ПОС терминала, както и допълнителна сигурност – картата е във Вашите ръце по време на плащането;

 • Картата е включена в програма за лоялност Merci, чрез която можете да се възползвате от специални предложения и намаления.

 

Какво и кога трябва да внасям по картата си?

Всеки месец на избраната от Вас падежна дата (10-то или 20-то число) се изчислява минималната сума за револвиране, която трябва да внесете за ползването на картата. Минималната сума за револвиране не е такса – с тази сума Вие револвирате (възстановявате) част от изразходвания кредитен лимит.

Обърнете внимание: Вие разполагате с 15 календарни дни след падежната дата, за да внесете минималната сума за револвиране или да възстановите цялото си задължение и да се възползвате от допълнителния бонус, който Банката предлага - да не Ви се начислява лихва върху изразходваните суми за покупка на стоки при търговец.

От къде мога да разбера колко ми е задължението по картата?

Всеки месец, след падежната дата, Банката генерира извлечение, чрез което научавате:

 • минималната сума за револвиране
 • датата, до която трябва да я внесете
 • целия размер на усвоения кредит, както и информация за извършените транзакции.

За Ваше улеснение Ви предлагаме алтернативни възможности за получаване на месечното Ви извлечение:

 • чрез електронното банкиране ДСК Директ

 • на място, във всяко поделение на Банката

 • на хартиено извлечение, което получавате на посочен от Вас адрес. Важно е да знаете, че при неточен адрес или при промяна, Банкатa не е в състояние да достави извлечението Ви.

Информация за размера на минималната сума за револвиране може да получите още:

 • Във всяко поделение на Банка ДСК;

 • Чрез електронното банкиране ДСК Директ

 • Чрез безплатен SMS на посочен от Вас мобилен телефон;

 • Чрез Call Center (на телефон 070010375 или *BDSK /*2375/).

Как мога да внеса Минималната сума за револвиране?

За ваше улеснение ние Ви предлагаме няколко възможности за лесно обслужване на кредитния лимит по картата Ви. Вие можете да внесете минималната сума за револвиране:

 • Във всяко поделение на Банка ДСК

 • Чрез превод по сметката на кредитната Ви карта – през ДСК Директ, в поделение на Банката или чрез външен превод

 • Чрез мобилно банкиране DSK Smart

 • На банкомат на Банка ДСК – услугата е безплатна

 • Автоматично от посочена от Вас сметка в Банка ДСК – услугата е безплатна

Кредитни карти с револвиращ кредит Mastercard Galaxy/Visa Galaxy 

   Лева  Евро  Щатски долари 
Стандартен лихвен процент по кредита   17,95% 17,95%  17,95% 
Лихвен процент при обезпечение залог на влог/депозит в Банката   12,95% 12,95%  12,95% 
Преференциален лихвен процент при извършване на 5 трансакции на обща стойност 500 лева/евро/щ. долари за отчетен период  - 1,5 процентни пункта за следващ отчетен период
- 1,5 процентни пункта за следващ отчетен период  - 1,5 процентни пункта за следващ отчетен период 
Бонус при погасяване на цялата дължима сума за отчетен период  Без лихва върху сумите за покупка на стоки на ПОС на търговец 
Без лихва върху сумите за покупка на стоки на ПОС на търговец  Без лихва върху сумите за покупка на стоки на ПОС на търговец 

Лимити за трансакции

Лимити по Общи условия

 

Максимална стойност за договаряне на индивидуални лимити

 

Максимална стойност за еднократно увеличаване на лимити

 

24-часов лимит за теглене на суми в брой

 

1 000лева/валутна равностойност

 

2 000 лева/валутна равностойност

 

10 000 лева/валутна равностойност

 

24-часов лимит за плащане при търговец

 

5 000 лева/валутна равностойност

 

25 000лева/валутна равностойност

 

25 000лева/валутна равностойност

 

Общ 24 - часов лимит

 

6000 лева/валутна равностойност

 

25 000 лева/валутна равностойност

 

25 000 лева/валутна равностойност

 


 

Програма Money-back по кредитни карти на Банка ДСК

 • Отстъпката Money-back е в размер на 1% и се прилага за сумите на транзакциите, извършени на ПОС на търговец в страната и чужбина по всички видове кредитни карти на клиентите, включително допълнителните карти, издадени към тях.

 • Отстъпката се изплаща от Банката веднъж годишно – през месец декември на текущата календарна година за извършените транзакции през предходните 12 месеца без значение от момента на издаването и активирането на кредитните карти. Максималният размер на отстъпката е 200 лева.

 • Независимо от валутата на картата, отстъпката Money-back се изплаща, а общата сума на транзакциите се отчита в лева.
 • Ако клиентът има повече от една кредитна карта, отстъпката Money-back се изплаща по тази кредитна карта, която е с по-малка наличност към датата на изплащане. При изплащане на суми по валутни сметки (в евро или щ. долари), за превалутиране на сумата се използва фиксингът на Банката за съответната валута в деня на изплащането.

 • Отстъпката Money-back не се изплаща на клиенти с кредитни карти, които към момента на изплащане на сумите, са с 4-то или 5-то поредно закъснение на плащане на минималната сума за револвиране; при настъпване на изискуемост на кредит, отпуснат по кредитна карта; както и в случаите на прекратен Договор за кредитна карта.

 • Не се изплащат суми за транзакции в Интернет сайтове за залагания и за захранване на микросметки, както и за трансакции, свързани с хазартни игри, залагания, покупка на чипове, валута, акции и други парични и финансови инструменти.
 • Банката има право да откаже изплащането на отстъпка Money-back на даден клиент в случай на установена злоупотреба с кредитната му карта

 • Кредитни карти по пакети „Частно банкиране” получават отстъпка Money-back в съответствие с условията на пакети „Частно банкиране”.

Бонус при възстановяване на цялата дължима сума

Ако в рамките на 15 календарни дни след падежната дата погасите цялото си задължение, Вие не дължите лихва върху парите за платени стоки и услуги чрез ПОС или Интернет за изтеклия период между последните две падежни дати.

Бонус за активните клиенти

Ако в периода между последните две падежни дати извършите 5 транзакции (независимо чрез ПОС или банкомат) на обща стойност 500 лева, лихвеният процент по кредита за периода до следващата падежна дата се намалява с 1,5 процентни пункта.

Други продукти

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати