Кандидатствай за кредитна карта

Стандартни кредитни карти - Galaxy

Без годишна такса при 24 трансакции през годината

Описание
Предпочитана кредитна карта
Карта Galaxy Mastercard
015
Не плащаш годишна такса, ако активно използваш картата
032
Кешбек - връщаме ти 1% от всяка направена трансакция
038
Не плащаш лихва, ако платиш дължимата сума до 45 дни
лв.


Вашите предимства (only for admin)

Какво мислят клиентите ни?

Обслужване

Обслужване

Предимствата за теб

 • Избор на карта в една от трите валути - лева, евро, щатски долари;
 • Лихва единствено върху използваната част от лимита;
 • Възможност за внасяне на собствени средства, над отпуснатия кредитен лимит;
 • Безплатни SMS известия при извършване на трансакции и за дължима сума за револвиране;
 • Бързо, удобно и сигурно пазаруване в Интернет, чрез създадена 3D парола на твоята карта;
 • Възможност за издаване на допълнителни карти на теб или посочено от теб пълнолетно лице;
 • Бързи и съвременни плащания през мобилните портфейли за Android или IOS, след добавяне на картата през DSK Smart;
 • Без лихва за направените покупки на ПОС при на погасяване на цялото задължение, отчетено към падежна дата;
 • Без годишна такса за обслужване при извършени 24 трансакции в рамките на 1 година от датата на издаване на картата;
 • Кешбек - 1% от изразходваната сума;
 • Възможност за безлихвен кредит до 45 дни.

Кредитни карти с револвиращ кредит Mastercard Galaxy/Visa Galaxy 

   Лева  Евро  Щатски долари 
Стандартен лихвен процент по кредита   18,90%18,90%  18,90% 
Лихвен процент при обезпечение залог на влог/депозит в Банката   12,95%12,95%  12,95% 
Бонус при погасяване на цялата дължима сума за отчетен период  Без лихва върху сумите за покупка на стоки на ПОС на търговец 
Без лихва върху сумите за покупка на стоки на ПОС на търговец  Без лихва върху сумите за покупка на стоки на ПОС на търговец 

Можеш да променяш лимитите по картата си безплатно по всяко време чрез профила си в мобилното приложение DSK Smart или през ДСК Директ. Услугата е достъпна и в офис на Банка ДСК, като в този случай за нея се прилага такса съгласно действащата Tарифа на банката .


Лимити за трансакции

Лимити по Общи условия

 

Максимална стойност за договаряне на индивидуални лимити

 

24-часов лимит за теглене на суми в брой

 

1 000 лева/валутна равностойност

 

9 775 лева/валутна равностойност

 

24-часов лимит за плащане при търговец

 

5 000 лева/валутна равностойност

 

25 000 лева/валутна равностойност

 

Общ 24 - часов лимит

 

6000 лева/валутна равностойност

 

25 000 лева/валутна равностойност

 

Бонуси

Бонуси

Кешбек по кредитни карти на Банка ДСК

 • Кредитна карта Galaxy ти носи 1% кешбек. Това означава, че за всяка покупка в страната и чужбина с твоята карта Galaxy, ние ти връщаме 1% от сумата, която си похарчил. 
 • Кешбекът се изплаща от банката веднъж годишно – през месец декември на текущата календарна година за извършените транзакции през предходните 12 месеца без значение от момента на издаването и активирането на кредитните карти. Максималният размер на отстъпката е 200 лева на клиент. Виж повече за програмата ТУК

Бонус при възстановяване на цялата дължима сума

 • Ако в рамките на 15 календарни дни след падежната дата погасиш цялото си задължение, не дължиш лихва върху парите за платени стоки и услуги чрез ПОС или интернет за изтеклия период между последните две падежни дати.

Контакти

013

ул. Московска No.19 / ул. Г. Бенковски No. 5, София 1036

Contacts

Телефон за връзка: 
*2375 / 0700 10 375


Документи

Документи

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Всеки месец на избраната от теб падежна дата (10-то или 20-то число) се изчислява минималната сума за револвиране, която трябва да внесеш за ползването на картата. Минималната сума за револвиране не е такса – с тази сума револвираш (възстановяваш) част от изразходвания кредитен лимит.

Внимание: Разполагаш с 15 календарни дни след падежната дата, за да внесеш минималната сума за револвиране или да възстановиш цялото си задължение.

Всеки месец, след падежната дата, банката генерира извлечение, чрез което научаваш:

 • минимална сума за револвиране;
 • датата, до която трябва да внесеш;
 • целия размер на усвоения кредит, както и информация за извършените трансакции.

За твое улеснение предлагаме алтернативни възможности за получаване на месечното извлечение:

 • във всеки офис на Банка ДСК;
 • чрез електронното банкиране ДСК Директ;
 • на хартиено извлечение, което получаваш на посочен от теб адрес. Важно е да знаеш, че при неточен адрес или при промяна, банкатa не е в състояние да достави извлечението.

За твое улеснение ние предлагаме няколко възможности за лесно обслужване на кредитния лимит по картата ти. Можеш да внесеш минималната сума за револвиране:

 • във всеки офис на Банка ДСК;
 • чрез превод по сметката на кредитната карта – през ДСК Директ, в офис на банката или чрез външен превод;
 • чрез мобилно банкиране - DSK Smart;
 • на банкомат на Банка ДСК – услугата е безплатна;
 • автоматично от посочена от теб сметка в Банка ДСК – услугата е безплатна.

Информация за размера на минималната сума за револвиране може да получиш още:

 • във всеки офис на Банка ДСК;
 • чрез електронното банкиране ДСК Директ;
 • чрез безплатен SMS на посочен от теб мобилен телефон;
 • чрез Call Center (на телефон 0700 10 375 или *BDSK /*2375/).

Можеш да блокираш временно картата си по един от следните начини:

Самостоятелно:

 • Чрез мобилното приложениеDSK Smart: влез в меню „Карти“ - натисни върху изображението на картата, след което натисни бутон „Блокирай временно“.

  Как да блокирам картата си

 • Чрез интернет банкирането ДСК Директ: влез в меню „Карти“ – от бутоните срещу името на картата кликни върху „Блокирай“. Потвърди, че желаеш временно да блокираш картата.

  Блокирай своята кредитна или дебитна карта

Със съдействие на служител на Банка ДСК:

 • По телефона, чрез Контактния център на Банка ДСК: обади се на 0700 10 375/*2375. Информирай оператора, че желаеш да блокираш временно картата.
 • В офис на Банка ДСК: посети удобен за теб офис и информирай, че желаеш да блокираш временно картата.

Можеш отново да активираш картата си по един от следните начини:

Самостоятелно:

 • Чрез мобилното приложение DSK Smart: влез в меню „Карти“ – натисни върху изображението на картата, след което натисни бутон „Активирай“

  Как да активирам блокирана карта

 • Чрез интернет банкирането ДСК Директ: влез в меню „Карти“, от бутоните срещу името на картата кликни върху „Активирай“. Потвърди, че желаеш да активираш картата.

  Активирам блокираната си карта

Със съдействие на служител на Банка ДСК:

 • В офис на Банка ДСК: посети удобен за теб офис и информирай, че желаеш да активираш блокираната си карта.

Можеш да преиздадеш изгубена/открадната карта по един от следните начини:

Самостоятелно:

 • Чрез интернет банкирането ДСК Директ: влезте в меню „КАРТИ“:

 • - Ако картата ти вече е временно блокирана, от бутоните срещу името ѝ кликни върху „Преиздай“. Следвай стъпките до завършване на процеса, като избереш как да получиш новата си карта - в офис на Банка ДСК или по куриер на посочен от теб адрес.


  How to reissue my debit/credit card

  - Ако картата ти е активна, кликни върху стрелката вляво от изображението ѝ и след това върху „Преиздай“. Следвай стъпките до завършване на процеса, като избереш как да получиш новата си карта - в офис на Банка ДСК или по куриер на посочен от теб адрес.

  Reissue bank card

   

  Преиздаване на банкова картаСъс съдействие на служител на Банка ДСК:

 • По телефона, чрез Контактния център на Банка ДСК: обади се на 0700 10 375/*2375. Информирай оператора, че желаеш да преиздадеш твоята карта. Избери как да получиш новата карта - в офис на Банка ДСК или по куриер на адрес.
 • В офис на Банка ДСК: посети удобен за теб офис и информирай, че желаеш да преиздадеш картата си. Избери как да получиш новата карта - в офис на Банка ДСК или по куриер на посочен от теб адрес.

Ако картата ти вече е преиздадена, не е възможно да бъде активирана отново. Необходимо е да изчакаш новата карта да бъде произведена и доставена до избраната от теб локация (офис на Банка ДСК или на адрес). 

За да блокираш временно твоята карта, виж отговора на въпроса „Не знам къде ми е банковата карта, как мога да я блокирам?“.

За да преиздадеш твоята карта, виж отговора на въпроса „Банковата ми карта е изгубена/открадната, как мога да я преиздам?“.

Посети удобен за теб офис на Банка ДСК. Представи новия си документ за самоличност и заяви, че желаеш твоята карта да бъде преиздадена с актуалната фамилия. Избери как да получиш новата си карта - в офис на Банка ДСК или по куриер на посочен от теб адрес.


Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието