Кредитна карта DSK-Wizz Air

DSK-Wizz Air са безконтактни кредитни карти с логото на MasterCard. С тях пазарувате и пътувате с отстъпки от цената на самолетни билети и други услуги на www.wizzair.com

Вашите предимства

 • Участвате в специално създадена Бонус програма  -  натрупвате точки винаги, когато пазарувате с Вашата карта. Всеки път, когато пътувате с Wizz Air, можете да използвате всички или част от събраните точки за резервации на самолетни билети и покупки на услуги от сайта на Wizz Air - www.wizzair.com.
 • Получавате безплатно високо ниво на членство в програмата Wizz Discount Club. Като член на програмата, ползвате допълнителни отстъпки от цената на самолетни билети и други услуги на www.wizzair.com при всяко Ваше пътуване с Wizz Air.

 • Отстъпките, които ползвате, като член на Wizz Discount Club, важат и за ваши придружители по време на полета – до максимум 5 други лица

 • Отпуснатият кредит е без краен срок за погасяване

 • Възможност за издаване без обезпечение

 • Дължите лихва единствено върху използваната част от кредита

 • Възможност за ползване на безлихвен кредит до 45 дни

 • Вие решавате кога и как да погасявате задълженията си, като след всяко погашение можете да ползвате кредита си отново

 • Имате възможност да захранвате картата и със собствени средства, с които да разполагате над кредитния си лимит

 • Можете да издадете допълнителни карти на Вас или на посочено от Вас пълнолетно лице

 • Сигурни разплащания в Интернет – за всяко плащане Ви изпращаме еднократна 3-D парола при пазаруване в сайтове, включени в програмите за сигурност Verified by Visa и MasterCard SecureCode
 • Безплатни SMS известия при извършване на транзакции с Вашата карта

 • Безплатни SMS известия за дължима сума за револвиране

 • В случай че в рамките на гратисния период погасите цялото си задължение към падежна дата, няма да Ви бъде начислена лихва върху изразходваните суми за покупка на стоки при търговец

 • Преференциални лихвени равнища при следните условия – в рамките на месеца, от падежна до падежна дата, да извършите поне 5 транзакции на обща сума над 500 лв.

Важно:

Ако вече сте член на Wizz Discount Club, при кандидатстване за кредитна карта DSK-Wizz Air, трябва да предоставите е-mail адреса, с който сте регистрирани в Wizz Air. По възможност информирайте ни и за номера на WIZZ сметката Ви.

Ако нямате регистриран профил в Wizz Air, след издаването на картата, на посочен от Вас е-mail адрес ще получите информация за активиране на профил в Wizz Air.

Какво и кога трябва да внасям по картата си?

Всеки месец на 10-то число се изчислява минималната сума за револвиране, която трябва да внесете за ползването на картата. Минималната сума за револвиране не е такса – с тази сума Вие револвирате (възстановявате) част от изразходвания кредитен лимит.

Обърнете внимание: Вие разполагате с 15 календарни дни след падежната дата, за да внесете минималната сума за револвиране или да възстановите цялото си задължение и да се възползвате от допълнителния бонус, който Банката предлага - да не Ви се начислява лихва върху изразходваните суми за покупка на стоки при търговец.

От къде мога да разбера колко ми е задължението по картата?

Всеки месец, след падежната дата, Банката генерира извлечение, чрез което научавате:

 • минималната сума за револвиране
 • датата, до която трябва да я внесете
 • целия размер на усвоения кредит, както и информация за извършените транзакции.

За Ваше улеснение Ви предлагаме алтернативни възможности за получаване на месечното Ви извлечение:

 • чрез електронното банкиране ДСК Директ
 • на място, във всяко поделение на Банката
 • на хартиено извлечение, което получавате на посочен от Вас адрес. Важно е да знаете, че при неточен адрес или при промяна, Банкатa не е в състояние да достави извлечението Ви.

Информация за размера на минималната сума за револвиране може да получите още:

 • Във всяко поделение на Банка ДСК
 • Чрез електронното банкиране ДСК Директ
 • Чрез безплатен SMS на посочен от Вас мобилен телефон;
 • Чрез Call Center (на телефон 070010375 или *BDSK /*2375/).

Как мога да внеса Минималната сума за револвиране?

За ваше улеснение ние Ви предлагаме няколко възможности за лесно обслужване на кредитния лимит по картата Ви. Вие можете да внесете минималната сума за револвиране:

 • Във всяко поделение на Банка ДСК
 • Чрез превод по сметката на кредитната Ви карта – през ДСК Директ, в поделение на Банката или чрез външен превод
 • Чрез мобилно банкиране DSK Smart
 • На банкомат на Банка ДСК – услугата е безплатна
 • Автоматично от посочена от Вас сметка в Банка ДСК – услугата е безплатна
 • За всяка покупка на ПОС при търговец, събирате точки:
4 точки за всеки похарчен 1 лв. на сайта на Wizz Air
2 точки за всеки похарчен 1 лв. при всички останали търговци

Стойността на всяка точка е 0.01 лв.

 • Имате възможност да следите броя на натрупаните точки, както и транзакциите, които са ги формирали през Интернет банкирането ДСК Директ.
 • Използването на натрупаните точки (всички или част от тях) се извършва по Ваша инициатива през ДСК Директ.
 • Wizz Air зарежда паричната равностойност на усвоените от Вас точки във вашия профил в сайта на авиокомпанията – www.wizzair.com
 • Използвайте тези средства за резервации на самолетни билети и покупки на други услуги на www.wizzair.com.
Запознайте се с Условията на Бонус програмата за картодържатели на кредитна карта DSK-Wizz Air тук.

Wizz Discount Club

 • Получавате безплатно високо ниво на членство в Wizz Discount Club програмата на Wizz Air, която Ви дава право на отстъпки от цената на самолетни билети и други услуги от сайта на авиокомпанията – www.wizzair.com

 • Отстъпките, които ползвате, като член на Wizz Discount Club важат и за ваши придружители по време на полета – до 5 други лица.
 • Безплатното членство в Wizz Discount Club програмата е валидно, докато имате активна DSK-Wizz Air кредитна карта

Запознайте се с официалните правила на Wizz Discount Club програмата на Wizz Air тук.


Кредитни карти с револвиращ кредит DSK-Wizz Air
Лева
Стандартен лихвен процент по кредита 17,95%
Лихвен процент при обезпечение залог на влог/депозит в Банката 12,95%
Преференциален лихвен процент при извършване на 5 транзакции на обща стойност 500 лева/евро/щ. долари за отчетен период - 1,5 процентни пункта за следващ отчетен период
Бонус при погасяване на цялата дължима сума за отчетен период Без лихва върху сумите за покупка на стоки на ПОС на търговец


Лимити за транзакции

Лимити по Общи условия

Максимална стойност за договаряне на индивидуални лимити

Максимална стойност за еднократно увеличаване на лимити

24-часов лимит за теглене на суми в брой

1 000лева/валутна равностойност

2 000 лева/валутна равностойност

10 000 лева/валутна равностойност

24-часов лимит за плащане при търговец

5 000 лева/валутна равностойност

25 000лева/валутна равностойност

25 000лева/валутна равностойност

Общ 24 - часов лимит

6000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност


Калкулатор

Тип продукт
Валута

Размер
Срок на издължаване
Месечна вноска
Резултати  
ГПР %
Лихвен процент
Месечна вноска
Обща дължима сума

* Уважаеми клиенти, моля да имате предвид, че изчисленията на калкулатора целят да Ви дадат отправна точка за размера на Вашите погасителни вноски по кредита. Възможно е да се различават от стойностите, които банката ще Ви предложи в зависимост от Вашия индивидуален случай. След като подадете заявка онлайн, наш консултант ще се свърже с Вас с пълна информация и подробности.

Кандидатствай

Изберете кредитен лимит:

Информация за вас и вашия Wizz Air профил

Имам съществуващ профил на сайта на Wizz Air

Удобно време за обратна връзка

Общи условия

Информация относно обработване на лични данни на физически лица от "Банка ДСК" ЕАД
Общи условия
Select a choice

Полезно

Други кредитни карти

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати