empty image

За покупка на жилищен имот

Дава възможност за финансиране закупуването на избран от Вас жилищен имот

Описание (only for admin)
мес.
Лихвен процент
ГПР %
Обща дължима сума

Уважаеми клиенти, моля да имате предвид, че изчисленията на калкулатора целят да Ви дадат отправна точка за размера на Вашите погасителни вноски по кредита. Възможно е да се различават от стойностите, които банката ще Ви предложи в зависимост от Вашия индивидуален случай. След като подадете заявка онлайн, наш консултант ще се свърже с Вас с пълна информация и подробности.

С жилищен кредит за покупка (включително замяна, делба) на Банка ДСК може да се финансира сделка за покупка на :

 • жилище и гараж (ако има такъв)

 • жилищна сграда* или вила с прилежащи към тях дворно място и гараж (ако има такъв)

   

 • урегулиран поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно застрояване

 • на самостоятелен гараж

 • жилище и гараж (ако има такъв) преди достигане на степен „груб строеж” на сградата, при определени от Банката условия

Вашите предимства

 • Висок максимален размер на кредита
 • Дълъг срок на издължаване

Размер

5000 лв.
2 500 евро.
Минимален
400 000 лв.
200 000 евро.
Максимален

Срок

Няма
Минимален срок за издължаване
30 год.
Максимален срок за издължаване

Кредитен портал на Банка ДСК

Какво представлява услугата?

 • Кредитният портал е защитена онлайн платформа, която позволява всички необходими документи по Вашия заем да се подават по електронен път. По този начин значително се улеснява цялостния процес по кандидатстване и одобрение и се съкращава времето за получаване на кредита.
 • Какви са предимствата?

 • Разполагате с пълен и точен списък на документите, които е нужно да предоставите;
 • Спестявате време: не се налага да посещавате банков офис в работно време, за да предоставите всеки документ, издаден на хартия
 • Спестявате усилия - можете да прикачите необходимите документи по сделката, директно от Вашия мобилен телефон, където и когато Ви е удобно;
 • Следите в реално време статуса на всеки качен документ и придвижването на Вашия кредит;
 • Осигурявате бърз прогрес по Вашата сделка, тъй като банковият консултант може да работи веднага с качените от Вас документи.
 • Как да се възползвате?

 • За да използвате кредитният портал Ви е необходимо потребителско име и парола за достъп. Те ще Ви бъдат изпратени от банката след проведената кредитна консултация и изготвена оферта, на уточнения от Вас e-mail адрес или мобилен номер.
 • Такси и лихви (only for admin)

  Такси и лихвени проценти

  Уважаеми клиенти, молим Ви да имате предвид, че е задължително ползването на разплащателна сметка в Банка ДСК и сключването на застраховка имот. Този разход става част от ГПР, когато стане известен на Банката – след като Кредитополучателят, в зависимост от вида на кредитния продукт, представи първата оригинална застрахователна полица. Разходът за застраховката не е включен в ГПР. Примерът е изготвен при погасяване на кредит чрез разплащателната сметка, включена в платежния пакет.

  Представителни примери:

  Пример:
  ГПР при индивидуален лихвен процент, избран за целите на примера* - 3,15%

  Променлив лихвен процент за целия срок на договора, при условията на програма "ДСК Уют плюс" и избрана неограничена имуществена отговорност - 2,99%

  Представителен пример при плаваща лихва за целия срок на кредита за жилищни и ипотечни кредити за покупка на жилище, променливият лихвен процент при условията на програма "ДСК Уют плюс", може да бъде определен в диапазон от 2,60% до 3,99%.

  ГПР:

  3,15 %

  Размер на кредита

  100 000 лв.

  Месечна вноска

  421,06 лв.

  Срок на кредита

  30 год.

  Общо дължима сума

  153 609,45 лв.

  ГПР при индивидуален лихвен процент, избран за целите на примера* – 3,15 %

  • Променлив лихвен процент за целия срок на кредита 2,99 %
  • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит 0,25% върху одобрения размер
  • Брой погасителни вноски 360
  • Такса за оценка на имот (апартамент) 120 лв.
  • Такса за действие по изготвяне и вписване на законна ипотека
   35
   лв.
  • Месечна такса за ползване на платежен пакет "ДСК Pay +" 4.50 лв.

  *Задължително е сключването на застраховка имот. Разходът за застраховката не е включен в ГПР. Този разход става част от ГПР, когато стане известен на Банката съгласно сключен застрахователен договор с избран от клиента застраховател.

  Лихвеният процент по всеки договор се определя индивидуално, като се вземат предвид следните фактори:

  • Индивидуален профил на клиента;
  • Вид и параметри на кредита;
  • Други ползвани продукти и услуги на Банката;
  Стъпки при кандидатстване за кредит (only for admin)

  Стъпки при кандидатстване за кредит

  icon-briefcase

  Консултация с наш кредитен специалист.

  icon-certificate

  Подаване на искане за кредит и предварително одобрение

  icon-clipboard

  Изготвяне на оценка на имота и правно становище. * По ваш избор оценката може да бъде изготвена предварително.

  icon-bag

  Окончателно одобрение на кредита и подписване на договор

  icon-hammer

  Сключване на сделка с продавача пред нотариус за покупко-продажба на имота и учредяване на ипотека в полза на Банката.

  icon-house

  Застраховка на имота. Усвояване на кредита и разплащане с продавача

  Намери клон
  icon-pin

  1. Защо Банка ДСК е правилният избор?

  Банка ДСК е традиционен лидер в предоставянето на ипотечни кредити на български пазар с портфейл от над 1 939 млн. лева, най-устойчиво представяне и високи стандарти в банкирането на дребно. Благодарение на клиентите, които се довериха на дългогодишния опит на Банката и персоналното ни отношение и ангажираност, пазарният дял на ДСК в ипотечните кредити в страната надхвърля 21%.

  Разполагайки с най-голямата клонова мрежа oт 380 клона в България, Банката има несравнима инфраструктура за предлагане на своите услуги, добре познава местния потенциал и осигурява високо ниво на обслужване чрез индивидуален подход и пълна гама от банкови продукти и услуги, изцяло съобразени с нуждите на клиентите ни.

  Банка ДСК ще Ви предостави съдействие и гъвкави решения през целия процес на кандидатстване за ипотечен кредит като Ви гарантира спокойствие, персонално отношение и бързина, които са важна предпоставка за успешната реализация на Вашите намерения, свързани с покупката на имот с жилищен кредит.

  Ние ще отговорим на всички Ваши въпроси, можете да изберете най-удобния за Вас начин, за да се свържете с нас:

  • Връзка с наш консултант в удобно за вас време на 0700 11 375

  • Запазване на час за индивидуална консултация в избран от Вас офис на Банка ДСК онлайн през страницата на Банка ДСК

  • Получаване на ипотечен сертификат с валидност 3 месеца, преди да сте заявили искане за ипотечен кредит

  Заповядайте в офис на Банка ДСК, за да Ви съдействаме и да Ви предоставим оферта за кредитиране от голямата ни гама продукти, която ще отговори на Вашите нужди.

  2. Знаете ли, че можете да се възползвате от данъчни облекчения за млади семейства?

  Данъчното облекчение се ползва от млади семейства, на които се намалява сумата от годишната данъчна основа с направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Съгласно „Закона за данъците върху доходите на физически лица” /ЗДДФЛ/, данъчното облекчение се прилага когато едновременно са налице следните условия:

  • договорът за жилищен кредит да е сключен от лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак към 31 декември на данъчната година, за която се ползва данъчното облекчение;

  • лицето и/или съпругът/ата да не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;

  • ипотекираното жилище, закупено с ипотечния кредит, да е единствено жилище за семейството през данъчната година.

  Данъчното облекчение се ползва само с подаване на Приложение № 10, което е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като е необходимо да се приложат следните документи:

  • документ, издаден от банката, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище;

  • копие от Договор за жилищен кредит;

  • копие от Погасителен план, заверен от Банката.

  • Допълнителна информация можете да получите на телефона на информационния център на НАП - 0700 18 700 или на www.nap.bg

  •  

  3. Какви основни документи са необходими за кредита и от къде да се получат?

  Удостоверение за данъчна оценка на имота
  • Институция - Община/кметство по местонахождение на имота
  • Необходими документи за издаване - оригинал и копие на нотариален акт
  • Срок за издаване - до 10 работни дни
  • Валидност на документа - периода на съответното шестмесечие на календарната година, през което е издадено удостоверението 

  Кадастрална схема на имота или Удостоверение от Агенция по кадастъра и скица на имота
  • Институция - Агенция Кадастър - www.cadastre.bg
  • Необходими документи за издаване - оригинал и копие на нотариален акт
  • Срок на издаване - до 10 работни дни
  • Валидност на документа - до шест месеца от датата на издаване
   
  Удостоверение за липса на тежести върху обезпечението в полза на трети лица
  • Институция – Агенция по вписвания по местонахождение на имота
  • Необходими документи за издаване - копие на документ за собственост и актуална схема/скица от Службата по Геодезия Картография и кадастър. Ако няма одобрена кадастрална карта за съответния район, се прилага удостоверение от същата служба
  • Срок на издаване – до 7 работни дни

  Удостоверение за семейно положение и членове на семейството
  • Институция – служба ЕСГРАОН в общината по местоживеене
  • Необходими документи за издаване - документ за самоличност
  • Срок на издаване - до 5 работни дни

  Удостоверение за наличието или липсата на публични задължения на основание чл. 87, ал.6 от ДОПК
  • Институция - Национална агенция за приходите (НАП) – www.nap.bg
  • Необходими документи за издаване – документ за самоличност
  • Срок на издаване – до 10 работни дни
  Посочените срокове за издаване на видовете документи могат да бъдат и по-кратки в зависимост от предлаганите бързи, или експресни услуги.

  Повече информация за пълния списък от необходимите документи може да намерите тук

  Други продукти

  За покупка на жилищен имот

  Дава възможност за финансиране закупуването на избран от Вас жилищен имот

  За строителство, довършителни работи и подобрения на жилищен имот

  Дава възможност за финансиране на строителство, довършителни работи и подобрения на жилищен имот

  За покупка на нежилищен имот

  Вие имате възможност да закупите нежилищен имот

  За финансиране на текущи потребности

  Вие имате възможност да финансирате текущи потребности от различен произход и с различни цели, включително и за инвестиция в имот.

  Кредит за рефинансиране

  С ипотечния кредит имате възможност за рефинансиране на ползван кредит както от Банка ДСК, така също и кредити от друга банка.

  Последни новини

  Свържете се с нас

  010

  Запазете час

  за консултация

  Call center

  Обратна връзка

  Ние ще се свържем с Вас

  012

  Намерете офис

  Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати