Процес на одобрение на жилищен кредит в Банка ДСК

Процес на одобрение на жилищен кредит в Банка ДСК

Първа стъпка: Кандидатстване за Жилищен кредит (only for admin)

Първа стъпка: Кандидатстване за Жилищен кредит

icon-briefcase

Консултация с наш кредитен специалист.

icon-certificate

Подаване на искане за кредит и предварително одобрение

icon-documents

Предоставяне на списък с необходимите ви документи

Втора стъпка: Закупуване на нов дом (only for admin)

Втора стъпка: Закупуване на нов дом

icon-clipboard

Изготвяне на оценка на имота и правно становище. * По ваш избор оценката може да бъде изготвена предварително.

icon-bag

Окончателно одобрение на кредита и подписване на договор

icon-hammer

Сключване на сделка с продавача пред нотариус за покупко-продажба на имота и учредяване на ипотека в полза на Банката.

icon-house

Застраховка на имота. Усвояване на кредита и разплащане с продавача

Обратно към основната страница