Какъв е процесът на одобрение на жилищен кредит в Банка ДСК и необходимите документи?

Първа стъпка: Кандидатстване за Жилищен кредит

1
Консултация с наш кредитен специалист.
2
Подаване на искане за кредит и предварително одобрение
3
Предоставяне на списък с необходимите ви документи

Втора стъпка: Закупуване на нов дом

4
Изготвяне на оценка на имота и правно становище. * По ваш избор оценката може да бъде изготвена предварително.
5
Окончателно одобрение на кредита и подписване на договор
6
Сключване на сделка с продавача пред нотариус за покупко-продажба на имота и учредяване на ипотека в полза на Банката.
7
Застраховка на имота. Усвояване на кредита и разплащане с продавача

© Copyright 2019 Банка ДСК

Сайт от: СтудиоХ