5 основни стъпки при избора на жилищен кредит

5 основни стъпки при избора на жилищен кредит

1. Точна преценка и калкулиране на всички разходи

Важно е да определите внимателно и точно Вашия бюджет за покупка на желания имот. Преценете какъв размер лични средства можете да отделите, за да участвате в покупката на имота и какъв е размерът на финансиране от който имате нужда.

Във връзка с покупката и кредита има и допълнителни разходи, с които трябва да сте наясно: нотариални и държавни такси, комисиони за брокер, както и месечни или годишни разходи, съпътстващи новия имот.

2. Доверете се на Банката и бъдете в сигурни ръце

Когато сте се уверили и сте наясно със сумата, която Ви е необходима, ние сме тук с цел да  осъществим плановете ви, като партньор който ще ви даде сигурност, бързина и правилни съвети.

Има редица неща, върху които трябва да помислите, когато правите избор за жилищен кредит:

  • Какъв вид вноска по кредит да изберете – равни месечни вноски, включващи дължимите месечни плащания за лихва и за главница или с намаляващи по размер месечни вноски, включващи равна месечна вноска по размер главница и съответната лихва.
  • Тип на лихвен процент за жилищен кредит – с фиксиран лихвен процент за определен период и променлив лихвен процент за оставащият срок на кредита или с променлив лихвен процент за целия срок на кредита.

Консултантът на Банката ще ви помогне да определите най – добрите за Вас параметри по кредита  – размер, валута, лихвен процент, срок на издължаване, месечна вноска, падежна дата, застраховка и други.

3. Получаване на предварително одобрение

Когато кандидатствате за жилищен кредит, Вашият консултант в Банката ще има подробни въпроси относно доходите и разходите ви. Ще трябва да им предоставите документи, с цел да потвърдите тази информация. Имате възможност да получите предварително одобрение за сумата на финансиране, което е с валидност 3 месеца, още преди да имате избран имот.

4. Документи за кредита и оценка на имота

Вашият консултант ще организира оценка на вашия имот, за да определи цената на имота. Процентът финансиране, който Банката определи, ще зависи от цената и типа на имота. След преглед на предоставените документи на предложеното обезпечение, Банката  ще  изготви правно становище. Въз основа на доходите Ви и изготвената пазарна оценка Банковият консултант ще изчисли максималния размер кредит, който Банката ще може да Ви отпусне.

Банката ще Ви поиска да представите необходимите документи в удобен за вас срок, за да може да предостави решение по кредита. Освен оценка на имот, изготвена от лицензиран оценител, най-често срещаните необходими документи са:

  • Искане за кредит и прилежащи декларации по образец;
  • Документи за удостоверение на доходите на кредитоискателя/ите; 
  • Удостоверение за семейно положение;
  • Документ за собственост на имота, предлаган за обезпечение по кредита;
  • Удостоверение за липса на тежести върху имота;
  • Данъчна оценка на имота по чл. 264 от ДОПК;

По преценка на Банката и в зависимост от съдържанието на представените документи и целта на финансирането могат да бъдат изискани допълнителни документи и информация.

5. Окончателно одобрение от Банката и придобиване на ново жилище

След положително становище от Банката се подписва договор за кредит и се изповядва сделката за покупко–продажба и учредяване на ипотека пред нотариус. Последната стъпка от придобиването на новото жилище е усвояване на сумата от одобрения кредит и разплащане с продавача .

От тук нататък предстоят най-хубавите и вълнуващи за Вас моменти!


Обратно към основната страница