empty image

Обратна връзка

Уважаеми клиенти, не въвеждайте във формата конфиденциална информация, свързана с достъпа Ви до интернет банкирането (потребителско име и парола за достъп) или Вашата банкова карта (номер на карта, ПИН на карта, дата на валидност или CVV/CVC). Тази информация не е необходима на Банката и няма да бъде поискана от Вас през интернет или по e-mail при никакви обстоятелства.

Координати за обратна връзка
Предпочитан начин за контакт