025

Обратна връзка

За нас е важно да развиваме и подобряваме услугите си, така че да можем винаги да отговорим на очакванията и нуждите Ви, като се стараем да сме на разположение чрез най-удобните за Вас комуникационни канали. Тъй като Вашето мнение е ценно за нас, имаме грижата да разгледаме Вашата обратна връзка внимателно и във възможно най-кратки срокове.

Как можете да споделите Вашето мнение или предложение:
  • Онлайн:
  • Чрез формата за обратна връзка на интернет страницата на Банка ДСК

  • За физически лица чрез изпращане на имейл на електронната поща на Контактен център: call_center@dskbank.bg

  • За бизнес клиенти чрез изпращане на имейл на електронната поща на: business.support@dskbank.bg

  • Чрез формата за обратна връзка на страницата на интер­нет банкирането ДСК Директ на адрес: www.dskdirect.bg

  • Чрез мобилното банкиране DSK Smart

  • По телефона или чрез писмо:
 • На телефона на Контактен център на Банка ДСК 0700 10 375; *2375

 • Като изпратите писмо на адрес Банка ДСК, Централно Управление, гр. София, ул. "Георги Бенковски" № 5

 • В банков офис:
 • Лично – в устен или писмен вид

 • Чрез пълномощник

 • Повече информация относно локацията на банковите офиси и тяхното работно време, можете да откриете тук.

   • Гласът на клиента  - след посещение в банков офис на Банка ДСК, ще получите SMS съобщение с линк към кратък въпросник на Вашия мобилен телефон. SMS съобщението и попълването на въпросника са абсолютно безплатни!

 

Координати за обратна връзка


reCaptcha е задължително поле.

Важно е да знаете, че служителите на Банка ДСК никога и по никакъв повод не изискват от клиентите техните тайни идентификационни кодове (напр. ПИН код, CVV/CVC)

В случай че Вашата банкова карта бъде изгубена, открадната или неправомерно използвана, следва да я блокирате незабавно, като се свържете с Контактен център на Банка ДСК или през Вашето електронно банкиране.

При трансакциите, в които Банка ДСК поема роля като посредник (напр. при покупка на стока/услуга и др.), можете да отправяте исканията си за проверка във връзка с финансовото им изпълнение към Банка ДСК, а в случай на проблем отнасящ се до недоволство от закупен продукт/използвана услуга, следва първо да уточните проблема с търговеца/доставчика.

Банка ДСК може да Ви предостави по имейл писмо-отговор, съдържащ единствено и само обща информа­ция, свързана със съдържанието на правилниците и тарифите на банката, некласифицирана като банкова тайна. Отговорите до клиентите се изпращат с обикно­вена поща, а тези съдържащи банкова тайна – с писмо с обратна разписка или куриер.