empty image

Корпоративна социална отговорност

Банка ДСК е институция, ангажирана със значими проекти в областта на корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие.

Политика за корпоративна социална отговорност

Следвайки своята мисия да подкрепя общността и да проявява корпоративна отговорност, банката е избрал четири основни фокуса в социалната сфера, които да развива:

Сфери на подкрепа:

 1. Финансово образование и иновации
 2. Банката подпомага младите хора и техните родители да получават повече знания за финансите, за да умеят да управляват успешно своите средства. Осигуряването на по-модерни и дигитални образователни форми в тази насока позволява на младежите да започнат самостоятелния си живот сигурни, че ще успеят да контролират и разпределят средствата си правилно.

  На младите хора банката предлага и придобиване на практически опит в модерна и иновативна среда чрез включване в стажантска програма. Успешно завършилите програмата получават възможност да станат и част от екипа на институцията.

  Банката инвестира в развитието на иновативни офиси, модерни младежки и студентски пакети и високотехнологични решения. Затова партньорството с иновативни компании е ключово и позволява да се отговори на динамично променящите се нужди на потребителите.

 3. Ранно детско развитие
 4. Подкрепата на Банка ДСК е насочена към подпомагане на малки деца и младежи в риск, и осигуряване на равен старт и по-добър живот за тях.

 5. Изкуство и култура
 6. Банка ДСК подкрепя проекти в областта на изкуството и култура. Фокусът е върху развитието на млади таланти и тяхната реализация.

 7. Доброволчески инициативи с участието на служители
 8. Служители на банката инициират и участват в благотворителни състезания за отбори от фирми - бягане с кауза, „игри за добрини“ и много други. Традиционно екипът организира вътрешни благотворителни събития в подкрепа на деца в неравностойно положение.

Като част от Банкова група ОТП, всяка година Банка ДСК подава информация за отчета за корпоративна социална отговорност на Групата, който отчита устойчивото представяне на дружествата от групата в съответствие с принципите и стандартите на Global Reporting Initiative.

Отчетите може да намерите тук

Категории

Свържете се с екип „ПР и комуникации”