Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 

БАНКА ДСК
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. Московска No.19 / ул. Г. Бенковски  No. 5, София 1036, България
тел.: 0700 10 375, факс (+359 2) 980 64 77,
e-mail: call_center@dskbank.bg, Tlx: 25043; 22719,
SWIFT: STSABGSF
BIC: STSABGSF

Система на управление

Управление "Вътрешен контрол и одит"

Управление "Правно"

Направление "Банкиране на дребно"

Направление "Корпоративно банкиране"

Направление "Финанси и планиране"

Направление "Управление на риска"

Направление "ИТ и операции"

Управление "Човешки ресурси"

Дирекция "Комуникации и координация"

Управление "Съответствие и сигурност "

Пенсионно-осигурителна компания "ДСК Родина"

ДСК  Транс Секюрити

ДСК  Турс

ДСК Лизинг

ДСК Управление на активи

Управление "Вътрешен контрол и одит"

Стефан Памукчиев

началник

e-mail: Stefan.Pamukchiev@dskbank.bg

Управление "Правно"

Анна Станева

началник

e-mail: anna.staneva@dskbank.bg

Управление "Правно"

Дирекция "Масови клиенти и операции"

Мирослава Зафирова

директор

Управление "Правно"

Дирекция "Корпоративна"

Жанета Крейш

Директор

e-mail: Zhaneta.Kreysh@dskbank.bg

Направление "Банкиране на дребно" 

 

Управление "Маркетинг и продажби"

Димитър Александров

началник

e-mail: dimitar.aleksandrov@dskbank.bg

Управление „Електронни продажби и развитие”

Дамян Медаров

Началник

e-mail: Damyan.Medarov@dskbank.bg

Управление „Електронни продажби и развитие”

Дирекция "Банкови карти, АТМ и ПОС"

Пенчо Савов

директор

E-mail: cu.bankcards@dskbank.bg

Дирекция "Малки и средни предприятия и агробизнес"

Румяна Иванова

Директор

e-mail:  Rumyana_Ivanova@dskbank.bg

Дирекция "Управление на продукти за граждани и домакинства"

Росица Велкова

директор

e-mail: Rositsa.Velkova@dskbank.bg

Дирекция "Инвестиционни продукти и частно банкирне"

Ивайло Хаджиев

директор

email: Ivaylo.Hadjiev@dskbank.bg

Направление "Корпоративно банкиране"

 

Управление "Корпоративно банкиране"

Надежда Михайлова

началник

email: Nadezhda.Mihaylova@dskbank.bg

Дирекция "Бизнес развитие и продукти"

Камен Кирилов

директор

e-mail: Kamen.Kirilov@dskbank.bg
 

Дирекция "Проектно финансиране и институционални клиенти"

Анастасия Чорбаджиева

директор

e-mail: Anastasiya.Chorbadzhieva@dskbank.bg

Корпоративен център

Атанас Динков
Мениджър
e-mail: Atanas.Dinkov@dskbank.bg

Теодор Григоров
Ръководител „Големи корпоративни клиенти”
e-mail: Teodor.Grigorov@dskbank.bg

Бойка Косева
Ръководител „Корпоративни клиенти Среден пазар”
e-mail: Boyka.Koseva-dimova@dskbank.bg

Управление "Трежъри и капиталови пазари"

Светослав Велинов

началник

email: Svetoslav.Velinov@dskbank.bg

Направление "Финанси и планиране"

 

Управление "Контролинг"

Мариета Панчева

началник

e-mail: marieta.pancheva@dskbank.bg
 

Управление "Счетоводство"

Евелина Мирчева

началник

e-mail: Evelina.Mircheva@dskbank.bg

Управление "Централен бек-офис и организация на процесите"

Гергана Шумкова

началник

e-mail: Gergana.Shumkova@dskbank.bg

Дирекция "Управление на активите и пасивите"

директор Светозар Дерменджиев

e-mail:  Svetozar.Dermendzhiev@dskbank.bg

Дирекция „Организация на процесите”

Виолета Нейчева

директор

e-mail: Violeta.Neycheva@dskbank.bg

Дирекция "Централен бек - офис"

Красимира Рогачева

Директор

e-mail: Krasimira.Rogacheva@dskbank.bg

Дирекция "Бек офис - финансови инструменти"

Венета Въгова

директор

e-mail: Veneta.Vagova@dskbank.bg

Дирекция „Доставки”

Петър Иванов

Директор

e-mail: petar.ivanov@dskbank.bg

Направление "Управление на кредитния риск"

 

Управление "Политика на кредитния риск и управление на портфейла"

Люба Дойкова

Началник

e-mail: Lyuba.Doykova@dskbank.bg 
 

Управление "Одобряване на корпоративни кредити"

Иван Атев

Началник

e-mail: Ivan.Atev@dskbank.bg 
 

Управление "Проблемни кредити"

Крум Крумов

Началник

Направление "ИТ и операции" 
 

Управление "Развитие и внедряване на ИТ системи"

Иван Велков

началник

e-mail:  Ivan.Velkov@dskbank.bg

Управление "Оперативна поддръжка на ИТ системи"

Николай Шаламанов

началник

e-mail:  Nikolay.Shalamanov@dskbank.bg

 

Ана Маркова

заместник началник

e-mail:  amarkova@dskbank.bg

 

Управление "Банкови операции"

Емил Христов

началник

e-mail:  Emil.Hristov@dskbank.bg
 

Дирекция "Център за управление на карти"

Росица Димитрова

директор

e-mail: Rossitsa.Dimitrova@dskbank.bg

Дирекция "Кореспондентско банкиране"

Антонела Попова

директор

e-mail:  Antonela.Popova@dskbank.bg

Дирекция "Международни разплащания"

Стефка Виденова

директор

e-mail: Stefka.Videnova@dskbank.bg

Управление "Логистика"

Андрей Андонов

началник

e-mail:  Andrey.Andonov@dskbank.bg

Управление "Логистика"

Дирекция „Административни дейности в ЦУ”

Иван Георгиев

директор

e-mail: Ivan.Georgiev2@dskbank.bg

Управление "Логистика"

Дирекция „Строителни инвестиционни дейности”

Светла Спасова

директор

e-mail: Svetla.Spasova@dskbank.bg  

 Управление "Човешки ресурси"

Стоян Пенков

началник

e-mail: Stoyan.Penkov@dskbank.bg
 
 

Управление "Човешки ресурси"

Дирекция "Набиране на персонал и администрирация"

Лидия Кънева

директор

e-mail: Lidiya.Kaneva@dskbank.bg

Управление "Човешки ресурси"

Дирекция "Организационно развитие и обучение"

Иван Георгиев

директор

e-mail: Ivan.Georgiev@dskbank.bg

Дирекция "Комуникации и координация"

Камелия Величкова

директор

e-mail: kamelia.velichkova@dskbank.bg

Управление " Съответствие и сигурност"

Калин Антонов

началник

e-mail: Kalin.Antonov@dskbank.bg

 Пенсионно-осигурителна компания "ДСК Родина"

ул. "Батенберг" 6, София, България
тел. (+359 2) 942 70 17, факс (+359 2) 942 70 18,
e-mail: dskrodina@dskrodina.bg
www.dskrodina.bg 
  

 ДСК  Транс Секюрити ЕООД

ул. "Алабин" No.38, ет.1, София, България
тел. (+359 2) 985 36 15; 8010281, 929 2881 - инкасов център; факс (+359 2) 822 92 44; 985 3617
e-mail: dsk_trans@dsktranssecurity.bg

 ДСК  ТУРС ЕООД

гр. София
бул. Македония 33
тел. (+359 2) 951 67 24, факс (+359 2) 954 94 71

e-mail: office@dsktours.bg
www.dsktours.bg

ДСК Лизинг АД

Маll of Sofia, ІV етаж, офис 41,  бул.
бул. „Александър Стамболийски” № 101- 103,  1303 София
тел. (+359 2) 810 05 11 или 0885 327 464, факс (+359 2) 980 22 91

www.dskleasing.bg

ДСК Управление на активи АД


София 1000, ул. Алабин №36, ет.3

тел. (+359 2) 930 1000; факс (+359 2) 930 1031

e-mail: office@dskam.bg

www.dskam.bg