Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 

„Дарителска сметка  „ДСК Пулс” на Банка ДСК служи за набиране на средства с благотворителна цел (дарение) за:

 • лечение в чужбина/страната;
 • обучение в чужбина/страната;
 • за подпомагане на деца без родители.

Какво представлява?

 • Предназначена е за малолетни, непълнолетни и пълнолетни лица;
 • Вносители могат да бъдат местни и чуждестранни физически или юридически лица;
 • Целта и срока за набиране и изразходване на средствата се определят от лицето, което открива сметката;
 • Сметката може да бъде в лева, щатски долари и евро;
 • Срокът на договора преди изтичането му, може да бъде продължен еднократно с анекс;
 • Лихвата се начислява ежедневно и се капитализира в края на годината или при закриване на сметката.

Колко ще Ви струва?

Такси съобразно действащата Тарифа на Банка ДСК.

Какви са Вашите предимства?

 • Сигурност – зад сумите по Вашата „Дарителска сметка  „ДСК Пулс” стои Банката с най – дългогодишни традиции в България;
 • Получавате  по – висока лихва от тази на стандартната разплащателна сметка;
 • Чрез Дарителска сметка „ДСК Пулс” Вие може да осигурите финансирането на жизнено важни потребности на Ваши близки хора.

Къде и как можете да си откриете Дарителска сметка „ДСК Пулс” ?

В най-близкия и удобен за Вас клон на Банка ДСК.

При откриване на сметката от Вас не се изисква да внесете минимална сума. Необходимо е да представите документ, удостоверяващ целта, за която се открива сметката.

Как става разпореждането със сумите по Дарителска сметка „ДСК Пулс” ?

Разпореждане със сумите по Дарителска сметка „ДСК Пулс” може да се извършва по всяко време само в поделението на Банката, в което е открита сметката на титуляра. Пълнолетният титуляр се разпорежда със сметката си лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Разпореждането със сметки на малолетни и непълнолетни титуляри се извършва с разрешение от районния съд и:

 • при малолетен титуляр /до 14 - годишна възраст/ - от неговия законен представител;
 • при  непълнолетен /от 14 до 18 - годишна възраст/- от титуляра със съгласие на родителя/попечителя) или от пълномощник.

Набраните средства за финансиране на потребности в чужбина/страната се усвояват касово или безкасово.

След изтичане на срока на договора или на анекса, ако набраните средства не са използвани, сметката се трансформира в стандартна разплащателна сметка, когато титулярът е пълнолетен или в детски влог – когато титулярът е малолетен или непълнолетен освен ако между дарителя и титуляра няма писмена уговорка, представена в Банката, че сумите ще се възстановят на дарителя или на неговите наследници.

Паричните средства на титуляра в Банка ДСК, приети на влог при обявените от Банката условия, вкл. начислените лихви, са гаранитирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в общ размер до 196 000 лева.