Пазарувайте разсрочено, без лихва
 

Какво представлява?

С кредитна карта DSK MaxiCard Вие получавате уникалната възможност да пазарувате разсрочено без ЛИХВА и БЕЗ ГОДИШНА ТАКСА при търговските партньори в България на Банка ДСК. Това са всички търговски обекти, в които има стикер с логото на DSK MaxiCаrd.

Възползвайте се от предимството в рамките на лимита да обслужвате едновременно няколко БЕЗЛИХВЕНИ покупки на вноски включително и в различни търговски обекти, както и да извършвате следните операции с картата в страната и чужбина:

 • Теглене на пари от банкомат;
 • Теглене на пари  в банкови клонове;
 • Плащания във  всички търговски обекти, в които се приемат плащания с карти с логото на Visa;
 • Смяна на ПИН на банкомат на Банка ДСК.

Имате само едно задължение - всеки месец на 20 число се изчислява минималната сума за револвиране, която трябва да внесете за ползването на картата. Вие разполагате с 15 календарни дни след падежна дата, за да внесете минималната сума за револвиране. Минималната сума за револвиране представлява по-малката сума от:

 • 3 % върху цялото задължение;
 • Сумата на месечните вноски по всяка една покупка на изплащане.

Кредитен лимитот 100 до 7 000 лева

Максимално облекчена процедура за одобрение

 • Без  обезпечение, като за лимит до 1 000 лв. не се извършва анализ на доходите.
 • За лимит над 1 000 лв., без обезпечение, необходимо е единствено да представите удостоверение за доход

Колко ще  ми струва?

Такси съобразно действащата Тарифа на Банката

Вашите предимства са:

 • Получавате възможност да извършвате безлихвени покупки на вноски с картата;
 • Можете в рамките на лимита да обслужвате едновременно няколко безлихвени покупки на вноски, както и да извършвате всички останали стандартни операции с картата;
 • Вие решавате кога и как да погасявате задълженията си, като след всяко погашение можете да ползвате кредита си отново;
 • Разполагате със средства по всяко време и навсякъде;
 • Имате възможност да захранвате картата и със собствени средства, с които да разполагате над кредитния си лимит;
 • Можете да издадете допълнителни карти на Вас или на посочено от Вас пълнолетно лице.

И още ...

Ако в рамките на 15 календарни дни след падежна дата погасите цялото си задължение, Вие не дължите лихва и върху стандартните покупки на ПОС (покупки, които не са на вноски).

Какво трябва да направя?

Кандидатствайте за кредитна карта DSK MaxiCard  в удобен за Вас клон на Банка ДСК или през Интернет, от сайта на Банката –  www.dskbank.bg