Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 

ПРОМОЦИЯ!

ФИНАНСИРАЙ ВСИЧКО ЗА ТВОЯТА БРИГАДА В САЩ
НЕ ПЛАЩАЙ НИЩО ПРЕДИ ДА ЗАМИНЕШ

Специализиран промоционален кредит за студенти от БАНКА ДСК с цел финансиране на разходи по програма Work & Travel USA на USIT COLOURS.

 • Променлив лихвен процент: 10%*;
 • Гратисен период по лихва и главница: до 6 месеца, включително;
 • Усвояване на части;
 • Без такса за предсрочно погасяване.

Колко пари мога да взема?

Толкова, колкото са ти необходими за заминаването на бригада в САЩ. С разрешения размер на кредита от 500 лв. до 6 000 лв. можеш да финансираш само част или пък всичките разходи, свързани с твоето заминаване на бригада в САЩ, включително и разходите ти на място до получаване на първата заплата.

Кога трябва да ги върна?

Максималният срок за издължаване е 8 години. И не забравяй, можеш да ползваш до 6 месеца гратисен период, в който не плащаш месечни вноски. След изтичането на този срок погасяването на месечните вноски се извършва съгласно условията на сключения договор.
В случай,  че плановете ти за лятото се променят,  или решиш да погасиш кредита като се върнеш от САЩ, не се притеснявай. Независимо от срока, за който си изтеглил кредита, винаги можеш да го погасиш предсрочно без да дължиш допълнителни такси.

Колко ще ми струва?

Зависи от това колко дълго ползваш взетите пари. Например: ако вземеш 3 000 лв. за срок от 8 години, общата дължима сума в края на периода ще е 4 649,63 лв, но ако кредитът бъде погасен накуп една година след неговото усвояване тя би била 3 350,71 лв.

Калкулацията е направена на база 3 000 лв., изтеглени за срок от 8 г. при промоционален променлив лихвен процент в размер на 10%, такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит 30 лв. (1% от сумата на кредита) и разходи за поддържане на разплащателна сметка - 1,35 лв. на месец. Първите 6 месеца е ползван гратисният период, след което дължимата месечна вноска е в размер на 49,89 лв. Годишният процент на разходите е 11.59%.

Как става?

За да вземеш кредит за студентска бригада, е необходимо да има пълнолетен платежоспособен** съдлъжник по кредита. Това може да бъде както някой от твоите родители така и човек, който няма роднинска връзка с теб.
1. Регистрираш се за програмата Work & Travel USA в офис на Юзит Калърс и получаваш удостоверение, че ти предстои участие в студентска бригада през следващото лято.
2. Посещаваш офис на БАНКА ДСК с издаденото удостоверение и личната си карта. Необходимо е да подадеш искане за кредит както и да представиш удостоверение за доход на съдлъжник.
3. В рамките на една седмица от подаването на всички необходими документи ще получиш отговор дали си одобрен за исканата от теб сума.
4. Подписваш договор за кредит, като Банката превежда сумата за таксите по програмата на Юзит Калърс, след което получаваш останалата част от средствата. Не е необходимо веднага да вземеш пълната отпусната сума. Можеш да ползваш парите на части, когато са ти необходими и така да платиш по-малка лихва.

*Кредитът се олихвява с променлив лихвен процент, формиран от лихвения индекс 6-месечен SOFIBOR + фиксирана надбавка.
**Платежоспособност е финансовата възможност да бъде обслужван кредита при договорените условия.

Ако желаете да финансирате своето участие в програма за културен обмен, стаж или обучение в чужбина по обменните програми на „Юзит Калърс България” ЕООД може да ползвате кредит за обучение по обменни програми „Юзит Калърс България” ЕООД.

Какво представлява?

Кредитът е предназначен за финансиране на обучението/стажа на ученици, студенти и докторанти по програми за обучение в чужбина. Задължително условие за предоставяне на кредита е сключен договор между участника в програмата и „Юзит Калърс България” ЕООД.

Параметри на кредита

 • Кредитът се предоставя само в  лева;
 • Максимален размер - 6000 лева.  Размерът се формира от сумата на дължимите такси за участие в програмата и/или средствата за издръжка през периода на обучението/стажа;
 • Срок на издължаване – до 8 години, независимо от размера на кредита;
 • Преференциален лихвен процент;
 • Присъединяване на платежоспособен съдлъжник;;
 • Издаване на банкова карта DSK – ISIC или  DSK-ISI-UNI;
 • Обезпечения:
  - Залог на вземане  на трудово правоотношение(работна заплата) или
  - Залог на вземане по сметка или
  - Поръчителство  на 1 платежоспособно физическо лице или
  - Залог върху  влог/депозит, открит в Банка ДСК. 

Предимства за Вас

 • Без възрастово ограничение за кредитоискателите
 • Гратисен период за издължаване на главница – по договаряне, не по-дълъг от 12 месеца
 • Усвояване – еднократно или на етапи в  срок до 12 месеца, считано от датата на първото усвояване на суми по кредита
 • Без такса за проучване
 • Без такса  ангажимент
 • Без такса за предсрочно погасяване
 • Без такса за поддържане на допълнителна разплащателна сметка в щатски долари, по която студентите ще получават преводи от възнаграждения
 • Без такса за експресно издаване на банкова карта DSK – ISIC или  DSK-ISI-UNI

Колко струва?

Съобразно действащата Тарифа на Банка ДСК

Какво трябва да направите?

За да ползвате този кредит, трябва да сте сключили договор с „ Юзит Калърс България” ЕООД и да представите в Банка ДСК удостоверение издадено от„ Юзит Калърс България” ЕООД, съдържащо информация за датата и срочността на сключения договор и сумата на дължимите такси.