Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 

Какво представлява?

Кредитът овърдрафт се предоставя за допълване на временен недостиг на собствени средства за:

 • Безкасово плащане на  задължения - данъци, такси и услуги;
 • Теглене на суми в брой чрез банкова карта от терминални устройства АТМ и POS;
 • Заплащане на стоки и услуги чрез банкова карта от POS в търговски обекти и АТМ.
 • Максимален размер: 12 000 лева/ 6 000 евро.
 • Валута на кредита - лева, евро.
 • Срок за издължаване - до 12 месеца, с възможност за автоматично  продължаване при изпълнение на определени от Банката условия.
 • Лихвеният процент, прилаган по кредит овърдрафт се определя от Банката.

Кредитът-овърдрафт се обезпечава:

 • със залог върху вземане от трудово възнаграждение/ пенсия;
 • със залог върху левов/валутен влог/депозит  открит в Банка ДСК;
 • с поръчителството на един поръчител;

Условия за ползване и издължаване на овърдрафта.

 • Кредитът овърдрафт се усвоява по разплащателната сметка в лева или валута, до разрешения размер и може да се ползва изцяло или на части.
 • Погасява се при всяко постъпление по разплащателната сметка с възможност за револвиране.
 • Кредитополучателят е длъжен да осигурява средства за погасяване на лихвата към определената от Банката падежна дата.
 • В периода на ползване на кредит овърдрафт, на месечна падежна дата върху ползваната част се дължи само лихва.
 • Договорът за кредит овърдрафт може да бъде прекратен по искане на кредитополучателя по всяко време, при условие, че усвоената сума и начислените лихви бъдат погасени.