до 30 април 2014 г. включително
 

СЕГА Е МОМЕНТЪТ ЗА НОВ ДОМ!

ПРОМОЦИЯ

 • Още по-ниски лихви за кредити в лева и евро
 • Без такса за разглеждане на искане за кредит
 • С  възможност за фиксирана лихва за първите 3 или 5 години

С нашите жилищни и ипотечни кредити в лева и евро Вие можете:

 • Да закупите или построите жилищен или нежилищен имот;
 • Да извършите желаните от Вас довършителни работи или подобрения на Вашия имот;
 • Да получите средства за индивидуални потребности;
 • Да погасите други кредитни задължения

Срок на издължаване: Максималният срок на издължаване на кредита е 30 години без възрастови ограничения.

Пример при променлива лихва за целия срок на кредита:

Лихви и такси:

ГПР – 7,53%* – изчислено на база следните такси и лихви:

 • променлива лихва – 6,70%;
 • такса оценка на имота – 120 лв. (за апартамент);
 • административна такса – 1,5% от размера на кредита;
 • годишна такса управление – 0,4% годишно върху остатъка на кредита;
 • месечна такса обслужване на разплащателна сметка с издадена дебитна карта – 1,25 лв.;
 • такса за плащане на две комунални услуги** – 0,50 лв. месечно.

ГПР: 7,53%* при кредит от 40 000 евро за срок от 30 години и лихва 6,70% при програма „ДСК Уют“ с ползване на допълнителна лихвена отстъпка. Месечна вноска по кредита – 258,11 евро; обща дължима сума – 96 987,37 евро (включени са следните такси: такса оценка на имота, административна такса, годишна такса управление, месечна такса обслужване на разплащателна сметка и такса за плащане на две комунални услуги** месечно).

ГПР: 7,53%* при кредит от 80 000 лева за срок от 30 години и лихва 6,70% при програма „ДСК Уют” с ползване на допълнителна лихвена отстъпка . Месечна вноска по кредита – 516,22 лева; обща дължима сума – 193 961,18 лева (включени са следните такси: такса оценка на имота, административна такса, годишна такса управление, месечна такса обслужване на разплащателна сметка и такса за плащане на две комунални услуги** месечно).

Пример при фиксирана лихва за първите 3 години и променлива лихва за останалия период на кредита:

Лихви и такси

ГПР – 7,95%*– изчислено на база следните такси и лихви:

 • фиксирана лихва за първите 3 години – 6,00%;
 • променлива лихва за останалия срок – 7,50%;
 • такса оценка на имота – 120 лв. (за апартамент);
 • административна такса – 1,5% от размера на кредита;
 • годишна такса управление – 0,4% годишно върху остатъка на кредита;
 • месечна такса обслужване на разплащателна сметка с издадена дебитна карта – 1,25 лв.;
 • такса за плащане на две комунални услуги** – 0,50 лв. месечно;

ГПР:  7,95%*  при кредит от 40 000 евро за срок от 30 години при фиксирана лихва от 6,00% за първите три години и променлива лихва от 7,50%  за останалия период при програма „ДСК Уют“ с ползване на допълнителна лихвена отстъпка. Месечна вноска по кредита при фиксирана лихва за първите три години – 239,82евро; Месечна вноска по кредита при променлива лихва за останалия период на кредита – 277,00 евро; обща дължима сума – 102 500,84 евро (включени са следните такси: такса оценка на имота, административна такса, годишна такса управление, месечна такса обслужване на разплащателна сметка и такса за плащане на две комунални услуги** месечно).

ГПР:  7,95%*  при кредит от 80 000 лева за срок от 30 години при  фиксирана лихва от 6,00% за първите три години и променлива лихва от 7,50% за останалия период при програма „ДСК Уют“ с ползване на допълнителна лихвена отстъпка. Месечна вноска по кредита при фиксирана лихва за първите три години – 479,64 лева; Месечна вноска по кредита при променлива лихва за останалия период на кредита – 554,01 лева; обща дължима сума – 204 980,66 лева (включени са следните такси: такса оценка на имота, административна такса, годишна такса управление, месечна такса обслужване на разплащателна сметка и такса за плащане на две комунални услуги** месечно).

Други условия:

Минимален срок на кредита  - 10 години


Пример при фиксирана лихва за първите 5 години и променлива лихва за останалия период на кредита:

Лихви и такси

ГПР – 7,94%* – изчислено на база следните такси и лихви:

 • фиксирана лихва за първите 5 години – 6,50%;
 • променлива лихва за останалия срок – 7,50%;
 • такса оценка на имота – 120 лв. (за апартамент);
 • административна такса – 1,5% от размера на кредита;
 • годишна такса управление – 0,4% годишно върху остатъка на кредита;
 • месечна такса обслужване на разплащателна сметка с издадена дебитна карта – 1,25 лв.;
 • такса за плащане на две комунални услуги** – 0,50 лв. месечно.

ГПР:  7,94%*  при кредит от 40 000 евро за срок от 30 години  при  фиксирана лихва от 6,50% за първите пет години и променлива лихва от 7,50% за останалия период при програма „ДСК Уют“ с ползване на допълнителна лихвена отстъпка. Месечна вноска по кредита при фиксирана лихва за първите пет години – 252,83 евро; Месечна вноска по кредита при променлива лихва за останалия период на кредита – 276,71 евро;  обща дължима сума – 102 295,55 евро (включени са следните такси: такса оценка на имота, административна такса, годишна такса управление, месечна такса обслужване на разплащателна сметка и такса за плащане на две комунални услуги** месечно).

ГПР:  7,94%*  при кредит от 80 000 лева за срок от 30 години  при  фиксирана лихва от 6,50% за първите пет години и променлива лихва от 7,50% за останалия период при програма „ДСК Уют“ с ползване на допълнителна лихвена отстъпка. Месечна вноска по кредита при фиксирана лихва за първите пет години – 505,65 лева; Месечна вноска по кредита при променлива лихва за останалия период на кредита – 553,42 лева;  обща дължима сума – 204 581,71 лева (включени са следните такси: такса оценка на имота, административна такса, годишна такса управление, месечна такса обслужване на разплащателна сметка и такса за плащане на две комунални услуги** месечно).


Други условия:

Минимален срок на кредита  - 10 години

За да се възползвате от промоционалните условия на Банка ДСК, включете се в програма „ДСК Уют“!

Програмата „ДСК Уют“ Ви дава постоянна възможност за преференция по отношение на лихвения процент.

Условия за включване в програма „ДСК Уют“ – наличие на открита разплащателна сметка  в Банка ДСК + превод на работна заплата/кредитен оборот или пенсия

Условия за ползване на допълнителна лихвена отстъпка по програма „ДСК Уют” -  наличие на открита разплащателна сметка  в Банка ДСК + превод на работна заплата/кредитен оборот или пенсия + плащане на минимум три комунални услуги месечно (по 25 стотинки такса за всяка)/ плащане на минимум две комунални услуги** месечно + използване на ДСК Директ/ плащане на минимум две услуги (или една услуга и ползва ДСК «Директ) и осигуряване в ДПФ на ПОК ДСК Родина/ плащане на минимум две услуги (или една услуга и ползва ДСК «Директ) и покриване на критериите  за „лоялен клиент” на ПОК „ДСК Родина”.

* Задължително е сключването на застраховка имот. Разходът за застраховката не е включен в ГПР.

** Безкасовото заплащане дава възможност битовите задължения да се заплащат по банков път, автоматично всеки месец, без да се налага клиентите да посещават каса на дружеството или банков клон. Ползващите тази услуга клиенти трябва да имат открита разплащателна сметка, която да захранват периодично, тъй като банката превежда месечното им задължение само при налична сума по нея.