Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 
 
 

до 29 февруари 2016 г. включително
 

В Банка ДСК те очакваме, когато и да си готов за собствен дом!

ПРОМОЦИЯ

 • По-ниски лихви за кредити в лева и евро
 • По-ниска такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит
 • Променлив лихвен процент (6-мес. Sofibor/Euribor + надбавка)

С нашите жилищни и ипотечни кредити в лева и евро Вие можете:

 • Да закупите или построите жилищен или нежилищен имот;
 • Да извършите желаните от Вас довършителни работи или подобрения на Вашия имот;
 • Да получите средства за индивидуални потребности;
 • Да погасите други кредитни задължения

Срок на издължаване: Максималният срок на издължаване на кредита е 30 години без възрастови ограничения.

За да се възползвате от промоционалните условия на Банка ДСК, включете се в програма „ДСК Уют“!

Програмата „ДСК Уют“ Ви дава постоянна възможност за преференция по отношение на лихвения процент.

Условия за включване в програма „ДСК Уют“ – наличие на открита разплащателна сметка  в Банка ДСК + превод на работна заплата / кредитен оборот или пенсия

За ползване на допълнителна лихвена отстъпка по програма „ДСК Уют” трябва да изпълните едно от следните условия:

 • плащане на минимум три комунални услуги** месечно
 • плащане на минимум две комунални услуги** месечно + използване на ДСК Директ
 • плащане на минимум две комунални услуги** месечно + осигуряване в ДПФ на ПОК ДСК Родина
 • плащане на една комунална услуга** месечно + използване на ДСК Директ + осигуряване в ДПФ на ПОК ДСК Родина
 • плащане на минимум две комунални услуги** месечно + покриване на критериите  за „лоялен клиент” на ПОК „ДСК Родина”
 • плащане на една комунална услуга** месечно + използване на ДСК Директ + покриване на критериите за „лоялен клиент” на ПОК „ДСК Родина”

Кредитът се олихвява с променлив лихвен процент, зависещ от стойността на лихвените индекси 6-месечен SOFIBOR, за кредити в лева  или 6-месечен EURIBОR, за кредити в евро. В случаите на отрицателна стойност на съответния  лихвен индекс, същата се приема за стойност 0%, a крайният лихвен процент не може да бъде по-нисък от договорената фиксирана надбавка. Лихвените проценти, зависещи от 6 - месечния SOFIBOR / 6-месечния EURIBOR се променят от Банка ДСК два пъти в годината, на 15 януари и на 15 юли. Промяната се извършва съгласно котировката на 6 - месечния SOFIBOR / 6-месечния EURIBOR, обявена два работни дни преди 15 януари и 15 юли на интернет страницата на БНБ (http://www.bnb.bg), на Европейската Банкова Федерация (http://www.euribor-ebf.eu) или в информационните системи на Reuters и Bloomberg
При промяна на лихвения процент Банка ДСК определя нов размер на месечната вноска за лихва и/или главница и предоставя актуализиран погасителен план при явяване в нейно поделение. Новият размер на променливия лихвен индекс, от който зависи размерът на приложимия лихвен процент се оповестява в офисите на Банка ДСК и на Интернет страницата й – www.dskbank.bg. Ако между датата на договора за кредит и усвояването на средствата от кредита се промени стойността на 6-месечния SOFIBOR или 6-месечния EURIBOR в сроковете и по реда посочени по - горе, при усвояване на средствата се прилага актуализиран променлив лихвен процент на база новата стойност на лихвения индекс.

Пример при променлив лихвен процент за целия срок на кредита:
Лихви и такси

ГПР, изчислен на база следните такси и лихви:

 • променлива лихва – 5,70%;
 • такса оценка на имота – 120 лв. (за апартамент);
 • такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер;
 • месечна такса обслужване на разплащателна сметка с издадена дебитна карта – 1,45 лв.;
 • такса за плащане на 2 комунални услуги** – 0,70 лв. месечно.

ГПР: 5,94%* при кредит от 40 000 евро за срок от 30 години и лихва 5,70% с ползвана допълнителна лихвена отстъпка по програма „ДСК Уют“. Месечна вноска по кредита – 232,16 евро; обща дължима сума – 84 135,12 евро (включени са следните такси: такса оценка на имота, такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит, месечна такса обслужване на разплащателна сметка и такса за плащане на две комунални услуги** месечно).

ГПР: 5,93%* при кредит от 80 000 лева за срок от 30 години и лихва 5,70% с ползвана допълнителна лихвена отстъпка по програма „ДСК Уют“. Месечна вноска по кредита – 464,32 лева; обща дължима сума – 168 249,53 лева (включени са следните такси: такса оценка на имота, такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит, месечна такса обслужване на разплащателна сметка и такса за плащане на две комунални услуги** месечно).

Промоцията обхваща новоразрешени жилищни и ипотечни кредити с обезпечение жилищен имот.

* Задължително е сключването на застраховка имот. Разходът за застраховката не е включен в ГПР.

** Безкасовото заплащане дава възможност битовите задължения да се заплащат по банков път, автоматично всеки месец, без да се налага клиентите да посещават каса на дружеството или банков клон. Ползващите тази услуга клиенти трябва да имат открита разплащателна сметка, която да захранват периодично, тъй като банката превежда месечното им задължение само при налична сума по нея. Таксата за всеки превод е 0,35 лева.