Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 
 
 

до 31 май 2016 г. включително
 

В Банка ДСК те очакваме, когато и да си готов за собствен дом!

ПРОМОЦИЯ

 • По-ниски лихви за кредити в лева и евро
 • По-ниска такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит
 • Променлив лихвен процент (6-мес. Sofibor/Euribor + надбавка)

Промоцията обхваща новоразрешавани:

 • Жилищни и ипотечни кредити за покупка на жилище;
 • Жилищни кредити, за да построите жилищен имот; за довършителни работи или подобрения на жилищен имот; с цел погасяване на кредитни задължения, ползвани за придобиването на жилищен имот.

 

 • Ипотечни кредити за финансиране на текущи потребности; ипотечни кредити, за да закупите или построите нежилищен имот, за довършителни работи или подобрения на нежилищен имот, с цел погасяване на кредитни задължения, ползвани за придобиването на нежилищен имот;за издължаване и консолидиране на съществуващи кредити.

Срок на издължаване: Максималният срок на издължаване на кредита е 30 години без възрастови ограничения.

За да се възползвате от промоционалните условия на Банка ДСК, включете се в програма „ДСК Уют“!

Програмата „ДСК Уют“ Ви дава постоянна възможност за преференция по отношение на лихвения процент.

Условия за включване в програма „ДСК Уют“ – наличие на открита разплащателна сметка  в Банка ДСК + превод на работна заплата/кредитен оборот или пенсия

За ползване на допълнителна лихвена отстъпка по програма „ДСК Уют” трябва да изпълните едно от следните условия:

 • плащане на минимум три комунални услуги** месечно
 • плащане на минимум две комунални услуги** месечно + използване на ДСК Директ
 • плащане на минимум две комунални услуги** месечно + осигуряване в ДПФ на ПОК ДСК Родина
 • плащане на една комунална услуга** месечно + използване на ДСК Директ + осигуряване в ДПФ на ПОК ДСК Родина
 • плащане на минимум две комунални услуги** месечно + покриване на критериите  за „лоялен клиент” на ПОК „ДСК Родина”
 • плащане на една комунална услуга** месечно + използване на ДСК Директ + покриване на критериите за „лоялен клиент” на ПОК „ДСК Родина”

Кредитът се олихвява с променлив лихвен процент, зависещ от стойността на лихвените индекси 6-месечен SOFIBOR, за кредити в лева  или 6-месечен EURIBОR, за кредити в евро. В случаите на отрицателна стойност на съответния  лихвен индекс, същата се приема за стойност 0%, a крайният лихвен процент не може да бъде по-нисък от размера на фиксираната стандартна надбавка или от размера на фиксираната стандартна надбавка, съответно намалена, в случай на изпълнение на условията по програма ДСК Уют. Лихвените проценти, зависещи от 6 - месечния SOFIBOR / 6-месечния EURIBOR, се променят от Банка ДСК два пъти в годината - на 15 януари и на 15 юли. Промяната се извършва съгласно котировката на 6-месечния SOFIBOR/6-месечния EURIBOR, обявена два работни дни преди 15 януари и 15 юли на интернет страницата на БНБ (http://www.bnb.bg), на Европейската Банкова Федерация (http://www.euribor-ebf.eu) или в информационните системи на Reuters и Bloomberg
 

При промяна на лихвения процент Банка ДСК определя нов размер на месечната вноска за лихва и/или главница и предоставя актуализиран погасителен план при явяване в нейно поделение. Новият размер на променливия лихвен индекс, от който зависи размерът на приложимия лихвен процент, се оповестява в офисите на Банка ДСК и на Интернет страницата ѝ – www.dskbank.bg. Ако между датата на договора за кредит и усвояването на средствата от кредита се промени стойността на 6-месечния SOFIBOR или 6-месечния EURIBOR в сроковете и по реда, посочени по-горе, при усвояване на средствата се прилага актуализиран променлив лихвен процент на база новата стойност на лихвения индекс.

Пример при променлив лихвен процент за целия срок на кредита за жилищни и ипотечни кредити за покупка на жилище:
Лихви и такси

ГПР, изчислен на база следните такси и лихви:

 • променлива лихва – 5,10%;
 • такса оценка на имота – 120 лв. (за апартамент);
 • такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер;
 • месечна такса обслужване на разплащателна сметка с издадена дебитна карта – 1,45 лв.;
 • такса за плащане на 2 комунални услуги** – 0,70 лв. месечно.

ГПР: 5,31%* при кредит от 40 000 евро за срок от 30 години и лихва 5,10% с ползвана допълнителна лихвена отстъпка по програма „ДСК Уют“. Месечна вноска по кредита – 217,18 евро; обща дължима сума – 78 742,08 евро (включени са следните такси: такса оценка на имота, такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит, месечна такса обслужване на разплащателна сметка и такса за плащане на две комунални услуги** месечно).

ГПР: 5,30%* при кредит от 80 000 лева за срок от 30 години и лихва 5,10% с ползвана допълнителна лихвена отстъпка по програма „ДСК Уют“. Месечна вноска по кредита – 434,36 лева; обща дължима сума – 157 463,45 лева (включени са следните такси: такса оценка на имота, такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит, месечна такса обслужване на разплащателна сметка и такса за плащане на две комунални услуги** месечно).

Пример при променлив лихвен процент за целия срок на кредита за ипотечни кредити за финансиране на текущи потребности, за покупка или построяване на нежилищен имот, за довършителни работи или подобрения на нежилищен имот, с цел погасяване на кредитни задължения, ползвани за придобиването на нежилищен имот, за издължаване и консолидиране на съществуващи кредити:
Лихви и такси

ГПР, изчислен на база следните такси и лихви:

 • променлива лихва – 5,50%;
 • такса оценка на имота – 120 лв. (за апартамент);
 • такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер;
 • месечна такса обслужване на разплащателна сметка с издадена дебитна карта – 1,45 лв.;
 • такса за плащане на 2 комунални услуги** – 0,70 лв. месечно.

ГПР: 5,73%* при кредит от 40 000 евро за срок от 30 години и лихва 5,50% с ползвана допълнителна лихвена отстъпка по програма „ДСК Уют“. Месечна вноска по кредита – 227,12 евро; обща дължима сума – 82 316,54 евро (включени са следните такси: такса оценка на имота, такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит, месечна такса обслужване на разплащателна сметка и такса за плащане на две комунални услуги** месечно).

ГПР: 5,72%* при кредит от 80 000 лева за срок от 30 години и лихва 5,50% с ползвана допълнителна лихвена отстъпка по програма „ДСК Уют“. Месечна вноска по кредита – 454,23 лева; обща дължима сума – 164 617,90 лева (включени са следните такси: такса оценка на имота, такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит, месечна такса обслужване на разплащателна сметка и такса за плащане на две комунални услуги** месечно).

* Задължително е сключването на застраховка имот. Разходът за застраховката не е включен в ГПР.

** Безкасовото заплащане дава възможност битовите задължения да се заплащат по банков път, автоматично всеки месец, без да се налага клиентите да посещават каса на дружеството или банков клон. Ползващите тази услуга клиенти трябва да имат открита разплащателна сметка, която да захранват периодично, тъй като банката превежда месечното им задължение само при налична сума по нея. Таксата за всеки превод е 0,35 лева.