Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 

Изберете интернет банкиране на Банка ДСК, за да управлявате активно Вашите пари. ДСК Директ е уникален продукт за електронно банкиране на българския банков пазар.

Какво представлява?

Да проверите в реално време:

 • Наличността, плащанията и постъпленията по Вашите сметки (разплащателни, спестовни, депозитни);
 • Наличностите по разплащателните сметки в ДСК Директ са в реално време, дори когато имате издадена дебитна карта към нея;
 • Извършените комунални плащания (за ток, вода и др.);
 • Операциите, извършени с Ваши банкови карти и статус на картите;
 • Информация за Вашите кредити (остатък, вноска, падежна дата и т.н.);
 • Размерът на начислената до момента лихва по Вашите спестовни сметки и депозити, падежни дати и др.;
 • Дяловете на инвестиционни фондове, които притежавате;
 • Осигурителните си партиди в ДСК-Родина
 • Извлеченията по Вашите сметки и кредитни карти в PDF, както и да откажете получаването на хартиено извлечение.

Да наредите преводи:

 • Между Ваши сметки в Банката – в лева и валута.
 • Към сметки на трети лица – в този случай е необходим цифров  сертификат, издаден от Банката, Квалифициран електронен подпис или устройство за генериране на динамична парола (Token) в комбинация с цифров сертификат, който се инсталира автоматично на сървър на Банката.
 • Преводите по сметки в банката (Ваши или към трети лица) се извършват в реално време.
 • Междубанкови преводи в лева се извършват съгласно оперативните правила на платежните системи БИСЕРА или РИНГС.
 • Междубанкови преводи във валута се извършват с експресен вальор (Today/Tomorrow) или SPOT вальор (до 3-и дни)
 • Да проверите размера на задължението си за комунални услуги при доставчика с формиране и запазване на бланки с идентификаторите Ви при различните доставчици. Плащането е по Ваш избор.
 • Да направите плащане с карта през интернет – за тази операция е създадена специална Виртуална карта - елемент на ДСК Директ. Захранвате я онлайн непосредствено преди плащането, което осигурява максимална защита на парите Ви.
 • Да заявите, промените или откажете SMS услуги

Да спестявате:

 • Чрез спестовна компонента Банка ДСК Ви предоставя възможност да спестявате, като парите остават винаги на Ваше разположение, без ограничения за падежна дата, минимални суми, брой тегления, без допълнителни такси.
 • Чрез Виртуалния срочен депозит получавате атрактивни лихвени нива

Колко ще ми струва?

 • Достъпът до портала за електронно банкиране е безплатен
 • Цифровият сертификат, издаден от Банката, е безплатен. Чрез него можете да извършвате по лесен и сигурен начин преводи към сметки на трети лица. Получаването на еднократен SMS код, необходим за потвърждаване на плащането, е без такса.
  Алтернативно на сертификата на банката, можете да регистрирате и ползвате Ваш Квалифициран електронен подпис (персонален или ако сте автор на фирмен такъв), отново без такси. . При подписване с Квалифициран електронен подпис можете да  заявите и получаването на еднократен SMS код с който да потвърдите извършената от Вас операция. 
 • Таксата за Token е съгласно действащата тарифа на Банка ДСК.
 • Таксите за извършените банкови операции чрез интернет канала ДСК Директ, както и изпратените SMS съобщения са съгласно действащата тарифа на Банка ДСК. Същите са по-ниски, съпоставено с таксите за аналогични операции, наредени в поделение на банката.
 • Преводите между Ваши сметки са без такса
 • Издаването и ползването на Виртуална карта е без такса

Вашите предимства:

 • Банка ДСК управлява сама картовите си операции, поради което при Банка ДСК се разпореждате чрез електронно банкиране с цялата сума по разплащателните си сметки, като не се лимитират суми, заделени за картови операции. Това е рядко срещано при други продукти за електронно банкиране в България.
 • Достъп до Вашите пари – по всяко време и от всяко място, необходим Ви е само компютър с връзка към интернет.
 • По-ниски цени на банковите операции в сравнение с тези в поделение на Банката.
 • Удобна възможност за спестяване чрез уникални продукти, създадени специално за ДСК Директ.
 • Лесен и бърз начин за плащане на сметки за комунални услуги.
 • Банка ДСК ползва само най-добрите банкови информационни системи, което осигурява високо и надеждно обезпечаване за електронно банкиране и картови операции в режим он-лайн.

Какво трябва да направя?

Посетете най-удобния за Вас офис на Банка ДСК, като носите със себе си лична карта.
Детайлна информация за услугите налични в ДСК Директ, можете да намерите в Общите условия