Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 
 
 

Банка ДСК ще съдейства на настоящите и бъдещите си клиенти да получат достъп до предоставените от Европейския съюз и Държавния бюджет средства, чрез предоставяне на специализирани кредитни продукти. Кредитополучатели могат да бъдат бенефициентите по оперативните програми, на които Банката предлага:

ДСК ЕВРОСТАРТ:

Вид и цел на кредита  Стандартен инвестиционен кредит за предпроектни дейности и подготовка за участие в търгове по програми, финансирани от Европейския съюз и Държавния бюджет 
Размер  До 100 % от стойността на пред-проектните дейности 
Срок  До 60 месеца 
Обезпечения  Всички допустими от законодателството обезпечения при спазване на изискванията на банката за достатъчност, ликвидност и изключителност 

ДСК ЕВРОМОСТ:

Вид и цел на кредита  Стандартен инвестиционен кредит за разплащане на допустими разходи съгласно правилата на съответната оперативна програма, за реализиране на проекти, одобрени за финансиране от Европейския съюз и Държавния бюджет 
Размер  До размера на договореното плащане на средства от съответната оперативна програма 
Срок  До 60 месеца, но не по-дълъг от срока на приключване на съответната оперативна програма 
Обезпечения  Особен залог върху вземания на средства от оперативната програма, по която се реализира проекта и други допустими от законодателството обезпечения 

ДСК ЕВРОПРОЕКТ:

Вид и цел на кредита  Стандартен инвестиционен кредит за съфинансиране на разплащания на разходи, свързани с изпълнението на проект, одобрен по програма на ЕС 
Размер  До пълния размер на разликата между общата стойност на проекта и частта, предвидена за финансиране със средства от ЕС и ДБ 
Срок  До 60 месеца 
Обезпечения  Всички допустими от законодателството обезпечения при спазване на изискванията на банката за достатъчност, ликвидност и изключителност