Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 
 
 

На 29.10.2008 г. Банка ДСК и Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия (МСП) при Столична община /ОГФМСП-СО/ подписаха ново споразумение за финансиране на малки и средни предприятия, работещи на територията на Столична община.

С това споразумение ОГФМСП - СО (www.ogf-sofia.com), съвместно с Банка ДСК, дава нова възможност за създаване на благоприятна среда за развитието на малки и средни предприятия.

Основната цел на Общинският Гаранционен Фонд /ОГФ/ е провеждането на политика за стимулиране на сектора на МСП и създаване на оптимални условия  за тяхното развитие, като третира преференциално следните категории:

 • Жени предприемачи;
 • Лица с увреждания;
 • Собственици на МСП до 30-годишна възраст;
 • Фирми, осигуряващи собствени източници и средства за съфинансиране на бизнес-проекта.

Фондът третира преференциално бизнес-проекти, в следните области:

 • Високи технологии и информационни услуги;
 • Туризъм и в частност семейно хотелиерство и ресторантьорство;
 • Производство и търговия на стоки и услуги от леката и хранителна промишленост;
 • Транспорт и транспортни услуги за населението;
 • Услуги, предоставяни от домашни лекари, зъболекари, рехабилитатори, и психотерапевти.
 • Услуги в областта на спорта, културата, младежки дейности и други;
 • Екология;
 • Експортно ориентирани производства;
 • Производство на екологично чисти производства, както и на машини и съоръжения, допринасящи за опазване на и подобряване на околната среда.

Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община гарантира с предимство кредити предоставени за:

 • Внедряване нови технологии и технологични линии;
 • Купуване на нови машини и съоръжения;
 • Купуване на патенти и лицензи, касаещи основната инвестиция;
 • Ноу-хау и обучение на кадри;
 • Въвеждане на системи за управление на качеството;
 • Оборотен капитал.

По силата на новото споразумение Банка ДСК подкрепя проектите в посочените области чрез осигуряване на финансиране по гъвкави схеми.

Ако осъществявате фирмена дейност на територията на Столична Община и желаете да кандидатствате за кредит, Банка ДСК ви кани да посетите следните финансови центрове в гр.София, където ще получите пълна информация за условията по кредита и необходимите документи:

 • ФЦ Московска, ул. „Московска” № 19;
 • Филиал Бенковски, ул. „Дондуков” № 19;
 • ФЦ Батенберг, ул. „Княз Александър І” № 6;
 • ФЦ Христо Ботев, ж.к.Младост 1 бл.24;
 • ФЦ Калоян, ул. „Цар Калоян” № 1;
 • ФЦ София 3, бул. „Дондуков” № 5;
 • ФЦ София 4, бул. „Витоша” № 15;
 • ФЦ София 6, ул. „Дебър” № 1;
 • ФЦ Бели брези, ж.к.Бели брези бл.30