Уведомление за нови планове за Премиум клиенти от 2024

01.07.2024

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.07.2024 г., Банка ДСК въвежда нов Премиум план, който предоставя множество предимства за нашите специални клиенти.


Услуги, включени в Премиум план

Ежедневно банкиране

Разплащателна сметка с дебитна карта в лева *

Без такса за откриване и без месечна такса поддръжка

Обслужващ банкер в удобен за Вас офис, Премиум Зона
или Център Частно банкиране

24/7 приоритетно обслужване от Контактен център на
Банка ДСК

Допълнителна разплащателна сметка в евро или
щ. долари, със стандартна дебитна карта –
без такса за откриване и месечна такса поддръжка

Мобилно банкиране DSK Smart и онлайн банкиране ДСК Директ

Известяване през мобилна мрежа или мобилно
приложение, вкл. Viber  - без такса

Неограничен брой

Преводи в лева към Банка ДСК и други банки през
електронни канали:  (БИСЕРА/Blink), вкл. по мобилен
номер в DSK Smart (blink P2P) – без такса

Неограничен брой

Комунални плащания през електронни канали –
без такса

Неограничен брой

Изходящи преводи в евро към други банки в
Европейското икономическо пространство (ЕИП)
през електронни канали – без такса

Неограничен брой

Внасяне и теглене на пари на банкомати на Банка ДСК и OTP в страната и  чужбина с основната карта по
разплащателната сметка – без такса

Неограничен брой

Премиум услуги

Преференциални условия при потребителски, жилищен и ипотечен кредит

Достъп до премиум депозити

Преференциални условия за касови операции в офис

Възможност за отдалечено подписване на определен
набор документи с Квалифициран електронен
подпис (КЕП) от Евротръст

Пътуване и лайфстайл

Кредитна карта без годишна такса

Platinum

Бонус 1% кешбек по кредитната карта

до 600 лв. годишно

Достъп до услугите на Concierge от Mastercard за Премиум лайфстайл

Месечна такса за план Премиум с отстъпка*

Стандартна месечна такса

19,99 лв.

25,00 лв.

* За получаване на отстъпка се отчитат извършени и осчетоводени в рамките на календарния месец минимум 20 бр. плащания на стоки и услуги чрез ПОС или в Интернет с карти на клиента – дебитни и кредитни, в т.ч. и допълнителни карти, издадени към основните.

С уважение,

Екипът на Банка ДСК