Къде е новата ми карта с лого на Банка ДСК?

Тук можете да проверите в кой офис на Експресбанк ще получите новата си карта с логото на Банка ДСК.

  • Моля да обърнете внимание, че от датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК достъпът до средствата Ви ще става с новата карта с логото на Банка ДСК