Запознайте се подробно с промените, които очакват клиентите на Експресбанк

Във връзка с предстоящо вливане на Експресбанк АД в Банка ДСК ЕАД и пълното обединяване на двете банки в една – Банка ДСК, настъпват следните важни промени за клиентите на Експресбанк:
Индивидуални клиенти

Научете повече за:

Номер на сметка/ IBAN

 • След обединяване на двете банки, платежните сметки на всички клиенти на Експресбанк ще получат нов международен номер на банкова сметка (IBAN) при доставчик на платежни услуги – Банка ДСК.
 • С цел да Ви улесним при процеса на промяна, ще може да получавате средства и по стария номер на сметката Ви до ноември 2020 г. В случай че вече имате сметка в Банка ДСК, нейният IBAN ще остане непроменен.
 • За Ваше удобство, Банката поема ангажимент за служебно уведомяване на НОИ за номера на новия Ви IBAN.
 • За да подсигурите постъпленията по новата Ви сметка, Вие трябва да уведомите всички контрагенти или трети страни, с които имате взаимоотношения (партньори, работодатели, институции и др.), за промяна на IBAN  на сметката си.

Депозитни и платежни сметки, договорни фондове

 • При прехвърлянето на депозитните сметки ще се запазят техният срок и лихва, както и условието, че при автоматично подновяване на срока на депозита, ще се приложи  лихвен процент по актуалния към датата на подновяването лихвен бюлетин. След датата на вливането, това ще бъде лихвеният бюлетин на Банка ДСК.
 • На Вашите номера на срочни депозити няма да бъде генериран нов IBAN, а старият IBAN няма да бъде валиден след ноември 2020 г.
 • След датата на вливане на Експресбанк в Банка ДСК, ще продължат да бъдат дистрибутирани дялове на Amundi Luxembourg SA.
 • След обединението на двете банки, пакетите SMART ще се запазят под същото наименование и с максимално идентични параметри.
 • Съгласно чл. 12, ал. 4 от Закона за гарантиране на влоговете в банките, покритието на гаранцията за влоговете в двете банки, открити преди вливането, ще се изчислява поотделно за всяка банка съгласно изискванията на Закона и до размера на гарантираната сума (196 000 лв.) до изтичането на 6 месеца, считано от датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър. След изтичане на този срок, влоговете, открити преди вливането, ще се сумират, като общата стойност на всички влогове, заедно с начислените лихви, ще бъдат гарантирани в размер до 196 000 лв. Информираме вложителите, че могат да следят сайта на БНБ, където ще бъдат уведомени най-малко в срок от 1 месец преди вливането да влезе в сила. В срок 3 месеца от уведомяването, вложителите могат да изтеглят или да прехвърлят в друга банка своите влогове заедно с натрупаните лихви над размера на гаранцията, без да дължат неустойки или такси за предсрочно прекратяване на договора за влог.

Кредити

 • След датата на вливането на Експресбанк АД в Банка ДСК, условията по всички договори за кредит (потребителски, жилищни и ипотечни, както и овърдрафт), сключени между Експресбанк и клиенти – физически лица, от Експресбанк, остават непроменени.
 • Ако към съответния кредит има сключена застраховка, тя ще продължи да бъде обслужвана съобразно договорените условия.

Електронни канали – онлайн банкиране за индивидуални клиенти

 • След датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК сметките, както и информацията свързана с тях, достъпни в онлайн банкирането BankOn Web на клиентите на Експресбанк, ще бъдат автоматично достъпни в ДСК Директ  - платформата за онлайн банкиране на Банка ДСК. Това ще стане само, в случай че клиентите са потвърдили ползването на ДСК Директ.
 • За да потвърдят ползването на ДСК Директ, потребителите на BankOn Web  трябва да последват линк, който ще бъде наличен от 1 март 2020 г. в BankOn Web с указания и стъпки относно действията, които следва да бъдат предприети, в т. ч. регистриране на потребителско име и парола за достъп до ДСК Директ, избор на средство за електронно подписване на платежни операции и документи, и др.
 • След преминаване на стъпките по предходната точка, потребителите ще имат възможност да осъществят вход в интернет банкирането ДСК Директ и  да разгледат функционалните му възможности. Информацията за сметките ще бъде налична и съответно ще могат да извършват операции с тях след вливането, когато ще се извърши действителното им прехвърляне.
 • Потребителите на BankOn Web, които използват m Tan или Тоукън, ще имат възможност допълнително да изберат средство за подпис на платежни операции и документи в интернет банкирането ДСК Директ. Те ще могат да подписват своите преводи в ДСК Директ, чрез избран от тях инструмент:

- еднократен SMS код+PIN  

- еднократен код от  DSK mToken (мобилно приложение)+PIN/биометричен идентификатор.

 • След вливането на Експресбанк в Банка ДСК всички клиенти на BankOn Web ще могат да работят с  ДСК Директ, в случай че са регистрирали потребителски идентификатори (име и парола). За тези от тях, които не са го направили до вливането, ще бъде осигурена възможност и след това.

Електронни канали – мобилно банкиране за индивидуални клиенти

 • Мобилното банкиране на Банка ДСК – DSK Smart, ще бъде достъпно за активиране след датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК, след като Ви бъде предоставен достъп до интернет банкирането ДСК Директ.
 • За да се ползва DSK Smart е необходимо:
 • Да се свали приложението DSK Smart от Google play за телефони с операционна система Android или от App Store – за телефони с iOS.
 • Да се активира приложението по един от следните два начина:

- Чрез код за активиране получен като SMS;

- Чрез интернет банкирането ДСК Директ;

 • Да се добавят всички сметки, които желаете да достъпвате в DSK Smart, чрез интернет банкирането ДСК Директ.

Предимства за клиентите с интернет и мобилно банкиране на Банка ДСК за индивидуални клиенти

 • Възможност да използвате платформите за интернет банкиране ДСК Директ и мобилно банкиране DSK Smart, без да е необходимо да посещавате офис на Банката;
 • По-ниски цени на банковите операции в сравнение с тези в офис на Банката;
 • Управлявате банковите си карти изключително лесно (променяте лимити по карта, блокирате временно, преиздавате карта, регистрирате 3D парола за интернет покупки);
 • Възможност да използвате „Спестовна компонента“ с контрол над спестяванията Ви по всяко време;
 • Възможност да използвате „Виртуална карта“ за по-сигурно пазаруване при онлайн търговци.
 • Инструменти за подписване на платежни операции по избор на клиента -  (мобилно приложение DSK mToken + PIN/биометричен идентификатор, еднократен SMS код + PIN, КЕП + еднокрaтeн SMS код);
 • Бърз вход в мобилното банкиране DSK Smart чрез PIN/биометричен идентификатор;
 • Регистриране на DSK Smart на повече от едно устройство (смартфон или таблет);
 • Функционалност „Бърза справка“ за проверяване на наличност на до 3 броя сметки на клиента с един клик още на начален екран, преди вход в приложението, или чрез Widget на избран от клиента екран на телефона.

Дебитни и кредитни карти

• Всички клиенти, които използват банкови карти на Експресбанк, ще получат нови карти с логото на Банка ДСК.

• За да улесни клиентите, Банка ДСК осигурява предаването на новоиздадените дебитни карти не само в клоновата мрежа, но и чрез куриер на удобен за клиента адрес.

• До средата на месец декември при посещение в поделение на Експресбанк клиентите могат да уточнят адрес за доставка на банковата карта. Допълнително се предлага възможност за посочване на удобен адрес за доставка чрез линк в електронното банкиране на Банката, Viber или SMS съобщение, както и чрез запитване от контактен център на Банката. Доставката на банковите карти ще започне през януари 2020 г. и ще продължи до средата на април 2020 г. Заедно с картата си клиентите ще получат подробна информация за начина на нейното активиране.

• Клиентите, които ще получат своите карти в банков офис, ще бъдат уведомени чрез SMS за адреса му.

• Клиентите, получили новоиздадените карти на Банка ДСК, ще могат да ги ползват след датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК. До тази дата са валидни картите, издадени от Експресбанк.

• Клиентите, физически лица, няма да подписват нов договор за новоиздадените дебитни карти на Банка ДСК.

• Новоиздадените кредитни карти ще се получават в банковите офиси. При получаването на кредитната карта ще се подписва нов договор за обслужване на отпуснатия кредитен лимит като кредитните карти ще запазят лихвените параметри, както и безлихвения гратисен период, за извършени транзакции на ПОС терминал при търговец.

• Клиентите с бизнес дебитни и кредитни карти ще получат новите си карти в банковите офиси, като предварително ще бъдат уведомени със SMS за адреса на офиса, който ще ги обслужи.

• След интеграцията на двете банки, клиентите ще могат да използват над 1 100 банкомата на обединената банка на територията на цялата страна. Те ще могат да се възползват и от услугата "Вноска на пари по сметка на банкомат на Банка ДСК" на повече от 100 банкомата.

• Клиентите ще могат да се възползват от многобройните предимства на програмата за лоялност Merci и след вливането на Експресбанк в Банка ДСК.

• И след обединението на двете банки, клиентите ще могат да избират дизайн за своята карта.

• Индивидуалните застрахователни покрития по действащи сертификати, сключени във връзка с конкретна дебитна карта Mastercard Classic, Mastercard Gold, Mastercard Business, Visa Business, Visa Business Gold, остават в сила до изтичане на срока на посочената в сертификата банкова карта или до предсрочното им прекратяване, съгласно условията, посочени в сертификатите.

• Индивидуалните застрахователни покрития по действащи сертификати по кредитни карти Mastercard Classic, Mastercard Gold, Visa Classic, Visa Gold се прекратяват с прекратяване на договора за посочената в сертификата за застраховане банкова карта или друго събитие, посочено в секция „Срок на индивидуалното застрахователно покритие за всички застраховки“ на сертификата.

• За картодържателите на кредитни карти Visa Infinite, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Business Gold, Visa Business, MasterCard Business Credit, Банка ДСК ще предложи сключване на безплатна застраховка „Помощ при пътуване към Групама Застраховане ЕАД.

Застраховки

 • Индивидуалните застрахователни покрития по сключени сертификати от клиенти на Експресбанк запазват действието си. При настъпване на застрахователни събития и други въпроси, свързани с тези застраховки, се прилагат договорените между клиентите и застрахователни компании условия.
 • След датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК, клиентите на Експресбанк могат да се възползват от предложенията за застраховане при „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД.

Лизинг

 • Остават непроменени условията по всички договори за лизинг (финансов и оперативен) от ОТП Лизинг ЕООД (с предишно наименование Сожелиз България), дъщерно дружество на Експресбанк, а след датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК – на Банка ДСК.
 • Допълнителна информация е налична на сайта на лизинговото дружество www.otpleasing.bg, както и във всеки един офис на ОТП Лизинг, Банка ДСК и Експресбанк.
 • „Тарифа за таксите и комисионите, събирани от ОТП Лизинг ЕООД“ остава непроменена.

Тарифа и лихвен бюлетин по договори за предоставяне на платежни услуги

 • След датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК, приложимите такси и комисиони за ползвани услуги от клиенти ще бъдат валидните към тази дата в „Тарифата за таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага по извършвани услуги на клиенти“.
 • След датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК ще е валиден  Лихвеният бюлетин на Банка ДСК.
 • В случай че новоприложимите към датата на вливането такси, комисиони и лихвени проценти се различават от прилаганите от Експресбанк преди датата на вливането, клиентите ще бъдат своевременно уведомени за промените по реда и начина, предвидени в приложимото законодателство.
 • Тарифата за таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага по извършвани услуги на клиенти, както и Лихвеният бюлетин на Банка ДСК са публикувани на интернет страницата www.dskbank.bg и са на разположение в клоновата мрежа на Банка ДСК.

Предимства за клиентите от интеграцията на двете банки:

 • Най-голямата клонова мрежа и най-голямата мрежа от банкомати в страната;
 • Още по-богата гама от картови продукти за клиентите на двете банки;
 • Разширена гама от спестовно-инвестиционни продукти.

 

Бизнес клиенти

Модел на обслужване

 • Бизнес клиентите (Корпоративни и МСП) ще бъдат обслужвани в специално създадени бизнес центрове и бизнес зони със специализирани банкови салони в големите градове на страната. В тях настоящите и бъдещите клиенти на Банка ДСК ще могат да се възползват от професионално обслужване и консултация за всички продукти, насочени към бизнес клиенти. Освен това те ще имат възможност да осъществяват и банкови транзакции (включително касови) извън натовареността на стандартния банков офис, обслужващ и физически лица. Бизнес центровете са в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Благоевград и Плевен, а Бизнес зоните в градовете Русе, Сливен, Хасково и Враца.
 • Корпоративен център ключови клиенти ще обслужва големи корпоративни и международни клиенти в нова локация, находяща се в гр. София, ул. Княз Александър Батенберг № 6, ет.2.
 • Микропредприятията и лицата, упражняващи свободни професии, ще бъдат обслужвани в клоновата мрежа на Банка ДСК, където ще могат да се възползват от професионално обслужване и консултация за всички продукти, насочени към бизнес клиентите от сегмент Микробизнес.

Номер на сметка/ IBAN

 • След обединяване на двете банки, платежните сметки на всички клиенти на Експресбанк ще получат нов международен номер на банкова сметка (IBAN) при доставчик на платежни услуги – Банка ДСК.
 • С цел да Ви улесним в процеса на промяна, по новата сметка ще постъпват и суми по преводи, наредени по съществуващия в Експресбанк IBAN до ноември 2020 г. В случай че вече имате сметка в Банка ДСК, нейният IBAN ще остане непроменен.
 • За да подсигурите постъпленията по новата Ви сметка, Вие трябва да уведомите всички контрагенти или трети страни, с които имате взаимоотношения (партньори, работодатели, институции и др.), за промяна на IBAN  на сметката си.
 • Ще осигурим възможност да проверите новия IBAN на сайта на Банка ДСК поне месец преди сливането.

Депозитни и платежни сметки, договорни фондове

 • При прехвърлянето на депозитните сметки ще се запазят техния срок и лихва, както и условието, че при автоматично подновяване на срока на депозита, ще се приложи лихвен процент по актуалния към датата на подновяването лихвен бюлетин. След датата на вливането, това ще бъде лихвеният бюлетин на Банка ДСК.
 • В Банка ДСК срочните депозити нямат IBAN, а старият IBAN в Експресбанк няма да бъде валиден след ноември 2020 г.
 • След датата на вливане на Експресбанк в Банка ДСК, ще продължат да бъдат дистрибутирани дялове на Amundi Luxembourg SA.

Тарифа и лихвен бюлетин по договори за предоставяне на платежни услуги

 • След датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК, приложимите такси и комисиони за ползвани услуги от клиенти на Експресбанк ще бъдат валидните към тази дата в „Тарифата за таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага по извършвани услуги на клиенти“.
 • След датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК, спрямо клиентите на Експресбанк ще бъде приложим Лихвеният бюлетин на Банка ДСК.
 • В случай, че новоприложимите към датата на вливането такси, комисиони и лихвени проценти се различават от прилаганите от Експресбанк преди датата на вливането, клиентите ще бъдат своевременно уведомени за промените по реда и начина, предвидени в приложимото законодателство.
 • Тарифата за таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага по извършвани услуги на клиенти, както и Лихвеният бюлетин на Банка ДСК са публикувани на интернет страницата www.dskbank.bg и са на разположение в клоновата мрежа на Банка ДСК.

Електронни канали – онлайн банкиране за бизнес клиенти

 • След датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК, сметките, както и информацията свързана с тях, достъпни в онлайн банкирането BankOn Web на клиентите на Експресбанк, ще бъдат достъпни в ДСК Директ - платформата за онлайн банкиране на Банка ДСК. Това ще стане само в случай, че клиентите са потвърдили ползването на ДСК Директ.
 • За да потвърдят ползването на ДСК Директ, потребителите на BankOn Web трябва да последват линк, който ще бъде наличен от март 2020 г. в BankOn Web с указания и стъпки за действията, които следва да бъдат предприети, в т. ч. регистриране на потребителско име и парола за достъп до ДСК Директ, избор на средство за електронно подписване на платежни операции.
 • След преминаване на стъпките по предходната точка, потребителите ще имат възможност да осъществят вход в интернет банкирането ДСК Директ и да разгледат функционалните му възможности. Информацията за сметките ще бъде налична и съответно ще могат да извършват операции с тях след обединението на двете банки, когато ще се извърши действителното им прехвърляне.
 • Потребителите на BankOn Web, които използват m Tan или Тоукън, ще имат възможност да изберат средство за подпис на платежни операции в интернет банкирането ДСК Директ. Те ще могат да подписват своите преводи в ДСК Директ чрез избран от тях инструмент:
 • -          еднократен SMS код (еднократен SMS код+PIN);

  -          мобилно приложение DSK mToken;

 • След вливането на Експресбанк в Банка ДСК, всички клиенти на BankOn Web ще могат да работят с ДСК Директ, в случай че са изпълнили посочените по-горе условия и са регистрирали потребителски идентификатори (име и парола). За тези от тях, които не са го направили до датата на вливането, ще бъде осигурена възможност за това и след тази дата. Клиентите ще запазят заявения от тях достъп в BankOn Web и свързаните права за подпис и в ДСК Директ
 • Всички създадени и запазени от клиентите на Експресбанк бланки (образци) и получатели ще бъдат също прехвърлени от BankOn Web в ДСК Директ.
 • Архив на извършените операции, движения по сметки и извлечения от BankOn Web ще бъдат достъпни в ДСК Директ след обединението на двете банки.

  Електронни канали – мобилно банкиране за бизнес клиенти

 • Мобилното банкиране на Банка ДСК за бизнес клиенти – DSK Business, ще бъде достъпно за активиране на клиенти на Експресбанк след датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК.

  Дебитни и кредитни карти

 • Всички бизнес клиенти, които използват банкови карти на Експресбанк, ще получат нови карти с логото на Банка ДСК. Картите ще могат да бъдат използвани след датата на юридическото вливане на Експресбанк в Банка ДСК. До тогава достъпът до средства ще става чрез настоящите карти, издадени от Експресбанк.
 • За да улесни клиентите на Експресбанк, Банка ДСК осигурява предаването на новоиздадените дебитни и кредитни карти в обслужващите ги към момента офиси на Експресбанк.
 • Доставката на банковите карти ще започне през януари 2020 г. и ще продължи до средата на април 2020 г. Заедно с картата си, клиентите ще получат ПИН и подробна информация за начина на нейното активиране.
 • При получаване на новоиздадена бизнес кредитна карта, законните представители на клиента или техните пълномощници ще подписват с Банка ДСК нов договор за отпуснатия кредитен лимит като кредитните карти ще запазят първоначално договорените с Експресбанк лихвени параметри, както и безлихвения гратисен период. С Банка ДСК ще бъдат подписвани и нови договори за издаване и обслужване на бизнес кредитни карти за всяка бизнес кредитна карта, издадена към отпуснатия кредитен лимит.
 • След интеграцията на двете банки, клиентите ще могат да използват над 1 100 банкомата на обединената банка на територията на цялата страна на преференциални цени. Те ще могат да се възползват и от услугата "Вноска на пари по сметка на банкомат на Банка ДСК" на повече от 100 банкомата.
 • Индивидуалните застрахователни покрития по застраховка „Злополука“ на ЗАД „Експрес Животозастраховане“ ЕАД и по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ на ЗАД „Комерчни Поийщовна“ по действащи сертификати, сключени във връзка с конкретна дебитна карта Mastercard Business, Visa Business, Visa Business Gold, остават в сила до изтичане на срока на посочената в сертификата банкова карта или до предсрочното им прекратяване, съгласно условията, посочени в сертификатите.
 • След интеграцията на двете банки, ще влязат в сила нови договорености със застрахователи, поради което нови сертификати по посочените групови застраховки не се предвижда да се издават. При получаване на новите бизнес дебитни карти ще се оформят анекси към съответните договори.
 • Индивидуалните застрахователни покрития по действащи сертификати по кредитни карти Mastercard Gold, Visa Classic, Visa Gold се прекратяват с прекратяване на сключения с Експресбанк договор за посочената в сертификата за застраховане банкова карта или друго събитие, посочено в секция „Срок на индивидуалното застрахователно покритие за всички застраховки“ на сертификата.
 • За картодържателите на всички бизнес кредитни карти Банка ДСК ще предложи на клиентите на Експресбанк, при изявено от тях желание, сключване на безплатна застраховка „Помощ при пътуване” към „Групама Застраховане“ ЕАД, валидна от датата на вливане на Експресбанк в Банка ДСК.

  Застраховки

 • Индивидуалните застрахователни покрития по сключени сертификати (извън посочените по-горе за бизнес дебитни и кредитни карти) от клиенти на Експресбанк запазват действието си. При настъпване на застрахователни събития и други въпроси, свързани с тези застраховки, се прилагат договорените между клиентите и застрахователните компании условия.
 • След датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК, клиентите на Експресбанк могат да се възползват от предложенията за застраховане за бизнес потребители при „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД.

  ПОС Терминали

   

 • ПОС терминалите на Експресбанк ще бъдат мигрирани към системата на Банка ДСК преди датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК. Предварително ще бъде уговорено с Вас посещението на наши представители във Ваш търговски обект, които ще инсталират новите ПОС терминали и ще проведат кратко обучение за начина на опериране с тях.
 • За да осигурим непрекъснат процес на работа на ПОС терминалите по време на миграцията им, новото устройство с логото на Банка ДСК ще продължи да се обслужва от Вашата разплащателна сметка в Експресбанк до датата на юридическото вливане на Експресбанк в Банка ДСК. Заверката на средствата ще се извършва както до момента. Ще се запази и същата отчетност на картовите транзакции. Единствената промяна за клиентите на Експресбанк ще бъде в телефоните за връзка. При евентуални въпроси за ползването на ПОС терминалите, потребителите вече ще се обръщат към Контактния Център на Банка ДСК на 0700 10 375/*2375.
 • След обединението на двете Банки, ПОС терминалът на Банка ДСК автоматично ще насочи постъпленията към мигрираната обслужваща разплащателна сметка в Банка ДСК.
 • Банкови кредити

 • След датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК, условията по всички договори за кредит, сключени между Експресбанк и клиенти – юридически лица, остават непроменени.
 • Учредените обезпечения ще запазят своята валидност.
 • Ако към съответния кредит има сключена застраховка, тя ще продължи да бъде обслужвана съобразно договорените условия.
 • Трежъри и капиталови пазари

 • След датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК, обединените Трежъри екипи на двете банки ще продължат да предлагат услуги на финансовите и капиталовите пазари на конкурентно и високо професионално ниво, включващо обмяна на валута, сключване на сделки с деривативни финансови продукти с цел управление на валутен, лихвен и стоков риск.
 • В допълнение клиентите на Експресбанк ще могат да се възползват и от възможността за търговия с ценни книжа на българския пазар и международните пазари.
 • Факторинг

 • След датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК, Експрес Факторинг ЕООД (с предишно наименование Сосиете Женерал Факторинг ЕООД) също ще се влее в Банка ДСК. Продуктът „Факторинг“ е част от корпоративното портфолио на банката и занапред ще се предлага от нея.
 • Бъдещите клиенти на банката ще могат да се възползват от професионална консултация за продукта „Факторинг“ от мениджърите бизнес развитие търговски факторинг, както и от мениджърите Корпоративни клиенти в специално създадените бизнес центрове и бизнес зони в големите градове на страната.
 • Допълнителна информация може да се получи в новия офис на Експрес Факторинг и ДСК Факторинг на адрес: гр. София, ул. Цар Калоян №1, Корпоративен Център на Банка ДСК.
 • Всички въпроси могат да се отправят на и-мейл factoring@expressbank.bg (Експрес факторинг) и DSKFaktoring@dskbank.bg (ДСК Факторинг).
 • Лизинг

 • Остават непроменени условията по всички договори за лизинг (финансов и оперативен) от ОТП Лизинг ЕООД (с предишно наименование Сожелиз България), дъщерно дружество на Експресбанк, а след датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК – на Банка ДСК.
 • Допълнителна информация е налична на сайта на лизинговото дружество - www.otpleasing.bg, както и във всеки един офис на ОТП Лизинг, Банка ДСК и Експресбанк.
 • „Тарифа за таксите и комисионите, събирани от ОТП Лизинг ЕООД“ остава непроменена.