Научете повече за:

Как да активирате електронното си банкиране

  Клиенти на Експресбанк, които са потребители на BankOn Web (BOW) и са преминали успешно процеса за настройки на достъп до ДСК Директ, вече имат достъп до иновативното интернет банкиране на Банка ДСК - ДСК Директ. Така те могат, още преди интеграцията на двете банки да се запознаят с многобройните предимства и онлайн услуги на ДСК Директ.

  Функционалността за настройки на достъпа до ДСК Директ е налична след вход в интернет банкирането BankOn Web и стартира с клик върху банер „Банкирайте онлайн и с ДСК Директ“.

  Достъпа си до ДСК Директ потребителите на BankOn Web могат да настроят и след интеграцията на Банка ДСК и Експресбанк, стига това да стане до края на 2020 г. За да завършат процеса, те трябва да достъпят профила си в онлайн банкирането на Експресбанк на адрес: https://bankonweb.expressbank.bg/ и да последват банера „Банкирайте онлайн и с ДСК Директ“.

  След активиране на банера, трябва да се премине през следните стъпки:

 • Настройки за достъп до ДСК Директ – тук може да регистрирате мобилен телефон за допълнителна идентификация за ДСК Директ, както и да изберете инструмент за подписване, ако сте ползвали допълнително средство за сигурност в BankOn Web.
 • Eлектронно подписване на допълнително споразумение, което може да свалите в PDF формат след успешното завършване на настройките.
 • Избирате потребителско име и парола за достъп до ДСК Директ.

Вижте как да настроите достъпа си до ДСК Директ:

 

При успешна регистрация, потребителите на BankOn Web ще имат достъп до интернет банкирането на Банка ДСК. До обединението на двете банки, в профила си в ДСК Директ ще виждате само основните менюта на банкирането и демо видеа за многобройните функционалности на платформата.

След датата на интеграция на двете банки, всички потребители, успешно настроили достъпа си до ДСК Директ, автоматично ще виждат всички свои сметки в профила си в онлайн банкирането на Банка ДСК. Потребители, които имат едновремено достъп до BOW и до ДСК Директ, ще имат възможност да препотвърдят настройките си за достъп до ДСК Директ, както и да регистрират нови.

В периода до обединението на банките, тези клиенти ще достъпват само сметките си, открити на база договор с Банка ДСК, а след обединението - ще им бъдат добавени и сметките от Експресбанк. След интеграцията на двете банки, наличната в BOW информация за запазени образци и бенефициенти ще бъде мигрирана и достъпна в ДСК Директ. Освен това, текущо ползваните в BOW файлови формати за заплати и пакетни плащания също ще могат да се ползват и в ДСК Директ чрез аналогични функционалности.