Научете повече за:

Цифров сертификат и еднократен SMS код

Цифровият сертификат в комбинация с еднократен SMS код Ви позволява да потвърждавате преводи и да подписвате документи в интернет банкирането ДСК Директ.

    Предимства:

  • Инсталирането на цифровия сертификат е напълно безплатно;
  • Вече не се налага да носите допълнително устройство – еднократните SMS кодове се получават на Вашия мобилен номер;
  • Цифровият сертификат притежава висока степен на сигурност - двуфакторна защита на извършваната операция;
  • Няма ограничения при смяната на браузъра или компютъра, който използвате.

Научете повече за използването на цифров сертификат и еднократен SMS код:

Инсталиране на Цифров сертификат:

Подписване през ДСК Директ: