статична парола


Създаване на статична парола

Разберете повече

За да създадете статичен ПИН код по Вашата карта за онлайн плащания

Продължете ТУК

Създаване на статичен ПИН код към 3-D парола, получавана чрез SMS, за плащания с банкова карта в интернет

 

Уважаеми клиенти,

С цел гарантиране на сигурността при онлайн плащания с дебитни и кредитни карти за потвърждаване на плащания в интернет, Банка ДСК изисква използването на статичен ПИН код и еднократната 3-D парола, получавана чрез SMS. Плащанията при търговци, които участват в програмите за сигурни плащания на картовите организации се потвърждават чрез въвеждане на парола и на ПИН код.


Как да регистрирате вашата карта за потвърждение на плащания в интернет чрез еднократна парола и статичен ПИН код?

Можете да регистрирате всяка ваша карта през ДСК Директ, меню Карти, 3-D парола, ако разполагате с валиден метод на подписване, или като посетите офис на банката. Със заявяване на услугата ще получите SMS с временна парола за създаване на статичен ПИН код на посочения от вас мобилен телефон.

Продължете ТУК


За създаване на статичен ПИН код е необходимо да изпълните стъпките, описани по-долу:


035

Стъпка 1

 

На първоначален екран се визуализират следните полета, които трябва да попълните:

 • Поле за последните 4 цифри от Вашето ЕГН;
 • Две последователни полета - за първите 6 цифри и последните 4 цифри от номера на картата, за която създавате статичен ПИН код;
 • Поле за въвеждане на получената от Банката временна парола за тази карта.

 

022

Стъпка 2

 


След като въведете исканите данни от Стъпка 1 и сме Ви идентифицирали успешно, ще получите еднократно SMS
с 6-цифрен идентификационен код.

 

039

Стъпка 3

 

Зарежда се екран, на който трябва да въведете еднократния 6-цифрен идентификационен код, получен чрез SMS, както и избрана от Вас статичен ПИН код за потвърждаване на плащания в интернет.

 

022

Стъпка 4

 

При успешно въведени данни, на екрана ще се появи следното съобщение:

"Вие успешно създадохте статичен ПИН код по Вашата карта за онлайн плащания.  Запомнете го и не го предоставяйте на никого! Този код ще въвеждате заедно с еднократната 3-D парола, изпратена чрез SMS по време на покупката.

 За да създадете статичен ПИН код по Вашата карта за онлайн плащания

Продължете ТУК


Как ще потвърждавате плащанията си в интернет?

 • Избирате стоката/услугата и въвеждате исканите от търговеца данни за картата;

 • На съответния екран с логото на Банка ДСК и програмата на картовата организация се потвърждава плащането, като за целта се въвежда еднократната 3-D парола и създадения от Вас статичен ПИН код.

 

Често задавани въпроси

Да, необходимо е да регистрирате всяка ваша карта през ДСК Директ или в офис на Банката. След това изпълнете стъпките от 1 до 4 в указанията по-горе, за да създадете статичен ПИН код за съответната картата.

Да, ако търговецът не участва в програмите за сигурни плащания на Visa и Mastercard. Не забравяте, че потвърждаването на онлайн плащания чрез комбинация от статичен ПИН и 3D парола, известна само на вас, дава допълнителна сигурност и контрол, и повишава безопасността на онлайн плащанията. В случай че търговецът е включен в програмите за картова сигурност, плащания с карти без статичен ПИН код и 3D парола ще бъдат отказани. 

Временната парола е с валидност 90 дни. Ако през този период не създадете статичен ПИН код към еднократната 3-D парола, която се получава чрез SMS, по Вашата карта, трябва да заявите нова временна парола, като се свържете с нашия Контактен център на тел. 0700 10 375 *2375 или през ДСК Директ.

Можете да заявите нова временна парола, която отново ще получите чрез SMS,  през един от следните канали:

 • ДСК Директ;
 • Контактен център на тел. 0700 10 375 *2375;
 • Офис на банката.

Можете да заявите нова временна парола, която отново ще получите чрез SMS,  през един от следните канали:

 • ДСК Директ;
 • Контактен център на тел. 0700 10 375 *2375;
 • Офис на банката.

Можете да заявите нова временна парола, която отново ще получите чрез SMS,  през един от следните канали:

 • ДСК Директ;
 • Контактен център на тел. 0700 10 375 *2375;
 • Офис на банката.

След като получите SMS с паролата, е необходимо да изпълните стъпките от 1 до 4 в указанията по-горе.

Код 02Грешка при въвеждане на паролата.

Причина за появата на грешката: Въвеждате грешно временната парола, получена с SMS от Банка ДСК, за създаване на статичен ПИН код по Вашата карта.

Какво да направя? Трябва да въведете вярно временната парола. При 5 поредни грешки, паролата се блокира. Ако не помните паролата или сте изтрили съобщението от Банка ДСК,  е необходимо да се свържете с Контактен Център на тел. 0700 10 375 *2375, да заявите нова временна парола през ДСК Директ или да посетите удобен за Вас офис на  Банката. Ще получите отново SMS с временна парола за създаване на статичен ПИН код по Вашата карта.

Код 04. Блокирана парола. Можете да заявите нова временна парола за създаване на статичен ПИН код чрез обаждане до Контактен Център на тел. 0700 10 375 *2375, ДСК Директ или в удобен за Вас офис на банката.

Причина за появата на грешката: Въвели сте грешно 5 поредни пъти временната парола, получена с SMS от Банка ДСК,  за създаване на статичен ПИН код по Вашата карта.

Какво да направя? Необходимо е да се свържете с Контактен Център на тел. 0700 10 375 *2375, да заявите нова временна парола през ДСК Директ или да посетите удобен за Вас офис на  Банката. Ще получите отново SMS с временна парола за създаване на статичен ПИН код по Вашата карта.

Код 10. Грешка при верификация на въведените от Вас данни. Моля, въведете ги отново:

Причина за появата на грешката: Въвеждате грешно едно или няколко от следните полета – последни 4 цифри от ЕГН/идентификатор, първи 6 цифри от номера на картата или последни 4 цифри от номера на картата

Какво да направя? Въведете внимателно данните отново. Ако не сте регистрирани в системата на Банката с ЕГН (за клиенти чужденци) и не знаете последните 4 цифри от Вашия идентификатор се свържете с Контактен Център на тел. 0700 10 375 *2375 или посетете удобен за Вас офис на  Банката, където след идентификация ще Ви предоставят тази информация.

Код 11Вашият идентификационен код е блокиран. Моля, започнете процеса отначало като натиснете бутона "Назад".

Причина за появата на грешката: Въвели сте грешно 5 поредни пъти 6-цифрения идентификационен код изпратен от Банката чрез SMS за верификация на мобилния Ви телефон.

Какво да направя? Стартирайте процеса по създаване на статичен ПИН код по Вашата карта от начало, като за целта се върнете на първоначалната страница чрез избор на бутон „Назад“ и въведете исканите данни отново.

Код 14. Изтекла валидност на временна парола. Можете да заявите нова временна парола за създаване на статичен ПИН код чрез обаждане до Контактен Център на тел. 070010375/*2375 или в удобен за Вас офис на  банката.

Причина за появата на грешката: Валидността на временната парола е 3 месеца от създаването й. Ако през този  период не сте я използвали, за  да създадете статичен ПИН код по Вашата карта, трябва да заявите нова.

Какво да направя? Необходимо е да се свържете с Контактен Център на тел. 0700 10 375 *2375, да заявите нова временна парола през ДСК Директ или да посетите удобен за Вас офис на  Банката. Ще получите отново SMS с временна парола за създаване на статичен ПИН код по Вашата карта.

Код 16. Изтекла валидност на идентификационния код. За да създадете статичен ПИН код по Вашата карта за онлайн плащания е необходимо да се върнете към първоначалната страница и да въведете исканите данни отново. Започнете процеса отначало като натиснете бутона "Назад".

Причина за появата на грешката: Валидността на идентификационния код е 15 минути. Не сте го използвали в този период, за да създадете статичен ПИН код по Вашата карта.

Какво да направя? Стартирайте процеса по създаване на статичен ПИН код по Вашата карта от начало, като за целта се върнете на първоначалната страница чрез избор на бутон „Назад“ и въведете исканите данни отново.


Код 17
. Грешно въведен идентификационен код.

Причина за появата на грешката: Въвели сте грешно 6-цифрения идентификационен код изпратен от Банката чрез SMS за верификация на мобилния Ви телефон.

Какво да направя?
Въведете внимателно получения чрез SMS 6-цифрен идентификационен код отново. Ако въведете кода погрешно 5 поредни пъти, той ще се блокира. Ако блокирате кода,  можете да стартирате процеса по създаване на статичен ПИН код по Вашата карта от начало, като за целта се върнете на първоначалната страница чрез избор на бутон „Назад“ и въведете исканите данни отново.


При въпроси позвънете на контактния център на Банка ДСК: 0700 10 375 / *2375. Цена на обаждането според индивидуалния Ви тарифен план.