SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да расте в семейство, да има детство и бъдеще. Сдружението осигурява семеен тип грижа за деца от 0-18 години, отглеждани извън родното им семейство. Основополагащ принцип в грижата за децата и младежите е гарантиране правото на грижи, защитена среда и равен шанс в живота, едно по-сигурно бъдеще и успешно интегриране в обществото.

SOS детските селища са общност, която обединява 12-13 семейни къщи. Във всяка семейна къща се отглеждат и възпитават 5-6 деца, момичета и момчета на различна възраст, много често родни братя и сестри, за които се грижат SOS родители. Децата посещават училищата и детските градини в съответното населено място и са интегрирани в естетсвената си детска среда и местната общност.

В България са изградени две SOS детски селища: Научи повече

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Използвай мобилното ни банкиране DSK Smart
  • Управлявайте Вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Използвай мобилното ни банкиране DSK Smart
  • Управлявайте Вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5