Онлайн съветник

Разбери кой продукт е най-добър за теб

Отворен прием по Мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Програма морско дело и рибарство 2014-2020

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци /ЕТ/ или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Отворен прием по Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Програма морско дело и рибарство 2014-2020

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци /ЕТ/ или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Предстоящ прием по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за 2019 - 2023 г.

От 17 юни (понеделник) до 27 юни 2019 г. отваря първият прием по новата мярка „Инвестиции в предприятия" от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. Бюджетът по мярката за финансовите 2019 г. и 2020 г. е над 16,4 млн. лв. годишно.

Otp Agro

Клиентите на агро сектор в Централна Европа могат да получат пълен набор от банкови услуги от OTP Bank Group.

Продажба на земи

Описание на услуга продажба на земи

Активи за продажба

Описание на услуга Активи за продажба

  • Анкета

    Ползвате ли Кредитна карта за разплащания?