Практиката и корпоративният опит са доказали, че не може да се постигне дълготраен успех без въвеждането на най-високи стандарти на корпоративно управление, контрол и утвърдена система от ценности. Високата ни корпоративна отговорност е гаранция за сериозните ни и честни отношения на взаимно уважение към нашите партньори, клиенти и акционери, сред които популяризираме практиките на отговорния бизнес, които носят полза на бизнеса и обществото и подпомагат социалното, икономическо и екологично устойчиво развитие.
Като социално отговорна институция, Банка ДСК подкрепя проекти, чрез които се максимизира положителното влияние на бизнеса върху обществото.
 
Използвай мобилното ни банкиране DSK Smart
  • Управлявайте Вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Използвай мобилното ни банкиране DSK Smart
  • Управлявайте Вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5