Фондове от OTP Fund Management

Запознайте се с фондовете управлявани от OTP Fund ManagementЧас Минути

048

Кои са OTP Fund Management?


  • Създадената през 1993 г. OTP Fund Management (Унгария)  е член на OTP Group, дъщерно дружество на най-голямата унгарска финансова институция - OTP Bank.

  • OTP Fund Management е с активи под управление от над 5.5 милиарда евро в над 45 публични инвестиционни фонда и много институционални портфейли.

  • Дружеството OTP Fund Management има опит в управлението на публични и частни фондове, като разполага с дъщерни дружества в Румъния, България, Хърватия и Украйна.Фондове за непрофесионални инвеститори

OTP Multi-Asset Conservative Fund of Funds – EUR

Старт: 18.03.2022 | ISIN код: HU0000729793 | Валута: EUR

ОТП Консервативен фонд на фондовете със смесени инвестиции е смесен фонд с активно управление на риска, опериращ в структура „фонд на фондове“ и инвестиращ на световните пазари. Инвестициите на фонда се състоят от фондови дялове на инвестиционни фондове, които инвестират в по-голямата си част в развитите пазари и имат по-малък дял в развиващите се пазари. В сравнение с традиционните смесени фондове Фондът може да инвестира и в алтернативни инструменти (фондове за недвижими имоти, хедж фондове, фондови дялове на фондовете на капиталовите пазари и други), чиято цена се очаква да покаже ниска корелация – т.е. паралелна динамика с цената на другите инструменти на Фонда. Фонда се стреми да увеличи стойността на инвестираните средства съобразена с риска на активите на фонда в сравнение с традиционните смесени фондове и при задържане на всяка индивидуална инвестиция за период от 4 години.

Съгласно целевата структура на портфейла по класове активи, 50% от активите на фонда се инвестират в облигационни фондове с умерен риск, 31% в акции, и 19% в алтернативни стратегии - инструменти на пазара на суровини и недвижими имоти. Целевият географски регион е 100% развити пазари.

Предоставените Проспект и Правила, се намират на официалната страница на управляващото фондовете дружество OTP Фонд Мениджмънт, като можете да достъпите документите през предоставените по-долу връзки: OTP Multi-Asset Conservative Fund of Funds

OTP Multi-Asset Balanced Fund of Funds – EUR

Старт: 18.03.2022 | ISIN код: HU0000729801 | Валута: EUR

ОТП Балансиран фонд на фондовете със смесени инвестиции е смесен фонд с активно управление на риска, опериращ в структура „фонд на фондове“ и инвестиращ на световните пазари. Инвестициите на фонда се състоят от фондови дялове на инвестиционни фондове, които инвестират в по-голямата си част в развитите пазари и имат по-малък дял в развиващите се пазари. В сравнение с традиционните смесени фондове, Фондът може да инвестира и в алтернативни инструменти (фондове за недвижими имоти, хедж фондове, фондови дялове на фондовете на капиталовите пазари и други), чиято цена се очаква да покаже ниска корелация – т.е. паралелна динамика – с цената на другите инструменти на Фонда. Фондът се стреми да увеличи стойността на инвестираните средства съобразена с риска на активите на фонда в сравнение с традиционните смесени фондове и при задържане на всяка индивидуална инвестиция за период от 5 години.

Съгласно целевата структура на портфейла по класове активи, 28% от активите на фонда се инвестират в облигационни фондове с умерен риск, 53% в акции, и 19% в алтернативни стратегии - инструменти на пазара на суровини и недвижими имоти. Целевият географски регион е 97% развити пазари и 3% в развиващи се пазари.

Предоставените Проспект и Правила, се намират на официалната страница на управляващото фондовете дружество OTP Фонд Мениджмънт, като можете да достъпите документите през предоставените по-долу връзки. OTP Multi-Asset Balanced Fund of Funds

 

OTP Multi-Asset Dynamic Fund of Funds - EUR

Старт: 29.08.2022 | ISIN код: HU0000729785 | Валута: EUR

ОТП Динамичен фонд на фондовете със смесени инвестиции е смесен фонд с активно управление на риска, опериращ в структура „фонд на фондове“ и инвестиращ на световните пазари. Инвестициите на фонда се състоят от фондови дялове на инвестиционни фондове, които инвестират в по-голямата си част в развитите пазари и имат по-малък дял в развиващите се пазари. В сравнение с традиционните смесени фондове Фондът може да инвестира и в алтернативни инструменти (фондове за недвижими имоти, хедж фондове, фондови дялове на фондовете на капиталовите пазари и други), чиято цена се очаква да покаже ниска корелация – т.е. паралелна динамика – с цената на другите инструменти на Фонда. Ниската корелация от своя страна може да допринесе за балансиране на резултатите на Фонда и за намаляване на колебанията в цените. Фонда се стреми да увеличи стойността на инвестицията Ви през препоръчителния период на задържане съобразена с риска на активите на фонда в сравнение с традиционните смесени фондове.

Съгласно целевата структура на портфейла по класове активи, 2% от активите на фонда се инвестират в облигационни фондове с умерен риск, 76% в акции, и 22% в алтернативни стратегии - инструменти на пазара на суровини и недвижими имоти. Целевият географски регион е 88% развити пазари и 12% в развиващи се пазари.

Предоставените Проспект и Правила, се намират на официалната страница на управляващото фондовете дружество OTP Фонд Мениджмънт, като можете да достъпите документите през предоставените по-долу връзки:  OTP Multi-Asset Dynamic Fund of Funds

 

OTP Central European Equity Fund – EUR

Старт: 21.12.2005 | Bloomberg код: OTPCEEQ HB Equity | Бенчмарк: 32% WIG20 + 29% BUX + 29% PX + 10% Merrill Lynch EMU GOV 0-1 | ISIN код: HU0000703855

Портфейлът на „ОТП Централно-европейския фонд в акции” основно се състои от акции на компании от Унгария, Полша и Чехия. Чрез активна инвестиционна политика „ОТП Централноевропейския фонд в акции” се стреми да предложи  на инвеститорите в дългосрочен план високодоходни инвестиции, с по-нисък риск от инвестиции в единични акции. Управляващото Дружество се стреми да оптимизира очакваната печалба и рискове в дългосрочен план, поради което препоръчителният инвестиционен хоризонт на фонда е над 5 години.

Предоставените Проспект, Правила, годишен и полугодишен отчет на фонда се намират на официалната страница на управляващото фондовете дружество OTP Фонд Мениджмънт, като можете да достъпите документите през предоставените по-долу връзки:

Към калкулатор за предварителни разходи

Контакти


Contacts

Телефон за връзка с Контактен център:
*2375 / 0700 10 375013

Адрес: ул. Московска No.19 /
ул. Г. Бенковски No. 5, София 1036Клиентите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на инвестиционните фондове и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Бъдещите резултати от дейността на инвестиционните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Публикуваните на интернет страницата материали са с информационна цел и/или представляват маркетингово съобщение. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля прегледайте проспекта и основния информационен документ на фонда, в който ще инвестирате.

Банка ДСК е част от ОТП Груп и е свързано лице с УД „ДСК Управление на активи“ АД и УД ОТП Фонд Мениджмънт. Банката има приета Политика за конфликт на интереси за инвестиционни и допълнителни услуги, която прилага с оглед предотвратяване, идентифициране и управление на потенциални конфликти на интереси.