новини
Новини и уведомления
News image

Банка ДСК оползотворява предимствата на технологиите за виртуализация

С решение базирано на системата VMWare финансовата институция постига редица предимства. Един от най-важните резултати от реализацията на проекта обаче е натрупването на знания и опит, на базата на които ИТ инфраструктурата ще се развива
От 2004 г. в Банка ДСК се работи За намиране на оптимален и ефективен вариант за поддържането на многото иентрални сьрвъри за приложения. Първите стъпки бяха свързани с внедряването на блейд системи. Изпробвахме различни варианти. И в момента продължаваме експлоатацията на блейд системи на IBM, HP u DELL.
През 2007 г. стартира проект, чиято основна цел бе свързана със създаването на резервен изчислителен център. Едновременно с това търсехме високотехнологично решение, което да даде възможност 3а оптимизация и консолидация. Искахме да имаме и гаранция 3а запазването на инвестициите (т.е. възможност да се използва и наличната техника).
Изборът на решение
Проведохме задълбочен анализ на възможните варианти и стигнахме до извода, че виртуализацията на сървърите и синхронната репликация на данни между storage системите са доста примамливо решение. Въпреки че до пролетта на 2007 г. вече имахме някакъв опит с виртуализацията и различните виртуални машини, окончателно решение взехме след като се запознахме с много добрите резултати постигнати в ОТП Унгария. Колегите от банката-майка вече са значително напред и заслужено се гордеят с поддържането на повече от 150 виртуални машини. През ля~ тото на 2007 г. съвместно избрахме вариант с хибридна конфигурация, в която се включваха блйдове на IBM
и DELL и дискова система на ЕМС. В избора си на партньор се спряхме на екипа на Стоун Компютърс. Причините за това бяха две. На първо място подготовката на експертите. В офисите на Стоун имахме възможност да тестваме няколко прототипа. На второ място дългогодишното сътрудничество и успешната работа по различни инфраструктурни проекти.
Реализацията
Проектът премина през стандартните етапи на събиране на информация за услугите подлежаши на виртуализация, планиране на необходимите ресурси за реализация на решението, доставка на оборудване и
инсталация, тестване, стабилизация и накрая пускане в продукция. Всички етапи от изграждането на решението бяха осъществени съвместно от екипите на Банка ДСК и Стоун Компютърс, ръководени съответно от водеидите специалисти по проекта в двете организации - Николай Шаламанов и Павел Йосифов.
Резервирането на виртуалните сървъри
Използваното в банката решение е базирано на системата VMWare. Използвани са 11 физически сървъра от блейд конфигурация. Върху всеки от тях е инсталиран ESX сървър, чиито boot диск се намира на сторидж DMX3 на ЕМС. Всички ESX сървъри са обединени 6 High Availability клъстер. Всяка виртуална машина се състои от няколко файла. В един от тях се намира инсталацията на Windows например. Тези файлове на виртуалните машини са в отделни папки, които съшо са разположени в сторидж системата. За всяка услуга е създаден отделен том на сториджа, в който се съдържат папките с файловете на виртуалните машини, използвни от дадената услуга. До този том посредством оптична връзка имат достъп всички физически сървъри, 3а да може всяка виртуална машина да има достъп до файловете с операционната си система, независимо върху кой сървър работи. Архитектурата на решението е представена схематично на фигура 1.
Всички ESX сървъри са обединени в т.нар. High Availability клъстер. Това означава, че ако даден физически сървър спре по някаква причина, всички виртуални машини, които в момента работят на него, ше се стартират върху другите физически сървъри. В случай на непланирано спиране на физически сървър, времето, през което услугата не е достъпна за потребителите (т.нар. downtime), е от порядъка на 2 до 5 минути. При планово спиране на физически сървър - нямаме downtime, тъй като преместваме виртуалните машини, работеши върху даден физически сървър, на други физически сървъри. Това става абсолютно прозрачно 3а потребителите.
Резултатите
С използването на технологията за виртуализация на VMWare постигнахме
• по-пълно оползотворяване на хардуерните ресурси;
• независимост от хардуера - на практика едни и съши виртуални машини в единия център работят върху блейдове на IBM, a в другия върху блейдове на DELL;
• резервираност на самите виртуални сървъри в рамките на High Availability клъстера както в основния, така и в резервния център За данни;
• непрекъсваемост на услугите;
• осигуряване на Disaster Recovery решение между два центъра за данни;
• не се налага спиране на услуга при профилактика или ъпгрейд на физически сървър.
По време на реализацията на решението изминахме не лесен път. Както във всеки проект, имаше и трудни периоди, свързани с настройка и стабилизиране на системите. Все пак един от най-важните резултати е свързан с натрупването на много ценни знания и опит, на базата на който ще развиваме инфраструктурата на банката. Очакванията ни са свързани със значително по-широко навлизане на тези технологии и 6 българските фирми. Ако трябва да формулираме основното преимущество - то е в постигнатата висока ефективност и във възможността
За бързо и лесно адаптиране към променящите се изисквания.
Стабилната работа на системата в производствена среда и услугите реализирани и предоставяни върху виртуалните сървъри през последните 6 месеца показват, че съвместният екип на Банка ДСК и Стоун Компютърс успешно са приключили с „първите стъпки".
Перспективи
В момента в основния изчислителен център върху 11 физически сървъра работят 35 виртуални. Същите са резервирани върху 8 физически сървъра в резервния център. Решението има резерв от ресурси и може да поеме още виртуални сървъри. При недостиг на хардуерни ресурси, в High Availability клъстера може много лесно и безпроблемно да се добавят още ресурси - без това да налага спиране на услугите.
Няма да крием, че сме стартирали проекти и в други две области, в които очакваме да постигнем много добри резултати през следващите 10-15 месеца. Става дума за широкото приложение на тези технологии в средите за развой и тестване поддържани в банката. Въпреки че тези проекти не са насочени директно към бизнеса, крайният резултат от тях ще бъде подобряване на условията За тестове, намаляване на времето необходимо 3а тестване и в резултат по-бързото внедряване на разработките в продукционна среда

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати