Нова услуга от Глобални пазари

Инвестиране в безналично злато за бизнес клиенти

Вашата златна възможност

Инвестирането в безналично злато Ви дава възможност да се възползвате от промените в цената на златото, без да го притежавате физически. Търгувате лесно и сигурно от Вашето онлайн банкиране ДСК Директ според курса на международния пазар.

Предимства на инвестирането в безналично злато:

 • Купувате и продавате срещу евро или долари с няколко клика

 • Възможност за ефективно управление на свободни средства

 • Висока ликвидност без разходи за застраховка и съхранение

 • По-сигурен избор при инфлация и несигурност на пазара


Направете първата си инвестиция в 4 стъпки:

Gold Icon Safe

Необходима Ви е сметка в Банка ДСК в EUR или USD. Ако нямате такава е необходимо да откриете в офис на банката.

Gold Icon DSK OTP
Посетете избран от Вас офис, открийте сметка в EUR или USD и сключете договор за търговия с безналично злато 
Smart Icon Gold
След като откриете сметката в EUR/USD и XAU, започнете да търгувате в ДСК Директ, като следвате стъпките ТУК
Gold Premium Icon

Изберете количество (минимално 1 тройунция) и потвърдете. Виждате цена за купуване в реално време


Стъпки за търговия със злато през ДСК Директ:Банка ДСК Ви предлага:

 • Без такса за откриване на сметка за злато

 • Покупко-продажба на злато срещу евро и щатски долари

 • Без облагане с ДДС и без лихви

 • Мин. размер на сделка: 1 тройунция (31,1034768 гр.)

При въпроси, свържете се с Вашия частен банкер или с нас:

Калина Янкова – Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ - 02 93 91 130
Мартин Георгиев - Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ - 02 97 66 234


Необходимо е еднократно посещение в клон на Банката, за да разпишете Договор за сметка за търговия със злато срещу валута. Задължително е да имате поне една сметка в евро или долари, чрез която да търгувате. От сметката Ви ще бъдат удържани минимални месечни такси в размер на 1.50 евро за физически лица и 5 евро за юридически лица.  За допълнителна информация свържете се със служител на банката на телефон: (+359-2) 93 91 130 – Калина Янкова.

Търговията с безналично злато е покупко-продажбата срещу EUR или USD, без физически да разполагаш с актива. Търгува се като валутни двойки XAU/USD и XAU/EUR, аналогично на всяка друга покупка на валута, например, евро или турски лири.

Предимствата са:

 • Може да се осъществи бързо, лесно и сигурно – през електронното банкиране ДСК Директ, виж повече ТУК;
 • Няма съпътстващи разходи за съхранение, вкл. и за застраховка;
 • Подходящо във времена на инфлационен натиск.

Най-малко може да закупиш 1 тройунция (или 31,1034768 грама). Няма ограничение за максималното количество.

Сделките с инвестиционно безналично злато не се облагат с ДДС.

Не, единствено може да купиш и продадеш златото по твоя сметка.

Не се заплащат допълнително такси при покупко-продажбата. В ДСК Директ е наличен курсът, по който можеш да купиш/продадеш златото.

Наличностите по сметката в злато не са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ) и не подлежат на компенсация от Фонда за компенсиране на инвеститорите по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Рискът е аналогичен на този при търговия с валута. Има вероятност стойността на златото да се повиши или да се понижи, в резултат на пазарни фактори. Важно е да набележиш цел, с която извършваш търговията, например - бърза и краткосрочна печалба или като дългосрочна инвестиция; с цел предпазване от инфлационни рискове; или за диверсификация като част от по-голям портфейл от финансови инструменти.

Покупката и продажбата на безналично злато се осъществява по аналогичен начин на търговията с валута, а именно чрез функционалността в ДСК Директ за сключване на валутни сделки. Запознай се с разработеното Ръководство с екрани и последователността на необходимите действия.

Срокът зависи от инвестиционните нужди и цели на клиентите и тяхната стратегия. Клиентът може да купува/продава при спад/увеличение на цената или да  задържи позицията си за по-дълъг хоризонт, за да запази стойността на капитала си от инфлация или - за целите на диверсификация, като част от портфейла си от финансови инструменти.

В случая златото ще се търгува само като безналично, като това е и едно от предимствата, тъй като ти спестява разходи за съхранение, включително за застраховка срещу повреда и кражба.

И към настоящия момент, клиентите ни могат да получат експозиция към различни стоки чрез покупката на дялове на борсово търгувани фондове, които инвестират в съответните стоки. Необходимо е да сключиш договор за брокерски услуги и да се обадиш на телефон (+359-2) 97 66 234 – Мартин Георгиев с информация - какво би желал да закупиш. 


Инвестициите в безналично злато са изложени на пазарен риск. Стойността на златото може да се понижи и да доведе до загуби за притежателя му. Инвестицията в злато може да не е подходяща за Вас, с оглед на инвестиционните Ви цели и времеви хоризонт. Наличностите по сметката в злато не са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), както и не подлежат на компенсация от Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ).


Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon