Oborotni krediti s obezpechenie
Новини и уведомления

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на бизнес клиенти, в сила от 10.07.2023 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 10.07.2023 г. Банка ДСК ще прилага различни такси за теглене на пари с дебитни карти от АТМ в зависимост от зоната на извършване на операцията – във/извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). В действащата тарифа на банката за този тип операции се прилага такса с наименование: Теглене на пари в наличност от АТМ в чужбина. Промяната в размера на таксите е, както следва:

Дебитни карти за физически лица и бизнес дебитни карти

Услуга

Стара такса

Нова такса

 

BGN

EUR

USD

BGN

EUR

USD

Теглене на пари в наличност от АТМ в страни извън ЕИП*

0.20%,

мин. 1.50 BGN

0.20%,

мин. EUR0.77

0.20%,

мин. USD 0.90

5 BGN

+1.5 %

2.56 EUR

+ 1.5 %

2.84 USD

 +1.5 %

*За транзакции в страни – членки на ЕИП се запазва текущият размер на таксата.

С уважение,
Екипът на Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon