Innerpage - L - 1330x503

Застраховка "Индустриален пожар"

Осигурете максимална защита във вложените средства и инвестиции в движими и недвижими материални активи

Застраховка „Индустриален пожар“ дава максимална защита за собственици или отговорни лица на големи административни обекти, както и на големи търговски комплекси с производствена или непроизводствена дейност, които желаят да подсигурят вложените средства и инвестиции в движими и недвижими материални активи. 

Предназначена за български и чуждестранни юридически лица, които са собственици или носят отговорност за:

 • Големи предприятия с производствена или непроизводствена дейност;

 • Застрахователна сума за защита при производствена дейност над 500 хил. лева, за непроизводствена дейност – над 1 млн. лева;

 • При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на Банка ДСК.

Предимства на застраховката:

 • Възможност за поемане на големи индустриални рискове и застрахователни отговорности;

 • Широк набор от свободно избираеми допълнителни застрахователни покрития

 • Удобно разсрочване на премиите без оскъпяване;

 • Редуциране на застрахователната премия чрез възможност за договаряне на самоучастие на Застрахования;

 • Възможност за плащане на премията чрез директен дебит.

Какви рискове покрива застраховката?

Щети и загуби нанесени върху недвижимото и движимото имущество вследствие на:

 

Основно покритие:

 • пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар, разходи за разчистване и спасяване на имуществото.

   

Допълнителни покрития (по избор на клиента):

 • умишлен пожар (палеж);

 • природни бедствия, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед,

 • земетресение;

 • изтичане на вода и пара;

 • изтичане на вода от спринклерни инсталации;

 • свличане или срутване на земни пластове;

 • вреди от подпочвени води;

 • чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели;

 • злоумишлени действия на трети лица;

 • увреждане от действие на морски вълни;

 • късо съединение и/или токов удар;

 • ударна/звукова вълна;

 • загуба на доход от наем;

 • кражба чрез взлом; въоръжен грабеж, вандализъм;

 • авария на машини;

 • прекъсване на дейността ;

 • авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване;

 • клауза „Деклариране на материални запаси“.

 

Териториално покритие

Застраховката покрива събития, настъпили на територията на  Р. България.

 

Къде мога да сключа застраховката?

В офис на Банка ДСК в цялата страна.

Повече информация за сключването и условията на застраховката можете да получите във всеки офис на банката.

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon