сигурност за бизнеса-банка-дск

Застраховка "Сигурност за бизнеса"

Защита на Вашите имуществени и неимуществени активи

Застраховка „Сигурност за бизнеса“ е създадена специално за малък и среден бизнес като дава възможност на клиента да защити неимуществени и имуществени активи като:

 • Сгради с масивни конструкции;

 • Машини, съоръжения, оборудване, в т.ч. стопански инвентар;

 • Краткотрайни материални активи, в т.ч .материали, продукция, стоки.

  Застраховката е предназначена за български и чуждестранни физически и юридически лица, които са собственици или наематели на:

  • Малки и средни предприятия с непроизводствена дейност (офиси, магазини, търговски обекти, заведения за хранене, търговски обекти за предоставяне на услуги и стопански обекти) е;

  • масивни сгради до 40 г. след Акт 15;


  Предимства на застраховката:

  • Застрахователен продукт, подходящ за застраховане и на имущество, служещо за обезпечение по жилищни и ипотечни банкови кредити;

  • Достъпна застраховка, която осигурява комплексна защита срещу най-често срещаните рискове в бизнес среда;

  • Застрахователна сума до 1 млн. лева; 

  • Удобно структурирани покрития в пакети по избор на клиента;

  • Възможност за допълнителни свободни избираеми покрития;

  • Улеснена процедура при сключване;

  • Разсрочено плащане на премията без завишение;

  • Отстъпки при подновяване на полица  без щети;

  • Възможност за плащане на премията чрез директен дебит.

   

  Какви рискове покрива застраховката?

  Възможност за избор от 4 пакети и допълнителни покрития за по-голяма сигурност:

  Пакет 1:

  • Пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар;
  • Природни бедствия - буря (падане на дървета и клони), градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, измръзване/ замръзване;
  • Увреждане на имущества вследствие удар от превозно средство или животно;
  • Разходи за разчистване на останки и спасяване на имущество.

  Пакет 2 включва всички рискове от Пакет 1 включително:

  • Злоумишлени действия на трети лица;
  • Умишлен пожар (палеж);
  Пакет 3 включва всички рискове от Пакет 2 включително:

  • Късо съединение и/или токов удар;   Пакет 4 включва всички рискове от Пакет 3 включително:

  • Свличане или срутване на земни пластове;
  • Авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване.

  Допълнителни свободни избираеми покрития са:

  • Земетресение;

  • Изтичане на вода и пара;

  • Чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели;

  • Ударна/звукова вълна;

  • Загуба на доход от наем;

  • Клауза „Гражданска отговорност” към трети лица за причинени на трети лица имуществени вреди от застраховано имущество, в резултат на застрахователно събитие, покрито по полицата;

  • Кражба чрез взлом.

   

  Къде мога да сключа застраховката?

  В офис на Банка ДСК в цялата страна.

  Повече информация за сключването и условията на застраховката можете да получите във всеки офис на банката.

  Свържете се с нас

  Call center Call center

  Обратна връзка

  Ние ще се свържем с Вас

  010 010

  Анкета

  За оценки и препоръки

  012 012

  Намерете офис

  Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

  chatbot icon