empty image

Безконтактни бизнес дебитни и предплатени карти

Специално за своите иновативни бизнес клиенти Банка ДСК разработи безконтактни карти Business Debit MasterCard и Visa Business Debit.

Можете да издадете бизнес дебитни карти по фирмената си сметка, които ползват  цялата наличност по сметката или предплатена карта по специална „картова сметка”. Наличността по картовата сметка определяте Вие. Можете по всяко време да заредите картовата сметка с желана от Вас сума от фирмената си сметка и когато прецените да я прехвърлите обратно.

Вашите предимства

 • Безконтактните карти се издават в 3 валути – лева, евро и щатски долари
 • Можете да ползвате както средствата по фирмената сметка, така и средствата по договорен с Банката кредит-овърдрафт
 • Можете да издавате допълнителни карти, освен по основната фирмена сметка и по специални картови сметки. Когато издавате карта по картова сметка, Вие можете да изберете най-удобната за Вас валута, без значение от валутата на фирмената Ви сметка
 • Можете да плащате стоки и услуги на ПОС при търговец в страната и чужбина без такса, независимо дали плащането се извършва безконтактно или контактно
 • Можете да плащате безконтактно направените от Вас покупки на стойност до 25 лева включително, без въвеждане на ПИН
 • Можете да правите резервация, плащате хотел или рент-а кар
 • Можете да плащате стоки и услуги в Интернет без такса
 • Можете да теглите пари в брой от всеки банкомат или ПОС в страната и чужбина
 • Можете да изтеглите до 50 лева в брой, когато плащате стоки и услуги на ПОС при търговец, предлагащ услугата Cash back
 • Можете да плащате комунални услуги на банкомат

Колко ще ми струват?

 • Издаване на безконтактна бизнес дебитна или предплатена карта Business Debit MasterCard/Visa Business Debit - безплатно
 • Преиздаване на безконтактна бизнес дебитна или предплатена карта Business Debit MasterCard/Visa Business Debit при изтичане срока на валидност - безплатно
 • Месечна такса за основна карта – 2 лв.
 • Месечна такса за допълнителна карта - 1 лев

Как се осъществява безконтактно плащане?

 • На ПОС терминала или на друго видно място в търговския обект трябва да има поставен знак за безконтактно плащане
 • След въвеждане на сумата на покупката от страна на касиера, доближете картата до терминалното устройство
 • Ако покупката е на стойност до 25 лева включително, не се изисква въвеждане на ПИН
 • Не е необходимо да подписвате бележката от ПОС терминала, независимо на каква стойност е плащането
Ако не видите знак за безконтактно плащане в търговския обект, можете да извършите плащане с картата по стандартен начин – чрез поставяне на картата в чип-четеца на терминала от страна на касиера

Какво трябва да направя?


Ако сте упълномощен представител на фирмата, посетете обслужващия Ви клон на Банка ДСК и подайте искане за безконтактна бизнес карта Business Debit MasterCard/Visa Business Debit.

ЛИМИТИ ЗА ТРАНЗАКЦИИ

Лимити по

Общи условия

Максимална стойност за

договаряне на индивидуални лимити

24–часов лимит за теглене в брой

1 000 лева/валутна равностойност

5 000 лева/валутна равностойност

Лимит на транзакция за услугата „кеш бек” в България

50 лева/валутна равностойност

-

24-часов лимит за плащане при търговец

9000 лева/валутна равностойност

25000 лева/валутна равностойност

Общ 24–часов лимит

9000 лева/валутна равностойност

25000 лева/валутна равностойностДруги продукти

Безконтактни бизнес дебитни и предплатени карти

май 20, 2020, 12:16
Test field t :
Title : Безконтактни бизнес дебитни и предплатени карти
Summary : Business Debit MasterCard и Visa Business Debit – Иновативни бизнес разплащания
Product promotion text :
Label for tab 1 :
Anchor for tab 1 :
Label for tab 2 :
Anchor for tab 2 :
Label for tab 3 :
Anchor for tab 3 :
Label for tab 4 :
Anchor for tab 4 :
Label for tab 5 :
Anchor for tab 5 :
Label for tab 6 :
Anchor for tab 6 :
Label for tab 7 :
Anchor for tab 7 :
Label for tab 8 :
Anchor for tab 8 :
Service id :
Product id :
Online application form id : 00000000-0000-0000-0000-000000000000
Tariff internal id :
Tariff group type id :
Apply offline text :
Apply online text :
Enable product promotion : No
Use grey background for the main image : No
Show application button : No
Show send inquiry : No
Show apply now sticky button : No
Promotion date :
Sorting :
Application amount min value :
Application amount max value :

Специално за своите иновативни бизнес клиенти Банка ДСК разработи безконтактни карти Business Debit MasterCard и Visa Business Debit.

Можете да издадете бизнес дебитни карти по фирмената си сметка, които ползват  цялата наличност по сметката или предплатена карта по специална „картова сметка”. Наличността по картовата сметка определяте Вие. Можете по всяко време да заредите картовата сметка с желана от Вас сума от фирмената си сметка и когато прецените да я прехвърлите обратно.

Вашите предимства

 • Безконтактните карти се издават в 3 валути – лева, евро и щатски долари
 • Можете да ползвате както средствата по фирмената сметка, така и средствата по договорен с Банката кредит-овърдрафт
 • Можете да издавате допълнителни карти, освен по основната фирмена сметка и по специални картови сметки. Когато издавате карта по картова сметка, Вие можете да изберете най-удобната за Вас валута, без значение от валутата на фирмената Ви сметка
 • Можете да плащате стоки и услуги на ПОС при търговец в страната и чужбина без такса, независимо дали плащането се извършва безконтактно или контактно
 • Можете да плащате безконтактно направените от Вас покупки на стойност до 25 лева включително, без въвеждане на ПИН
 • Можете да правите резервация, плащате хотел или рент-а кар
 • Можете да плащате стоки и услуги в Интернет без такса
 • Можете да теглите пари в брой от всеки банкомат или ПОС в страната и чужбина
 • Можете да изтеглите до 50 лева в брой, когато плащате стоки и услуги на ПОС при търговец, предлагащ услугата Cash back
 • Можете да плащате комунални услуги на банкомат

Колко ще ми струват?

 • Издаване на безконтактна бизнес дебитна или предплатена карта Business Debit MasterCard/Visa Business Debit - безплатно
 • Преиздаване на безконтактна бизнес дебитна или предплатена карта Business Debit MasterCard/Visa Business Debit при изтичане срока на валидност - безплатно
 • Месечна такса за основна карта – 2 лв.
 • Месечна такса за допълнителна карта - 1 лев

Как се осъществява безконтактно плащане?

 • На ПОС терминала или на друго видно място в търговския обект трябва да има поставен знак за безконтактно плащане
 • След въвеждане на сумата на покупката от страна на касиера, доближете картата до терминалното устройство
 • Ако покупката е на стойност до 25 лева включително, не се изисква въвеждане на ПИН
 • Не е необходимо да подписвате бележката от ПОС терминала, независимо на каква стойност е плащането
Ако не видите знак за безконтактно плащане в търговския обект, можете да извършите плащане с картата по стандартен начин – чрез поставяне на картата в чип-четеца на терминала от страна на касиера

Какво трябва да направя?


Ако сте упълномощен представител на фирмата, посетете обслужващия Ви клон на Банка ДСК и подайте искане за безконтактна бизнес карта Business Debit MasterCard/Visa Business Debit.

ЛИМИТИ ЗА ТРАНЗАКЦИИ

Лимити по

Общи условия

Максимална стойност за

договаряне на индивидуални лимити

24–часов лимит за теглене в брой

1 000 лева/валутна равностойност

5 000 лева/валутна равностойност

Лимит на транзакция за услугата „кеш бек” в България

50 лева/валутна равностойност

-

24-часов лимит за плащане при търговец

9000 лева/валутна равностойност

25000 лева/валутна равностойност

Общ 24–часов лимит

9000 лева/валутна равностойност

25000 лева/валутна равностойност

Уважаеми клиенти, молим Ви да се запознаете с необходимите документи за Бизнес дебитни карти:
Виртуални карти за бизнес клиенти Innerpage - L - 1330x503 Innerpage - M - 1200x503 Innerpage - S - 460x408@2x
Related popupbanners :
Related faqs
Related pages :
Useful Information
Related dskvideos
Related pages :
Related productadditionalinfos
Related testimonials
Load more comments
Comment by from

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon