empty image

Студентска дебитна карта DSK-ISIC

DSK-ISIC е предназначена за студенти, стажанти или докторанти редовно обучение и е комбинация от дебитна карта Debit MasterCard PayPass на Банка ДСК, студентска идентификационна карта ISIC и карта за намаления при пътуване с БДЖ.

Можете да издадете карта DSK-ISIC, ако сте студент, стажант или докторант редовно обучение, необходимо е да предоставите студентска книжка и паспортна снимка в електронен формат (формат на снимката - резолюция 300 dpi и размери 20 мм на 20 мм).
Предимства (only for admin)

Вашите предимства:

 • Достъп от всяка точка на света до финансови средства - плащане на стоки или услуги при търговци, теглене на пари в брой на банкомат или от гишета в банкови салони;

 • Над 40 000 намаления и преференции в световен мащаб в областта на културата, при пътуване, получаване на информация, покупка на стоки и услуги. Вижте повече за намаленията, от които можете да се възползвате тук

 • 24-часова безплатна телефонна линия за спешна правна и медицинска помощ при пътуване;

 • По картата може да бъде отпуснат кредит-овърдрафт;

 • Можете да ползвате специалните кредити за студенти на Банка ДСК;

 • Картата е включена в програма за лоялност Merci, чрез която можете да се възползвате от специални предложения и намаления.

DSK ISIC е комбинация от:

 • дебитна карта Debit MasterCard PayPass на Банка ДСК;

 • студентска идентификационна карта ISIC;

 • карта за намаления при пътуване с БДЖ.

Колко ще ми струва?

При издаване на карта по "Студентски пакет", DSK-ISIC е безплатна.

Ако желаете да си издадете карта извън Студентски пакет, стандартната такса за издаване е 6 лв.


Какво трябва да направя?

В случай, че сте студент, стажант или докторант редовно обучение, е необходимо да предоставите студентска книжка и паспортна снимка в електронен формат (формат на снимката - резолюция 300 dpi и размери 20 мм на 20 мм).

 

ЛИМИТИ ЗА ТРАНСАКЦИИ

Лимити по Общи условия

Максимална стойност
за договаряне на индивидуални лимити

Максимална стойност за еднократно увеличаване на лимити

24–часов лимит за теглене в брой

1 000 
лева/валутна равностойност

2 000
лева/валутна равностойност

10 000 лева/валутна равностойност

Лимит на трансакция за услугата „кеш бек” в България

50 лева/валутна равностойност

-

-

24-часов лимит за плащане при търговец

3 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

Общ 24–часов лимит

3 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

Други продукти

Студентска дебитна карта DSK-ISIC

май 20, 2020, 11:26
Summary : Картата е предназначена за студенти, стажанти или докторанти редовно обучение и комбинира дебитна карта, идентификационна карта ISIC и карта за намаления в БДЖ
Product promotion text :
Tariff internal id :
Tariff group type id :
Label for tab 1 :
Anchor for tab 1 :
Label for tab 2 :
Anchor for tab 2 :
Label for tab 3 :
Anchor for tab 3 :
Label for tab 4 :
Anchor for tab 4 :
Label for tab 5 :
Anchor for tab 5 :
Label for tab 6 :
Anchor for tab 6 :
Label for tab 7 :
Anchor for tab 7 :
Label for tab 8 :
Anchor for tab 8 :
Service id :
Product id :
Online application form id : 00000000-0000-0000-0000-000000000000
Apply offline text : Студентска книжка; паспортна снимка в електронен формат (резолюция 300 dpi и размери 20мм на 20мм).
Apply online text :
Enable product promotion : No
Show application button : No
Show send inquiry : No
Application amount min value :
Application amount max value :

DSK-ISIC е предназначена за студенти, стажанти или докторанти редовно обучение и е комбинация от дебитна карта Debit MasterCard PayPass на Банка ДСК, студентска идентификационна карта ISIC и карта за намаления при пътуване с БДЖ.

Предимства (only for admin)

Вашите предимства:

 • Достъп от всяка точка на света до финансови средства - плащане на стоки или услуги при търговци, теглене на пари в брой на банкомат или от гишета в банкови салони;

 • Над 40 000 намаления и преференции в световен мащаб в областта на културата, при пътуване, получаване на информация, покупка на стоки и услуги. Вижте повече за намаленията, от които можете да се възползвате тук

 • 24-часова безплатна телефонна линия за спешна правна и медицинска помощ при пътуване;

 • По картата може да бъде отпуснат кредит-овърдрафт;

 • Можете да ползвате специалните кредити за студенти на Банка ДСК;

 • Картата е включена в програма за лоялност Merci, чрез която можете да се възползвате от специални предложения и намаления.

DSK ISIC е комбинация от:

 • дебитна карта Debit MasterCard PayPass на Банка ДСК;

 • студентска идентификационна карта ISIC;

 • карта за намаления при пътуване с БДЖ.

Колко ще ми струва?

При издаване на карта по "Студентски пакет", DSK-ISIC е безплатна.

Ако желаете да си издадете карта извън Студентски пакет, стандартната такса за издаване е 6 лв.


Какво трябва да направя?

В случай, че сте студент, стажант или докторант редовно обучение, е необходимо да предоставите студентска книжка и паспортна снимка в електронен формат (формат на снимката - резолюция 300 dpi и размери 20 мм на 20 мм).

 

ЛИМИТИ ЗА ТРАНСАКЦИИ

Лимити по Общи условия

Максимална стойност
за договаряне на индивидуални лимити

Максимална стойност за еднократно увеличаване на лимити

24–часов лимит за теглене в брой

1 000 
лева/валутна равностойност

2 000
лева/валутна равностойност

10 000 лева/валутна равностойност

Лимит на трансакция за услугата „кеш бек” в България

50 лева/валутна равностойност

-

-

24-часов лимит за плащане при търговец

3 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

Общ 24–часов лимит

3 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

студентска карта банка дск dsk isic card студентска карта dsk isic dsk isic студенти
Related pages :
Useful Information
Related pages :
Related dskvideos
Load more comments
Comment by from

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати