empty image

Дебитни карти с повече възможности

Дебитните карти Mastercard Space и Visa Space се приемат навсякъде по света и предлагат функционалните възможности на кредитни карти.

Дебитните карти на Банка ДСК Mastercard Space и Visa Space ще Ви дадат всичко, което очаквате от една банкова карта, но и нещо повече. Можете да ползвате както собствените си средства по открита за целта сметка, така и средства по договорен с Банката кредит-овърдрафт.

Вашите предимства са:

 • Картата се издава лева, евро и щатски долари;

 • Без такса при плащане стоки и услуги на ПОС на търговец;

 • Можете да закупувате стоки и услуги през интернет;

 • Теглите пари в брой от всеки банкомат или ПОС в страната и чужбина;

 • Можете да изтеглите до 50 лева в брой, когато плащате стоки и услуги на ПОС при търговец, предлагащ услугата Mastercard/Visa cash back;
 • Можете да плащате сметки за комунални услуги чрез банкомат;
 • Можете да правите справка по сметката си на банкомат;
 • Можете да променяте своя ПИН на банкомат на Банка ДСК без такса;
 • Можете да резервирате и плащате хотел;
 • Можете да наемате автомобил;
 • Картата е включена в програма за лоялност Merci, чрез която можете да се възползвате от специални предложения и намаления.

Какво трябва да направя?

За да заявите издаване на безконтактна дебитна карта можете да отидете в най-удобния за Вас клон на Банка ДСК с лична карта или да заявите картата чрез ДСК Директ.

ЛИМИТИ ЗА ТРАНЗАКЦИИ

Лимити по Общи условия

Максимална стойност
за договаряне на индивидуални лимити

Максимална стойност за еднократно увеличаване на лимити

24–часов лимит за теглене в брой

1 000 лева/валутна равностойност

2000 лева/валутна равностойност

10 000 лева/валутна равностойност

Лимит на транзакция за услугата „кеш бек” в България

50 лева/валутна равностойност

-

-

24-часов лимит за плащане при търговец

6 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

Общ 24–часов лимит

6 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

Други продукти

Дебитни карти с повече възможности

май 20, 2020, 14:55
Summary : С Mastercard Space и Visa Space можете да ползвате както собствените си средства, така и средства по договорен с Банката овърдрафт
Product promotion text :
Tariff internal id :
Tariff group type id :
Label for tab 1 :
Anchor for tab 1 :
Label for tab 2 :
Anchor for tab 2 :
Label for tab 3 :
Anchor for tab 3 :
Label for tab 4 :
Anchor for tab 4 :
Label for tab 5 :
Anchor for tab 5 :
Label for tab 6 :
Anchor for tab 6 :
Label for tab 7 :
Anchor for tab 7 :
Label for tab 8 :
Anchor for tab 8 :
Service id :
Product id :
Online application form id : 00000000-0000-0000-0000-000000000000
Apply offline text :
Apply online text :
Enable product promotion : No
Show application button : No
Show send inquiry : No
Application amount min value :
Application amount max value :

Дебитните карти Mastercard Space и Visa Space се приемат навсякъде по света и предлагат функционалните възможности на кредитни карти.

Дебитните карти на Банка ДСК Mastercard Space и Visa Space ще Ви дадат всичко, което очаквате от една банкова карта, но и нещо повече. Можете да ползвате както собствените си средства по открита за целта сметка, така и средства по договорен с Банката кредит-овърдрафт.

Вашите предимства са:

 • Картата се издава лева, евро и щатски долари;

 • Без такса при плащане стоки и услуги на ПОС на търговец;

 • Можете да закупувате стоки и услуги през интернет;

 • Теглите пари в брой от всеки банкомат или ПОС в страната и чужбина;

 • Можете да изтеглите до 50 лева в брой, когато плащате стоки и услуги на ПОС при търговец, предлагащ услугата Mastercard/Visa cash back;
 • Можете да плащате сметки за комунални услуги чрез банкомат;
 • Можете да правите справка по сметката си на банкомат;
 • Можете да променяте своя ПИН на банкомат на Банка ДСК без такса;
 • Можете да резервирате и плащате хотел;
 • Можете да наемате автомобил;
 • Картата е включена в програма за лоялност Merci, чрез която можете да се възползвате от специални предложения и намаления.

Какво трябва да направя?

За да заявите издаване на безконтактна дебитна карта можете да отидете в най-удобния за Вас клон на Банка ДСК с лична карта или да заявите картата чрез ДСК Директ.

ЛИМИТИ ЗА ТРАНЗАКЦИИ

Лимити по Общи условия

Максимална стойност
за договаряне на индивидуални лимити

Максимална стойност за еднократно увеличаване на лимити

24–часов лимит за теглене в брой

1 000 лева/валутна равностойност

2000 лева/валутна равностойност

10 000 лева/валутна равностойност

Лимит на транзакция за услугата „кеш бек” в България

50 лева/валутна равностойност

-

-

24-часов лимит за плащане при търговец

6 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

Общ 24–часов лимит

6 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

Дебитни карти с повече възможности дебитни карти Дебитни карти на Банка ДСК дебитна карта
Related pages :
Useful Information
Related pages :
Related dskvideos
Load more comments
Comment by from

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати