empty image

Кредитни карти за земеделски производители „Агро клас”

За бързо финансиране на земеделски производители и стопани

За кого е предназначена кредитната карта „Агро клас”?

 • Кредитните карти „Агро клас” са предназначени за земеделски производители и стопани, които получават субсидии по схемите и мерките за директни плащания от ДФ „Земеделие“.

 • С кредитните карти „Агро клас” на Банка ДСК получавате бърз и сигурен достъп до парични средства и можете по лесен начин да управлявате специфичните за Вашия бизнес разходи.

 • С кредитните карти „Агро клас” можете да извършвате всички стандартни операции с кредитна карта - резервация на хотели и самолетни билети, рент-а-кар, плащане при търговец, теглене от АТМ и др.

 • Всяка карта е персонализирана с името на картодържателя и името на фирмата и е с индивидуален кредитен лимит, определен от Вас като управляващ/представляващ дружеството.

 • Картите се издават с одобрен кредитен лимит в лева.

Вашите предимства:

 • Без ограничение в броя карти, които могат да се издадат към един кредитен лимит;

 • Възможност за ползване на безлихвен кредит до 55 дни;

 • Възможност за ползване на кредитен лимит до 20 000 лв.;

 • Бърз достъп до оборотни средства по всяко време;

 • Постоянен контрол върху разходите;

 • Възможност за избор между два дизайна;

 • Безплатен SMS при всяка трансакция;

 • Безплатен SMS за дължима сума за револвиране.

Какво и кога трябва да внасям по картата си?

Всеки месец на 5-то число се изчислява дължимата сума за револвиране, която трябва да внесете за ползването на картата. Дължимата сума за револвиране представлява 5% от усвоения кредитен лимит към падежна дата.

Обърнете внимание: Вие разполагате с 25 календарни дни след падежна дата да внесете дължимата сума за револвиране.

От къде мога да разбера колко ми е задължението по картата?

Всеки месец, след падежната дата, банката генерира извлечение, чрез което научавате:

 • дължима сума за револвиране;

 • датата, до която трябва да я погасите;

 • информация за извършените транзакции.


За Ваше улеснение Ви предлагаме алтернативни възможности за получаване на месечното Ви извлечение:

 • чрез електронното банкиране ДСК Директ;

 • на място, във всеки офис на банката;

 • на хартиено извлечение, което получавате на посочен от Вас адрес. Важно е да знаете, че при неточен адрес или при промяна, банкатa не е в състояние да достави извлечението Ви.


Информация за размера на дължимата сума за револвиране може да получите още:

 • Във всеки офис на Банка ДСК;

 • Чрез безплатен SMS на посочен от Вас мобилен телефон.

Как мога да внеса минималната сума за револвиране?

За ваше улеснение ние Ви предлагаме няколко възможности за лесно обслужване на кредитния лимит по картата Ви. Вие можете да погасите дължимата сума за револвиране:

 • Автоматично от посочена от Вас сметка в Банка ДСК;

 • Чрез превод по сметката на кредитната Ви карта – през ДСК Директ, във всеки офис на банката или чрез междубанков превод;

 • Вноска на банкноти на ATM.

Лихвен процент

Вид

Лихвен процент

Фиксиран годишен лихвен процент

16%

Фиксиран годишен лихвен процент по кредит, обезпечен с парични средства, прехвърлени в собственост на банката по ЗДФО

10%

Надбавка при непогасяване на задължението в рамките на гратисния период

+5%

Лимити за трансакции

По отношение на 24-часовите лимити за трансакции, бизнес кредитните карти могат да бъдат организирани в до три нива, според Вашите нужди:

Ниво „Премиум“

Вид лимит

Лимити по Общи условия

Максимална стойност за договаряне на индивидуални лимити

 

24-часов лимит за теглене в брой 

5 000 лв./валутна равностойност

10 000 лв./валутна равностойност

24-часов лимит за теглене при търговец5 000 лв./валутна равностойност10 000 лв./валутна равностойност

Общ 24-часов лимит

25 000 лв./валутна равностойност

50 000 лв./валутна равностойност


Ниво „Макс“

Вид лимит

Лимити по Общи условия

Максимална стойност за договаряне на индивидуални лимити

24-часов лимит за теглене в брой 

 

2 000 лв./валутна равностойност

5 000 лв./валутна равностойност

24-часов лимит за теглене при търговец2 000 лв./валутна равностойност5 000 лв./валутна равностойност

Общ 24-часов лимит

15 000 лв./валутна равностойност

25 000 лв./валутна равностойност


Ниво „Стандарт“

Вид лимит

Лимити по Общи условия

Максимална стойност за договаряне на индивидуални лимити

 

24-часов лимит за теглене в брой 

 

1 000 лв./валутна равностойност

5 000 лв./валутна равностойност

24-часов лимит за теглене при търговец1 000 лв./валутна равностойност5 000 лв./валутна равностойност

Общ 24-часов лимит

5 000 лв./валутна равностойност

15 000 лв./валутна равностойност 

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

018 018

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon