empty image

Кредитни карти за земеделски производители „Агро клас”

Отговорят на специфичните нужди на земеделските производители, възможност за бързо финансиране
Бизнес кредитни карти „Агро клас” са създадени за бързо финансиране на земеделски производители и стопани, които получават субсидии по схемите и мерките за Директни плащания от ДФ „Земеделие“ и улесняват извършването на разплащания свързани със земеделския бизнес.

Кредитните карти „Агро клас” са предназначени за земеделски производители и стопани, които получават субсидии по схемите и мерките за Директни плащания от ДФ „Земеделие“.

С кредитните карти „Агро клас” на Банка ДСК получавате бърз и сигурен достъп до парични средства и можете по лесен начин да управлявате специфичните за Вашия бизнес  разходи. С тях можете да извършвате всички стандартни операции с кредитна карта - резервация на хотели и самолетни билети, рент-а-кар, плащане при търговец, теглене от АТМ и др.  Получавате безлихвен гратисен период за покупки до 55 дни.

Картите се издават с одобрен кредитен лимит в лева.

Вашите предимства:

 • Бърз достъп до оборотни средства по всяко време

 • Възможност за ползване на безлихвен кредит до 55 дни

 • Постоянен контрол върху разходите

 • Няма ограничение на броя карти, които да се издадат към един кредитен лимит

 • Всяка карта е персонализирана с името на картодържателя и името на фирмата и е с индивидуален кредитен лимит, определен от Вас като управляващ/представляващ дружеството

 • Възможност за избор между два дизайна

 • Безплатен SMS при всяка транзакция

 • Безплатен SMS за дължима сума за револвиране.

Какво и кога трябва да внасям по картата си?

Всеки месец на 5-о число се изчислява дължимата сума за револвиране, която трябва да внесете за ползването на картата. Дължимата сума за револвиране представлява 5 % от усвоения кредитен лимит към падежна дата.

Обърнете внимание: Вие разполагате с 25 календарни дни след падежна дата да внесете дължимата сума за револвиране.

От къде мога да разбера колко ми е задължението по картата?

Всеки месец, след падежната дата, Банката генерира извлечение, чрез което научавате:

 • дължима сума за револвиране

 • датата, до която трябва да я погасите

 • информация за извършените транзакции.

За Ваше улеснение Ви предлагаме алтернативни възможности за получаване на месечното Ви извлечение:

 • чрез електронното банкиране ДСК Директ

 • на място, във всяко поделение на Банката

 • на хартиено извлечение, което получавате на посочен от Вас адрес. Важно е да знаете, че при неточен адрес или при промяна, Банкатa не е в състояние да достави извлечението Ви.

 • Информация за размера на дължимата сума за револвиране може да получите още:

 • Във всяко поделение на Банка ДСК

 • Чрез безплатен SMS на посочен от Вас мобилен телефон;

Как мога да внеса Минималната сума за револвиране?

За ваше улеснение ние Ви предлагаме няколко възможности за лесно обслужване на кредитния лимит по картата Ви. Вие можете да погасите дължимата сума за револвиране:

 • Автоматично от посочена от Вас сметка в Банка ДСК

 • Чрез превод по сметката на кредитната Ви карта – през ДСК Директ, в поделение на Банката или чрез междубанков превод;

 • Вноска на банкноти на ATM;

 • Във всяко поделение на Банка ДСК.

Лимити за трансакции

По отношение на 24-часовите лимити за транзакции, бизнес кредитните карти могат да бъдат организирани в до три нива, според Вашите нужди:

Лихвен процент

Вид

Лихвен процент

Фиксиран годишен лихвен процент

16%

Фиксиран годишен лихвен процент по кредит, обезпечен с парични средства, прехвърлени в собственост на Банката по ЗДФО

10%

Надбавка при непогасяване на задължението в рамките на гратисния период

+5%Ниво „Премиум“

Вид лимит

Лимити по Общи условия

Максимална стойност за договаряне на индивидуални лимити

 

24-часов лимит за теглене в брой 

5 000 лева/валутна равностойност

10 000 лева/валутна равностойност

24-часов лимит за теглене при търговец 5 000 лева/валутна равностойност 10 000 лева/валутна равностойност

Общ 24-часов лимит

25 000 лева/валутна равностойност

50 000 лева/валутна равностойност

Общ 24-часов лимит

25 000 лева/валутна равностойност

50 000 лева/валутна равностойност

Ниво „Макс“

Вид лимит

Лимити по Общи условия

Максимална стойност за договаряне на индивидуални лимити

24-часов лимит за теглене в брой 

 

2 000 лева/валутна равностойност

5 000 лева/валутна равностойност

24-часов лимит за теглене при търговец 2 000 лева/валутна равностойност 5 000 лева/валутна равностойност

Общ 24-часов лимит

15 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

Общ 24-часов лимит

15 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност


Ниво „Стандарт“

Вид лимит

Лимити по Общи условия

Максимална стойност за договаряне на индивидуални лимити

 

24-часов лимит за теглене в брой 

 

1 000 лева/валутна равностойност

5 000 лева/валутна равностойност

24-часов лимит за теглене при търговец 1 000 лева/валутна равностойност 5 000 лева/валутна равностойност

Общ 24-часов лимит

5 000 лева/валутна равностойност

15 000 лева/валутна равностойност

Общ 24-часов лимит

5 000 лева/валутна равностойност

15 000 лева/валутна равностойност

 

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати