Investment Loans

Кредити и банкови гаранции

Кредит "Експерт"

Предназначен за инвестиционни цели и финансиране на текущи бизнес нужди за клиенти, практикуващи свободни професии.

Гаранционни програми - финансиране

Предназначени както за инвестиционни, така и за оборотни нужди, с облекчени изисквания за обезпеченост и атрактивни условия.

Кредити за земеделски производители и стопани

Кредити за финансиране на оборотните нужди (сезонни разходи) на земеделски производители и стопани срещу залог на субсидии.

20.07.2024
Валута
Индекс Стойност
BGN СРЕДНОПРЕТЕГЛЕН ДЕПОЗ.ИНДЕКС 0.2500
EUR EURIBOR1MD 3.6010
EUR EURIBOR3MD 3.6780
BGN ОСНОВЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ 3.6300
EUR Евров СДИ 0.5700

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon