empty image

Инвестиционни кредити

Информация

Предназначени за придобиване на дълготрайни материални активи, предприятия или обособени части от тях, дялове и акции, за рефинансиране на извършени инвестиционни разходи, за ново строителство, реконструкция, разширяване и др.


Стандартен инвестиционен кредит
Размер Валута Срок Гратисен период
Обезпечение
Минимален: 5 000 лв.
Максимален: до 80% от стойността на инвестицията
BGN, EUR или USD   (по инидивидуално договаряне) до 10 години по договаряне Обектът на инвестицията, ипотека/залог на недвижимо/движимо имущество, върху търговско предприятие, парични средства, и др.
Такси, съгласно Тарифата на Банка ДСК


Други продукти

Кредит "Експерт"

Предназначен за инвестиционни цели и финансиране на текущи бизнес нужди за клиенти, практикуващи свободни професии.

Гаранционни програми - финансиране

Предназначени както за инвестиционни, така и за оборотни нужди, с облекчени изисквания за обезпеченост и атрактивни условия.

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

018 018

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon