empty image

Кредит "Експерт"

С кредит "Експерт" може да реализирате своите планове за развитие.

Кредит "Експерт" Ви предоставя следните възможности:

 • Дългосрочно финансиране с инвестиционна цел - закупуване на оборудване за професионалната Ви дейност или недвижим имот за бизнес цели;

 • Финансиране на текущи бизнес нужди.

Предимства:

027
Възможност за финансиране на стартиращ бизнес (по-малко от 1 година дейност)
015
Възможност за ползване до 50 000 лева кредит за текущи бизнес нужди без обезпечение
023
Минимални формалности, бърз отговор и улеснен процес
027
Гратисен период, прозрачни такси за обслужване на кредита
015
Гъвкави условия за финансиране според индивидуалните нужди
023
Кандидатстване без разработване на бизнес план
Кой може да се възползва от продукта?

Кой може да се възползва от продукта?

Получатели на кредит „Експерт“ могат да бъдат физически лица с регистрирана практика и юридически лица, упражняващи следните професии и дейности:

 • Адвокат / Адвокатско дружество;

 • Нотариус;

 • Частен съдебен изпълнител;

 • Лекар;

 • Зъболекар;

 • Зъботехник;

 • Психолог;

 • Архитект;

 • Инжeнер в инвестиционното проектиране;

 • Независим оценител;

 • Консултант – само с лиценз/сертификат;

 • Преводач;

 • Журналист;

 • Артист;

 • Певец;

 • Художник;

 • Графичен дизайнер;

 • Интериорен дизайнер;

 • Стилист на домашни любимци;

 • Занаятчия /в т.ч. и фризьор/.

 • Оптика;

 • Счетоводител;

 • Фармацевт / Аптекар/ Ветеринарен лекар

 • Дипломиран експерт счетоводител/ Специализирано одиторско предприятие.Какво е важно да знаете?

Какво е важно да знаете?

Размер на кредита

 • до 350 000 лв. за покупка на недвижим имот

 • до 100 000 лв. за инвестиции в машини

 • до 100 000 лв. при финансиране на текущи бизнес нужди

Срок на кредита

 • за покупка на недвижим имот – до 180 месеца

 • за покупка на апаратура, машини и оборудване - до 60 месеца

 • за текущи нужди - до 96 месеца

Гратисен период за главница

 • до 6 месеца при покупка на имот, машини или за финансиране на текущи бизнес нужди

Изискване

 • насочване на 50% от приходите по сметка в Банка ДСК АД

 

Тъй като вярваме, че всяка професионалнапрактика е различна сама по себе си, Ви приканваме да се свържете с нашите специалисти, които обслужват клиенти, практикуващи свободни професии.

Те ще Ви изготвят индивидуална оферта, съобразена с всяка особеност на Вашата практика.

 

Други продукти

Оборотни кредити с обезпечение

Предназначени за осигуряване на оборотни средства за финансиране на основната бизнес дейност - придобиване на суровини и материали, стоки, други краткотрайни активи, за покриване на временен недостиг от средства за обслужване на текущи плащания.

Кредит "Експерт"

Предназначен за инвестиционни цели и финансиране на текущи бизнес нужди за клиенти, практикуващи свободни професии.

Банкови гаранции

Предназначени за гарантиране на задължения към трети лица, породени от договор или нормативни изисквания – за участие в търг, за изпълнение на парично задължение, за добро изпълнение и други. Издават се в лева и валута.

С гаранции от ЕИФ/НГФ/ОГФ

Предназначени както за инвестиционни, така и за оборотни нужди, с облекчени изисквания за обезпеченост и атрактивни условия.

Оборотни кредити без обезпечение

Банка ДСК предлага необезпечено оборотно финансиране на фирми с нетни, годишни приходи от продажби до 3 000 000 лв.

Инвестиционни кредити

Предназначени за придобиване на дълготрайни материални активи, предприятия или обособени части от тях, дялове и акции, за рефинансиране на извършени инвестиционни разходи, за ново строителство, реконструкция, разширяване и др.

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати