empty image

Оборотни кредити с обезпечение

Предназначени за осигуряване на оборотни средства за финансиране на основната бизнес дейност

Цел- придобиване на суровини и материали, стоки, други краткотрайни активи, за покриване на временен недостиг от средства за обслужване на текущи плащания.

Оборотни кредити
 ПродуктЦел  РазмерВалутаСрокГратисен период
Обезпечение
Оборотен кредитФинансиране на основната дейност/придобиване на суровини  и материали, стоки в оборот, др. краткотрайни активи Размерът се определя от платежоспособността на кредитополучателя и достатъчността на обезпечениетo BGN, EUR или USD   (по инидивидуално договаряне)до 60 месецапо договарянеИпотека/Залог на недвижимо/недвижимо имущество, парични средства, и др.
Револвираща кредитна линияЗа оборотни средства, при който се договарят размерът /лимитът/ и крайният срок, в рамките на които кредитът се усвоява и погасява, като погасената част от кредитната линия се счита предоставена за повторно усвояванеРазмерът/лимитът  на кредитната линия се договаря индивидуално, до 40% от нетните приходи от продажби за последна отчетна годинаBGN, EUR или USD   (по инидивидуално договаряне)12 месеца, с възможност за продължаване до 60 месеца за ползване и до 60 месеца за погасяване. НямаИпотека/Залог на недвижимо/недвижимо имущество, парични средства, и др.
Кредит овърдрафтЗа оборотни средства и финансиране на основната дейност/придобиване на суровини  и материали, стоки в оборот, др. краткотрайни активи.Размерът на кредит-овърдрафт се договаря индивидуално. Съобразява се със средномесечния кредитен оборот по разплащателните сметки на клиента в Банката и/или в други банки.BGN, EUR или USD   (по инидивидуално договаряне)12 месеца, с възможност за продължаване до 120 месеца за ползване и до 60 месеца за погасяване.
В рамките на срока на кредита погашенията се правят автоматично при всяко постъпление, получено от разплащателната сметка на клиента.
 НямаИпотека/Залог на недвижимо/недвижимо имущество, парични средства, и др. 
Такси, съгласно Тарифата на Банка ДСК


Други продукти

Кредит "Експерт"

Предназначен за инвестиционни цели и финансиране на текущи бизнес нужди за клиенти, практикуващи свободни професии.

Гаранционни програми - финансиране

Предназначени както за инвестиционни, така и за оборотни нужди, с облекчени изисквания за обезпеченост и атрактивни условия.

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon