С гаранции от ЕИФ/НГФ/ОГФ

Инициатива МСП

На 19 декември 2016 г. Банка ДСК ЕАД подписа с „Европейски инвестиционен фонд“ гаранционно споразумение по програма „Инициатива за МСП“. Банка ДСК отпуска средства за кредитни сделки на бизнес клиенти при преференциални лихви и при облекчени изисквания за обезпечение. Кредитите се предоставят при условията на програмата и се ползват с подкрепа от Европейския съюз по линия на Оперативна програма „Инициатива за МСП“ 2014 – 2020 с финансиране от Европейския фонд за регионално развитие „Хоризонт 2020“, както и съфинансиране от Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка.

InnovFin
На 1 март 2017 г. Банка ДСК и Европейският инвестиционен фонд подписаха споразумение в рамките на инициативата Кредити по програма „ИновФин“ с финансова подкрепа по Програмата на Европейската комисия „Horizon 2020“. По силата на споразумението кредитът се предоставя при условията на Гаранционен механизъм за МСП “InnovFin”, с финансова подкрепа от Европейския съюз по линия на финансовите инструменти на програма Хоризонт 2020 и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създадени по линия на Инвестиционния план за Европа. Целта на ЕФСИ е да спомогне за финансирането и осъществяване на инвестиции в производство в Европейския съюзи да осигури увеличен достъп до финансиране.

И по двете сключени споразумения с ЕИФ вземанията на кредитора по договора за кредит са частично и условно гарантирани от ЕИФ, чрез включването им в гарантиран портфейл от кредити при условията на споразумението.

Оборотни кредити
 Продукт Кредитополучатели Видове кредити  Размер Валута Срок Гаранционно покритие
Обезпечение
Кредити с гаранция от ЕИФ по  Оперативна програма "Инициатива за МСП" Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).

Ограничения - по програмата не се финансират:
- Кредитополучател с дейност  в сектори: Рибарство и аквакултури, Първично производство на селскостопански продукти, дейност по преработка и търговия със селскостопанските продукти.
 - Финансиране на проекти с безвъзмездн
а финансова помощ;
 - Финансиране на предоставяне на финансови услуги или инвестиции в недвижими имоти;
 - Финансиране на разходи, които
вече са направени, т.е. напълно завършен проект/инвестиция и въведени в експлоатация
 - Рефинансиране на текущи кредити/лизинги в Банка ДСК ЕАД или други банки;
Инвестиционен кредит
Стандартен Кредит за оборотни средства, Кредитна линия
*Mаксимален размер - до 5 000 000 евро (или равностойност в лева – 9 779 000 лева) BGN, EUR *За инвестиционни кредити и стандартни кредити за оборотни средства – минимален срок 24 месеца/ максимален срок – 144 месеца (12 години); 60% от размера на кредита Всички приемливи обезпечения при облекчени изисквания
Кредити с гаранция от ЕИФ по програма InnovFin Микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия или да са средно големи предприятия.

Да отговарят на условията на поне един от определени Иновационни критерии за допустимост.

Ограничения - по програмата не се финансират:
- Финансиране на разходи, които вече са направени, т.е. напълно завършен проект/инвестиция и въведени в експлоатация
- Рефинансиране на текущи кредити/лизинги в Банка ДСК ЕАД или други банки;
- Производство на, търговия и маркетинг с тютюн и тютюневи изделия, дестилирани алкохолни напитки и свързани с тях продукти
- Инвестиция в предприятия при затруднено положение
Инвестиционен кредит
Стандартен Кредит за оборотни средства
Кредитна линия
Овърдрафт
*Минимален размер - 25 000 евро (равностойност в 48 895 лева);

*Максимален размер - до 6 000 000 евро (равностойност в лева – 11 734 980 лева) 
BGN, EUR *За инвестиционни кредити и стандартни кредити за оборотни средства – минимален срок 12 месеца/ максимален срок – 120 месеца (10 години);

*За кредитни линии и овърдрафти - минимален срок 12 месеца/ максимален срок - 36 м
50% от размера на кредита Всички приемливи обезпечения при облекчени изисквания
Кредити с гаранция от Национален гаранционен фонд
Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП). Инвестиционни кредити, кредити за оборотни средства, банкови гаранции, вкл. лимит за множество банкови гаранции *За оборотни кредити - мин. 5 000 лв.; максимум се определя, съгласно критерии, според вида на оборотния кредит.

*За инвестиционни кредити/ инвестиционни кредити по одобрени проекти по европейски програми:

*мин. 5 000 лв./валутна равностойност;

*макс. до 90% от стойността на инвестицията/ от стойността на одобрените разходи за реализиране на проекта.
BGN, EUR *До 5 години за оборотни кредити.

*До 15 години за инвестиционни кредити и инвестиционни кредити по одобрени проекти по европейски програми.
По договаряне Всички приемливи обезпечения при облекчени изисквания
Кредити с гаранция от Национален гаранционен фонд  /споразумение от 15.08.2016г./  Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).


Кредитополучатели – бенефициенти, одобрени за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони на Република България (2014 – 2020 г.), Програмата за развитие на селските райони на Република България (2007 – 2013 г.), както и Предприятия от сектор “Животновъдство“ и сектор “Растениевъдство“
Предназначение на кредитите:
а) инвестиции;
б) оборотни средства- кредитна линия;
в) банкови гаранции/ лимити за банкови гаранции.
 *За оборотни кредити - мин. 5 000 лв.; максимум се определя, съгласно критерии, според вида на оборотния кредит.

*За инвестиционни кредити/ инвестиционни кредити по одобрени проекти по европейски програми:

*мин. 5 000 лв./валутна равностойност;

*макс. до 90% от стойността на инвестицията/ от стойността на одобрените разходи за реализиране на проекта.
BGN, EUR  *До 5 години за оборотни кредити, но не повече от срока на действие на договора с НГФ.

*До 15 години за инвестиционни кредити и инвестиционни кредити по одобрени проекти по европейски програми.
По договаряне Всички приемливи обезпечения при облекчени изисквания
Кредити с гаранция от Общински гаранционен фонд за Малки и средни предприятия към Столична община. Лица, регистрирани по българското законодателство и осъществяващи стопанска дейност , които отговарят на критериите на Банка ДСК ЕАД за микро, малки и средни предприятия със седалище на територията на Столична община или бизнес проектът се реализира на територията на Столична община.  *оборотни средства;
*инвестиционни цели;
 *За оборотни кредити -
мин. 5 000 лв.; максимум се определя, съгласно критерии, според вида на оборотния кредит, но не повече от 200 000 лв.
*За инвестиционни кредити - мин. 5 000 лв./валутна равностойност в евро; макс. до 80% от стойността на инвестицията, но не повече от 200 000 лв.
*максимален размер на гаранцията до 100 000 лв.
BGN, EUR  *срок на гаранцията - до 5 години По договаряне *Клиентът трябва да предостави обезпечение с ликвидационна стойност мин. 60% от стойността на кредита: ипотека/залог на недвижимо/движимо имущество, върху търговско предприятие, парични средства, ценности и др.
  *ОГФ предоставя гаранция за обезпечение до 50 на сто от сумата на главницата по кредит, но не повече от максималния размер на гаранцията от 100 000 лв.
Такси и комисиони, съгласно Тарифата на Банка ДСК

Тип продукт

Валута

1

Параметри

Размер
Срок на издължаване
Месечна вноска
Резултати  
ГПР %
Променлива лихва
Месечна вноска
Такса одобрение на кредита
Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ 3.50 лв
Обща дължима сума

* Уважаеми клиенти, моля да имате предвид, че изчисленията на калкулатора целят да Ви дадат отправна точка за размера на Вашите погасителни вноски по кредита. Възможно е да се различават от стойностите, които банката ще Ви предложи в зависимост от Вашия индивидуален случай. След като подадете заявка онлайн, наш консултант ще се свърже с Вас с пълна информация и подробности.
2

Кандидатстване

3

Удобно време за обратна връзка

4

Общи условия

Общи условия


Полезно

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам