empty image

Гаранционни програми - финансиране

Инициатива МСП


Оборотни кредити
ПродуктВид кредитОбезпечение Максимален срокПодходящи кредитополучателиДържавна помощРазмерВалутаГаранционно покритиеСрок
EIF – The Pan-European Guarantee Facility (EGF)
 • Оборотен (кредитна линия, овърдрафт и стандартен)
 • Инвестиционен
 • Необезпечен
 • Обезпечен*
 • До 36 месеца за кредитни линии и овърдрафти
 • До 60 месеца за стандартни оборотни кредити
 • До 120 месеца за инвестиционни кредити
Микро, малки и средни предприятия, съгласно закона за МСП
 • Регламент De Minimis
 • Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19
 • В съответствие с раздел 3.1 от Временната рамка
 • При съответствие с Регламентите за минимална помощ De Minimis
 • BGN
 • EUR
70%Срок за включване на кредити в кредитния портфейл до 31.12.2022 г.
ФФ- Портфейлна Програма "Възстановяване"
 • Оборотен
 • Инвестиционен
 • Необезпечен
 • До 84 месеца
Микро, малки и средни предприятия, съгласно закона за МСП
 • Регламент De Minimis
 • До 1 500 000 EUR (750 000 EUR за предприятия, които извършват автомобилни товарни превози
 • BGN
 • EUR
80%-
ББР - Програма Възстановяване
 • Оборотен (кредитна линия, овърдрафт и стандартен)
 • Инвестиционен
 • Необезпечен* *Задължително предоставяне на лични гаранции
До 72 месецаВсички дружества, които не са в несъответствие с националното законодателство  Временна мярка---Срок за включване на кредити в кредитния портфейл до 30.06.2022 г.
НГФ - ПРСР
 • Оборотен (кредитна линия, овърдрафт и стандартен)
 • Инвестиционен
 • Обезпечен- 100% от приетата от Банката пазарна стойност на обезпеченията.
Гаранцията на всички кредити включени след 01.03.2021 г. е валидна до 30.09.2025 г.Bсички дружества в сектор Предприятия от сектор животновъдство растениевъдство, както и фирми с одобрени проекти от ДФЗ----Срок на включване на кредити в кредитния портфейл до 30.06.2023 г.
Кредити с гаранция от Общински гаранционен фонд за Малки и средни предприятия към Столична община.
 • оборотни средства;
 • инвестиционни цели;
 • Клиентът трябва да предостави обезпечение с ликвидационна стойност мин. 60% от стойността на кредита: ипотека/залог на недвижимо/движимо имущество, върху търговско предприятие, парични средства, ценности и др.
 • ОГФ предоставя гаранция за обезпечение до 50 на сто от сумата на главницата по кредит, но не повече от максималния размер на гаранцията от 100 000 лв.

 • инвестиционни цели;
 • срок на гаранцията - до 5 години
Лица, регистрирани по българското законодателство и осъществяващи стопанска дейност , които отговарят на критериите на Банка ДСК ЕАД за микро, малки и средни предприятия със седалище на територията на Столична община или бизнес проектът се реализира на територията на Столична община.   -
 • За оборотни кредити - мин. 5 000 лв.; максимум се определя, съгласно критерии, според вида на оборотния кредит, но не повече от 200 000 лв.
 • За инвестиционни кредити - мин. 5 000 лв./валутна равностойност в евро; макс. до 80% от стойността на инвестицията, но не повече от 200 000 лв
 • максимален размер на гаранцията до 100 000 лв.
 • BGN
 • EUR
По договаряне-

*При облекчени условияДруги продукти

Кредит "Експерт"

Предназначен за инвестиционни цели и финансиране на текущи бизнес нужди за клиенти, практикуващи свободни професии.

Гаранционни програми - финансиране

Предназначени както за инвестиционни, така и за оборотни нужди, с облекчени изисквания за обезпеченост и атрактивни условия.

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

018 018

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon