empty image

Инвестиционен кредит за покупка на земеделска техника


Кредитополучатели

Търговски дружества, еднолични търговци или физически лица, регистрирани по българското законодателство, осъществяващи стопанска дейност на законно основание.

Цел

Финансиране на инвестиции за покупка на земеделска техника

Размер

<
  • максимален размер до 2 000 000 BGN/1 000 000 EUR
  • До 100% от покупната стойност без ДДС, в случаите когато финансирането е за проект по Европейски програми и очакваната субсидия ще бъде заложена в полза на Банката.
  • До 80% от покупната стойност без ДДС – във всички други случаи на покупка на техника.

Валута

BGN, EUR

Срок

До 5 години

Обезпечение

  • Особен залог върху машините и съоръженията, обект на финансиране, както и допълнителен залог върху други машини и съоръжения.
  • Възможност за гаранция по гаранционна схема

 

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати