empty image

Кредити с гаранция от Национален гаранционен фонд


Кредитополучатели

Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).

Цел

Инвестиционни кредити, кредити за оборотни средства, банкови гаранции, вкл. лимит за множество банкови гаранции

Размер

 • За оборотни кредити
  - мин. 5 000 лв.;
  - максимум се определя в съответствие с изискванията на Банката.
 • За инвестиционни кредити/ инвестиционни кредити по одобрени проекти по европейски програми:
  -мин. 5 000 лв./валутна равностойност;
  -макс. до 90% от стойността на инвестицията/одобрените разходи за реализиране на проекта.

Валута

BGN, EUR

Срок

 • До 5 години за оборотни кредити
 • До 15 години за инвестиционни кредити и инвестиционни кредити по одобрени проекти по европейски програми
 • Гаранционно покритие - до 50% от размера на кредита.

Обезпечение

 • Всички приемливи обезпечение при облекчени изисквания
 •  

 

Кредити с гаранция от Национален гаранционен фонд ЕАД /споразумение от 15.08.2016г./

Кредитополучатели

Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).

Кредитополучатели – бенефициенти, одобрени за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони на Република България (2014 – 2020 г.), Програмата за развитие на селските райони на Република България (2007 – 2013 г.), както и Предприятия от сектор “Животновъдство“ и сектор “Растениевъдство“

Цел

 • инвестиции;
 • оборотни средства- кредитна линия;
 • банкови гаранции/ лимити за банкови гаранции

Размер

 • За оборотни кредити
  - мин. 5 000 лв.;
  - максимум се определя в съответствие с изискванията на Банката.
 • За инвестиционни кредити/ инвестиционни кредити по одобрени проекти по европейски програми:
  -мин. 5 000 лв./валутна равностойност;
  -макс. до 90% от стойността на инвестицията/одобрените разходи за реализиране на проекта.

Валута

BGN, EUR

Срок

 • До 5 години за оборотни кредити, но не повече от срока на действие на договора с НГФ.
 • До 15 години за инвестиционни кредити и инвестиционни кредити по одобрени проекти по европейски програми
 • Гаранционно покритие - до 50% от размера на кредита.

Обезпечение

 • Всички приемливи обезпечение при облекчени изисквания

 

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати