400x225

Видове сметки

Банка ДСК Ви предлага богата гама от сметки, специално създадени да отговорят на индивидуалните нужди на всеки бизнес - разплащателни, депозитни, със специално предназначение.

400x225

Заявете фирмена сметка онлайн

Електронна заявка за откриване на разплащателна сметка за бизнес клиенти

400x225

Услуги в чуждестранна валута

Банката изпълнява нареждания за плащания по сметки в чуждестранни банки от цял свят, съгласно действащото в страната законодателство.

400x225

Кореспондентски банки

Банка ДСК извършва операции във валута чрез SWIFT и Moneygram.
Банката е установила кореспондентски отношения с 856 банки от 89 държави.

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати