Общи условия за ползване на услугите, достъпни чрез електронните канали ДСК Директ на банка ДСК за бизнес клиенти